Bản mẫu:Noticeboard header

Noticeboard header
  • [[:|{{{shortcut}}}]]


Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Đối với phần đầu không có navbox:

{{Noticeboard header|title=Welcome to the administrators' noticeboard|pagename=Wikipedia:Administrators' noticeboard|1=header content}}

Đối với phần đầu có {{Noticeboard links}}:

{{Noticeboard header|navbox=yes|title=Welcome to the administrators' noticeboard|pagename=Wikipedia:Administrators' noticeboard|1=header content}}

For a header which matches the traditional AN/ANI raised border styling:

{{Noticeboard header|navbox=yes|anstyle=yes|title=Welcome to the administrators' noticeboard|pagename=Wikipedia:Administrators' noticeboard|1=header content}}