Hi Giản Vương hay Hy Giản Vương (chữ Hán:僖簡王) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử thời phong kiến ở khu vực Viễn Đông.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa