Wikipedia:Yêu cầu thay đổi danh sách đen về spam

Thảo luận chung Trang yêu cầu Nhật trình  

Mediawiki:Spam-blacklist là trang được dùng để đưa Website vào danh sách đen các địa chỉ Web bị cấm trên Wiki bằng cách dùng spam blacklist extension. Không giống như danh sách đen trên Meta, danh sách đen này chỉ ảnh hưởng đến các trang trên Wikipedia tiếng Việt. Bất kì bảo quản viên nào có thể sửa đổi danh sách đen này.

Trang này được sử dụng để cho phép các thành viên yêu cầu thêm hoặc xóa Website khỏi danh sách này.


Hướng dẫn thêm yêu cầu

Có 2 nút để đăng yêu cầu bên dưới, tùy vào việc bạn muốn yêu cầu gì đối với danh sách. Vui lòng đưa ra lý do khi đăng yêu cầu. Các liên kết này đưa bạn đến phần thích hợp:

Thêm Website vào danh sách đen Xóa Website khỏi danh sách đen

Mỗi phần đều có một mẫu nhập sẵn và một hộp thông báo với hướng dẫn. Ngoài ra, không cần phải ký tên trước khi lưu bằng cách dùng mã ~~~~ sau lý do yêu cầu của bạn vì bản mẫu sẽ làm cho bạn

Lưu ý: Yêu cầu phải có lý do hợp lý tại sao cần làm vậy. Riêng yêu cầu muốn thêm website cần phải có một trong các bằng chứng sau: khác biệt sửa đổi, tên thành viên thêm liên kết có dấu hiệu spam hoặc hành động thêm liên kết spam vào bài viết. Không có lý do (hoặc bằng chứng) được đưa ra, yêu cầu thay đổi có thể bị từ chối. Chính sách của Wikipedia nói không với việc quảng cáo, quảng bá hay khuyến mãi, vì vậy những website có tính chất thương mại thông thường sẽ không được xem xét gỡ bỏ khỏi danh sách đen.

Các yêu cầu đều được lưu trữ. Tất cả các bổ sung và xóa bỏ cũng được ghi lại.

Xem phần đầu ]

Thêm vatlieunhaxanh.netSửa đổi

Spam tại đây.  Băng Tỏa  23:07, ngày 5 tháng 6 năm 2021 (UTC)

 Y Xong.  A l p h a m a  Talk 10:08, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Thêm animelightlamp.comSửa đổi

Spam tại bài LED. LTN (thảo luận) 03:09, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC)

 Y Xong.  A l p h a m a  Talk 10:08, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Thêm linatoysdochoitreem.com/Sửa đổi

Spam tại bài Siêu nhân.  Băng Tỏa  15:11, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Thêm dattiectainha24h.vn/Sửa đổi

Spam tại bài Chà bông.  Băng Tỏa  15:13, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Thêm www.oecc.vn/top-trung-tam-tieng-trung-tai-tphcm/Sửa đổi

Spam tại bài Phương ngữ Phúc Châu.  Băng Tỏa  12:12, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)