Giải Kim Kê (chữ Hán: 金鸡奖, Hán Việt: Kim Kê Tưởng) là giải thưởng lớn nhất của điện ảnh Trung Quốc. Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc bắt đầu trao giải Kim Kê cho những tác phẩm và cá nhân được coi là xuất sắc nhất trong năm của điện ảnh Trung Quốc từ năm 1981.

Danh sách giải thưởng chínhSửa đổi

Hạng mục Nhận giải Ghi chú
1981
Phim hay nhất Ba Sơn dạ vũ (巴山夜雨)
Thiên Vân Sơn truyền kì (天云山传奇)
Đạo diễn
Kịch bản Diệp Nam Phim Ba Sơn dạ vũ
Vai nam chính
Vai nữ chính Trương Du Phim Ba Sơn dạ vũLư Sơn luyến
Vai nam phụ Trọng Tinh Hỏa Phim Ba Sơn dạ vũ
Vai nữ phụ
1982
Phim hay nhất Lân cư (邻居)
Đạo diễn Thành Ấm Phim Tây An sự biến
Kịch bản Trương Huyền Phim Bị ái tình di vong đích giác lạc
Vai nam chính Trương Nhạn Phim Nguyệt lượng loan đích tiếu thanh
Vai nữ chính Lý Tú Minh Phim Hứa mậu hòa tha đích nữ nhân môn
Vai nam phụ Tôn Phi Hổ Phim Tây An sự biến
Vai nữ phụ Hạ Tiểu Thư Phim Bị ái tình di vong đích giác lạc
1983
Phim hay nhất Nhân đáo Trung Nguyên (人到中年)
Lạc đà tường tử
(骆驼祥子)
Đạo diễn Ngô Di Cung Phim Thành nam cựu sự
Kịch bản
Vai nam chính
Vai nữ chính Phan Hồng Phim Nhân đáo Trung Nguyên
Tư Cầm Cao Oa Phim Lạc đà tường tử
Vai nam phụ Ngưu Bôn Phim Mục mã nhân
Vai nữ phụ Trịnh Chấn Dao Phim Thành nam cựu sự
1984
Phim hay nhất Hương âm (乡音)
Đạo diễn Thang Hiểu Đan Phim Lư Trọng Khải
Kịch bản
Vai nam chính Đổng Hành Cát Phim Lư Trọng Khải
Dương Tại Bảo Phim Huyết, tổng thị nhiệt đích
Vai nữ chính Cung Tuyết Phim Đại kiều hạ diện
Vai nam phụ Vu Thị Chi Phim Thu cẩn
Vai nữ phụ Tống Hiểu Anh Phim Thập lục hào bệnh phòng
1985
Phim hay nhất Hồng y thiếu nữ (红衣少女)
Đạo diễn Lăng Tử Phong Phim Biên thành
Kịch bản Lý Tồn Bảo Phim Cao Sơn hạ đích hoa hoàn
Vai nam chính Lữ Hiểu Hòa Phim Cao Sơn hạ đích hoa hoàn
Vai nữ chính Lý Linh Phim Hoàng Sơn lai đích cô nương
Vai nam phụ Hà Vĩ Phim Cao Sơn hạ đích hoa hoàn
Vai nữ phụ Vương Ngọc Mai Phim Đàm Tự Đồng
1986
Phim hay nhất Dã sơn (野山)
Đạo diễn Nhan Học Thứ Phim Dã sơn
Kịch bản Vạn Phương
Tào Ngu
Phim Nhật xuất
Vai nam chính Lưu Tử Phong Phim Hắc pháo sự kiện
Vai nữ chính Nhạc Hồng Phim Dã sơn
Vai nam phụ Tân Minh Phim Dã sơn
Vai nữ phụ Vương Phức Lệ Phim Nhật xuất
1987
Phim hay nhất Tôn Trung Sơn (孫中山)
Phù Dung trấn (芙蓉镇)
Đạo diễn Đinh Ấm Nam Phim Tôn Trung Sơn
Kịch bản Điền Quân Lợi
Phí Lâm Quân
Phim Huyết chiến đài nhân trang
Vai nam chính Lưu Văn Trị Phim Tôn Trung Sơn
Vai nữ chính Lưu Hiểu Khánh Phim Phù Dung trấn
Vai nam phụ Từ Trữ Phim Phù Dung trấn
Vai nữ phụ Đinh Gia Lệ Phim Sơn lâm trung đầu nhất cá nữ nhân
1988
Phim hay nhất Lão tỉnh (老井)
Cao lương đỏ (红高粱)
Đạo diễn Ngô Thiên Minh Phim Lão tỉnh
Kịch bản Tống Quốc Huân
Lý Tử Vũ
Hoàng Thục Cần
Phim Nhân quỷ tình
Vai nam chính Trương Nghệ Mưu Phim Lão tỉnh
Vai nữ chính Phan Hồng Phim Lão tỉnh
Vai nam phụ Lý Bảo Điền Phim Nhân quỷ tình
Vai nữ phụ Lữ Lệ Bình Phim Lão tỉnh
1989
Phim hay nhất Xà khẩu tấn minh khúc (蛇口奏鸣曲)
Đạo diễn Ngô Tử Ngưu Phim Vãn chung, Hoan nhạc anh hùng, Âm dương giới
Kịch bản
Vai nam chính Đào Trạch Như Phim Vãn chung, Hoan nhạc anh hùng
Tạ Viên Phim Tà vương, Đại suyễn khí
Vai nữ chính Từ Thủ Lệ Phim Hoan nhạc anh hùng, Âm dương giới
Vai nam phụ Tôn Mẫn Phim Vãn chung
Vai nữ phụ
1990
Phim hay nhất Khai quốc đại điển (开国大典)
Đạo diễn Lý Tiền Khoan, Tiếu Quế Vân Phim Khai quốc đại điển
Tạ Thiết Li, Triệu Nguyên Phim Hồng lâu mộng
Kịch bản Trương Thiên Dân, Trương Tiếu Thiên, Lưu Tinh, Quách Thần Phim Khai quốc đại điển
Vai nam chính Lư Kì Phim Bách sắc khởi nghĩa
Vai nữ chính
Vai nam phụ Tôn Phi Hổ Phim Khai quốc đại điển
Vai nữ phụ Lâm Mặc Dữ Phim Hồng lâu mộng
1991
Phim hay nhất Tiêu dụ lộc (焦裕禄)
Đạo diễn
Kịch bản
Vai nam chính Lý Tuyết Kiện Phim Tiêu dụ lộc
Vai nữ chính Hề Mĩ Quyên Phim Giả nữ chân tình
Vai nam phụ
Vai nữ phụ
1992
Phim hay nhất Đại quyết chiến (大决战)
Đạo diễn Tôn Chu Phim Tâm hương
Kịch bản Uông Thiên Vân, Hoàng Á Châu Phim Khai thiên tích địa
Vai nam chính Vương Thiết Thành Phim Chu Ân Lai
Vai nữ chính Tống Hiểu Anh Phim Chúc quang lý đích vi tiếu
Vai nam phụ
Vai nữ phụ Đinh Gia Lệ Phim Quá niên
1993
Phim hay nhất Thu Cúc đi kiện (秋菊打官司)
Đạo diễn Hạ Cương Phim Đại tát bả
Kịch bản Vương Hưng Đông Phim Tương trúc anh
Vai nam chính Cát Ưu Phim Đại tát bả
Vai nữ chính Củng Lợi Phim Thu Cúc đi kiện
Vai nam phụ Ngụy Tông Vạn Phim Tam Mao tòng quân ký
Vai nữ phụ Trương Lực Duy Phim Nhân chi sơ
1994
Phim hay nhất Phượng hoàng cầm (凤凰琴)
Đạo diễn Hà Bình Phim Pháo đả song đăng
Kịch bản Kết Sinh, Lưu Tỉnh Long, Bốc Viêm Ký Phim Phượng hoàng cầm
Vai nam chính Lý Bảo Điền Phim Phượng hoàng cầm
Vai nữ chính Phan Hồng Phim Cổ phong
Vai nam phụ Phương Tử Ca Phim Vô nhân hát thải
Vai nữ phụ
1995
Phim hay nhất Bị cáo Sơn Giang Gia (被告山杠爷)
Một hữu nguyên cáo đích sát nhân sự kiện (没有原告的杀人事件)
Đạo diễn Hoàng Kiến Tân, Dương Á Chu Phim Bối kháo bối,kiểm đối kiểm
Kịch bản Tất Tất Thành Phim Bị cáo Sơn Giang Gia
Phạm Nguyên Phim Một hữu nguyên cáo đích sát nhân sự kiện
Vai nam chính Lý Nhân Đường Phim Bị cáo Sơn Giang Gia, Một hữu nguyên cáo đích sát nhân sự kiện
Vai nữ chính Ngải Lệ Á Phim Nhị mô
Vai nam phụ
Vai nữ phụ Kịch Tuyết Phim Vĩnh thất ngã ái
1996
Phim hay nhất Hồng anh đào (红樱桃)
Đạo diễn Ngô Thiên Minh Phim Biến kiểm
Kịch bản
Vai nam chính Cao Minh Phim Khổng phồn sâm
Vai nữ chính Tống Xuân Lệ Phim Cửu hương
Vai nam phụ Triệu Quân Phim Ngô nhị ca thỉnh thần
Vai nữ phụ Trịnh Vệ Lệ Phim Ngô nhị ca thỉnh thần
1997
