Lê Văn Trung (Quyền Giáo Tông) – Theo ngôn ngữ khác