Chiêu Giản vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Chiêu Giản Vương)

Chiêu Giản Vương (chữ Hán: 昭簡王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa