Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Việt Nam)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiền thân là Ủy ban Kế hoạch nhà nước là cơ quan trực thuộc Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê; quy hoạch phát triển, cơ chế, chính sách quản lý kinh tế chung và một số lĩnh vực cụ thể; đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; khu kinh tế, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao và các loại hình khu kinh tế khác; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đấu thầu; thành lập, phát triển doanh nghiệp và khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chính phủ Việt Nam


Nguyễn Trung Dũng.jpg

Bộ trưởng đương nhiệm
Nguyễn Chí Dũng
từ 9 tháng 4 năm 2016

Thành lập1 tháng 11, 1995; 24 năm trước
Ngân sách 20182.490.650 triệu đồng[1]
Thứ trưởngNguyễn Văn Trung
Vũ Đại Thắng
Nguyễn Đức Trung
Võ Thành Thống
Trần Quốc Phương (từ 10/12/2019)
Địa chỉ6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại024.38455298
Fax024.38234453
Websitewww.mpi.gov.vn

Các chức năng nhiệm vụSửa đổi

 • Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội chung của cả nước,
 • Tham mưu về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế chung và một số lĩnh vực cụ thể,
 • Tham mưu về đầu tư trong nước, ngoài nước, khu công nghiệp, khu chế xuất,
 • Quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), đấu thầu, doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh trong phạm vi cả nước;
 • Quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

Ngày 1 tháng 1 năm 1993, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước tiếp nhận Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.

Ngày 17 tháng 8 năm 2000 Ban Quản lý các khu công nghiệp Việt Nam được giao về Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định số 99/2000/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Lịch sửSửa đổi

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được thành lập ngày 1 tháng 11 năm 1995, theo Nghị định số 75/CP của Chính phủ trên cơ sở hợp nhất Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư.

Trong phiên họp ngày 8 tháng 10 năm 1955, Hội đồng Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban Kế hoạch Quốc gia và ngày 14 tháng 10 năm 1955, Thủ tướng Chính phủ đã ra Thông tư số 603-TTg thông báo quyết định này.

Ủy ban Kế hoạch Nhà nước thành lập ngày 9 tháng 10 năm 1961, theo Nghị định số 158-CP của Hội đồng Chính phủ.

Lãnh đạo BộSửa đổi

Lãnh đạo BộSửa đổi

Bộ trưởng


Thứ trưởng

 1. Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam
 2. Nguyễn Văn Trung, nguyên Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ KH - ĐT.
 3. Nguyễn Đức Trung, nguyên Vụ trưởng Vụ Kết cấu Hạ tầng Đô thị, Bộ KH - ĐT.
 4. Võ Thành Thống, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ
 5. Trần Quốc Phương, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân, Bộ KH - ĐT.

Các cựu lãnh đạo Ủy ban và BộSửa đổi

 
Đỗ Quốc Sam, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước:Sửa đổi

Phạm Văn Đồng
Nguyễn Duy Trinh
Nguyễn Côn
Lê Thanh Nghị
Nguyễn Lam
Võ Văn Kiệt
Phan Văn Khải

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư:Sửa đổi

Đậu Ngọc Xuân

Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:Sửa đổi

Đỗ Quốc Sam
Trần Xuân Giá
Võ Hồng Phúc
Bùi Quang Vinh

Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:Sửa đổi

Trần Đình Khiển - Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Trương Văn Đoan - Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nguyễn Bích Đạt - Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bùi Quang Vinh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cao Viết Sinh - Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đào Quang Thu - Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đặng Huy Đông - kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước:Sửa đổi

Đậu Ngọc Xuân - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban, hàm Bộ trưởng (1987)
Hoàng Quy - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban, hàm Bộ trưởng (1983 - 2/1987)
Vũ Đại - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban, hàm Bộ trưởng (1981)
Trần Phương - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban (2/1980 - 1/1981)
Lê Trung Toản - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban (1973 - 1982)
Nguyễn Hữu Mai - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban, hàm Bộ trưởng (1975 - 1976), (1976 - 1980)
Trần Sâm - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban (1963 - 1965)
Nguyễn Văn Kha - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban, hàm Bộ trưởng (1969 - 1974)
Đặng Thí - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban, hàm Bộ trưởng (1969 - 1971)
Trần Quý Hai - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban (1965 - 1974)
Nguyễn Lam - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban, hàm Bộ trưởng (1969 - 1973)
Đinh Đức Thiện - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban, hàm Bộ trưởng (1974 - 1977)
Trần Quỳnh - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban, hàm Bộ trưởng (1969 - 1973)
Hoàng Văn Thái - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban (1977 - 1980)
Hồ Viết Thắng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban (1961 - 1983)
Bùi Phùng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban (1980 - 1990)
Bùi Công Trừng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban
Nguyễn Văn Vịnh - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban
Lê Văn Hiến - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban
Trần Hữu Dực - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban
• Nguyễn Mại - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban (1989 - 1995)

Cấu trúc BộSửa đổi

 • Khối Chức năng quản lý nhà nước:
  • Văn phòng Bộ
  • Vụ Tổ chức Cán bộ
  • Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân
  • Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ
  • Vụ Tài chính, tiền tệ
  • Vụ Kinh tế đối ngoại
  • Vụ Kinh tế dịch vụ
  • Vụ Quản lý các khu kinh tế
  • Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư
  • Vụ Kinh tế công nghiệp
  • Vụ Kinh tế nông nghiệp
  • Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị
  • Vụ Lao động, Văn hoá, Xã hội
  • Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường
  • Vụ Quốc phòng - An ninh
  • Vụ Pháp chế
  • Vụ Hợp tác xã
  • Thanh tra Bộ
  • Vụ Quản lý quy hoạch
  • Vụ Thi đua - Khen thưởng
  • Cục Quản lý đấu thầu
  • Cục Đầu tư nước ngoài
  • Cục Phát triển doanh nghiệp
  • Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh
  • Tổng cục Thống kê
 • Khối Sự nghiệp:
  • Viện Chiến lược phát triển
  • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
  • Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia
  • Tạp chí Kinh tế và dự báo
  • Báo Đầu tư
  • Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
  • Trung tâm Tin học
  • Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam
  • Học viện Chính sách và Phát triển
  • Trường Cao đẳng Kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng

Địa chỉ liên hệSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ “Số liệu ngân sách nhà nước”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ Việt Nam. 

Liên kết ngoàiSửa đổi