Đoan Giản vương

(đổi hướng từ Đoan Giản Vương)

Đoan Giản Vương (chữ Hán: 端簡王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Dạnh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi