Ủy ban Kế hoạch Nhà nước

(đổi hướng từ Ủy ban Kế hoạch nhà nước)

Ủy ban Kế hoạch nhà nước (UBKHNN) là cơ quan trực thuộc Hội đồng chính phủ hay Hội đồng Bộ trưởng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sau là Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tồn tại trong giai đoạn 1955-1995 là tổ chức tiền thân của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện nay.chịu trách nhiệm nghiên cứu, hoạch định chính sách, giám sát thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế,văn hoá xã hội của đất nước.

Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
Chính phủ Việt Nam
Phạm Văn Đồng 1972.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Nhà nước đầu tiên
Phạm Văn Đồng
Thành lập8 tháng 10 năm 1955
Lãnh đạo đầu tiênPhạm Văn Đồng (1955 - 1958)
Hoạt động1955 - 1995
Địa chỉHà Nội

Lịch sử hình thànhSửa đổi

Hình thành và phát triểnSửa đổi

Ngày 31 tháng 12 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sắc lệnh 78 thành lập Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến thiết, gồm các thành viên: Phan Anh, Trịnh Văn Bính, Cù Huy Cận, Kha Vạng Cân, Đinh Quang Chiêu, Nguyễn Xuân Dương, Bùi Bằng Đoàn, Phạm Văn Đồng, Hoàng Minh Giám, Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Giàu, Nguyễn Mạnh Hà, Hoàng Xuân Hãn, Vũ Văn Hiến, Phạm Khắc Hoè, Vũ Đình Hoè, Nguyễn Phú Hữu, Nguyễn Văn Huyên, Hồ Tá Khanh, Vũ Ngọc Khuê, cô Tâm Kính, Phan Tư Lăng, Hồ Đắc Liên, Nguyễn Tường Long, Nguyễn Văn Luyện, Đặng Thai Mai, Nguyễn Huy Mẫn, Phan Mỹ, Hoàng Hữu Nam, Trần Đình Nam, Nguyễn Như Quý, Lê Hữu Sơn, Nguyễn Trọng Tam, Phạm Thiều, Đặng Phúc Thông, Nguyễn Đình Thu, bà Vĩnh Thụy, Hoàng Đạo Thuý, Hoàng Tích Trý, Văn Võ Văn.

Trong phiên họp ngày 8 tháng 10 năm 1955, Hội đồng Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban Kế hoạch Quốc gia thay thế Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến thiết, và đến ngày 14 tháng 10 năm 1955, Thủ tướng Chính phủ đã ra Thông tư số 603-TTg thông báo quyết định này. Ngày 9 tháng 10 năm 1961, Hội đồng Chính phủ đã ra Nghị định số 158-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.[1]

Ngày 27 tháng 11 năm 1986, Hội đồng Bộ trưởng có Nghị định 151/HĐBT giải thể Ủy ban Phân vùng kinh tế Trung ương, giao công tác phân vùng kinh tế cho Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

Ngày 1 tháng 1 năm 1993, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước tiếp nhận Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, đảm nhận nhiệm vụ xây dựng chính sách, luật pháp kinh tế phục vụ công cuộc đổi mới.

Giải thể, hợp nhấtSửa đổi

Ngày 1 tháng 11 năm 1995, Chính phủ đã ra Nghị định số 75/CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở hợp nhất Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư.

Trách nhiệm, Quyền hạnSửa đổi

Ủy ban Kế hoạch nhà nước và các Bộ phận kế hoạch của các Bộ ở Trung ương, Ban kế hoạch ở các khu,các tỉnh, huyện có nhiệm vụ xây dựng các dự án kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, và tiến hành thống kê,kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch.

Ngày 9-10-1961, Hội đồng Chính phủ đã ra Nghị định số 158-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, trong đó xác định rõ Ủy ban Kế hoạch Nhà nước là cơ quan thuộc Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hàng năm và kế hoạch dài hạn phát triển kinh tếvăn hóa quốc dân theo đường lối, chính sách của ĐảngNhà nước.

Cơ cấu tổ chứcSửa đổi

Người đứng đầu ủy ban kế hoạch nhà nước chủ nhiệm ủy ban, giúp việc cho chủ nhiệm ủy ban là các phó chủ nhiệm ủy ban.

Chủ nhiệm và các phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch nhà nước được điều động bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức bởi Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng hay Thủ tướng chính phủ.

Dưới cấp lãnh đạo chủ chốt ủy ban là các vụ trưởng, phó vụ trưởng các vụ,các trưởng ban,phó trưởng ban kế hoạch của trung ương và địa phương trực thuộc ủy ban kế hoạch nhà nước.

Chủ nhiệm Uỷ ban qua các thời kỳSửa đổi

Phó chủ nhiệm Uỷ ban qua các thời kỳSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi