Tĩnh Giản Vương

trang định hướng Wikimedia

Tĩnh Giản Vương (chữ Hán: 靖簡王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa