Hoài Giản Vương

trang định hướng Wikimedia

Hoài Giản Vương (chữ Hán: 懷簡王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa