Cách dùng sửa

{{thế:tgp}}

Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Hình không rõ tình trạng bản quyền.