Phim hay nhất Chiến tranh nha phiến (鸦片战争)
Đạo diễn Vi Liêm Phim Đại chuyển chiết
Kịch bản Vương Hưng Đông Phim Li khai Lôi Phong đích nhật tử
Vai nam chính Lưu Bội Kì Phim Li khai Lôi Phong đích nhật tử
Vai nữ chính Vu Tuệ Phim Hỉ liên
Vai nam phụ Lâm Liên Côn Phim Chiến tranh nha phiến
Tôn Thuần Phim Tập độc anh hùng
Vai nữ phụ Mã Hiểu Tình Phim Ngã dã hữu ba ba
1998
Phim hay nhất An cư (安居)
Đạo diễn Hồ Bỉnh Lưu Phim An cư
Kịch bản Lục Trụ Quốc Phim Đại tiến quân - Tịch quyển đại tây nam
Vai nam chính Phùng Củng Phim Một sự thâu trứ nhạc
Vai nữ chính Đào Hồng Phim Hắc nhãn tình
Vai nam phụ Cát Tồn Tráng Phim Chu Ân Lai - Vĩ đại đích bằng hữu
Vai nữ phụ Bạch Tuyết Vân Phim An cư
1999
Phim hay nhất Na sơn na nhân na cẩu (那山那人那狗)
Đạo diễn Trương Nghệ Mưu Phim Nhất cá đô bất năng thiểu
Kịch bản Tào Văn Hiên Phim Thảo phòng tử
Vai nam chính Đằng Nhữ Tuấn Phim Na sơn na nhân na cẩu
Vai nữ chính Trữ Tình Phim Hoàng Hà tuyệt luyến
Vai nam phụ Đỗ Nguyên Phim Thảo phòng tử
Vai nữ phụ Viên Tuyền Phim Xuân thiên đích cuồng tưởng
2000
Phim hay nhất Sinh tử quyết trạch (生死抉择)
Đạo diễn Trương Nghệ Mưu Phim Ngã đích phụ thân phụ mẫu
Kịch bản Hạ Tử Tráng, Tống Kế Cao Phim Sinh tử quyết trạch
Vai nam chính Trần Đạo Minh Phim Ngã đích 1919
Vai nữ chính Củng Lợi Phim Phiêu lượng mụ mụ
Vai nam phụ Lôi Minh Phim Sinh tử quyết trạch
Vai nữ phụ Trần Cẩn Phim Hoành không xuất thế
2001
Phim hay nhất Mao Trạch Đông tại 1925 (毛泽东在1925)
Đạo diễn Hoắc Kiến Khởi Phim Lam sắc ái tình
Kịch bản Vương Hiểu Đường, Vương Thần Phim Phân phương thệ ngôn
Vai nam chính Qua Trị Quân Phim Áp giải đích cố sự
Vai nữ chính Tống Xuân Lệ Phim Tương bạn vĩnh viễn
Vai nam phụ Phó Bưu Phim Áp giải đích cố sự
Vai nữ phụ Bành Ngọc Phim Nguyệt viên kim tiêu
2002
Phim hay nhất Mĩ lệ đích đại cước (美丽的大脚)
Trùng xuất á mã tốn (冲出亚马逊)
Đạo diễn Dương Á Chu Phim Mĩ lệ đích đại cước
Trần Khải Ca Phim Hòa nhĩ tại nhất khởi
Kịch bản Tư Vu Phim Sinh hoạt tú
Vai nam chính Trữ Tài Phim Thiên thượng thảo nguyên
Vai nữ chính Đào Hồng Phim Sinh hoạt tú
Nghê Bình Phim Mĩ lệ đích đại cước
Vai nam phụ Vương Chí Văn Phim Hòa nhĩ tại nhất khởi
Vai nữ phụ Viên Tuyền Phim Mĩ lệ đích đại cước
2003
Phim hay nhất Noãn ()
Kinh đào hải lãng (惊涛骇浪)
Đạo diễn Trương Nghệ Mưu Phim Anh hùng
Kịch bản Tư Vu Phim Sinh hoạt tú
Vai nam chính Hạ Vũ Phim Cảnh sát hữu ước
Vai nữ chính Dư Nam Phim Kinh trập
Vai nam phụ Triệu Quân Phim Khán xa nhân đích thất nguyệt
Vai nữ phụ Từ Tịnh Lôi Phim Ngã đích mĩ lệ hương sầu
2004
Phim hay nhất Mỹ lệ Thượng Hải (美丽上海)
Đạo diễn Bành Tiểu Liên Phim Mĩ lệ Thượng Hải
Kịch bản Triệu Đông Linh Phim Thượng học lộ thượng
Vai nam chính Lưu Diệp Phim Mĩ nhân thảo
Vai nữ chính Trịnh Chấn Dao
Chương Tử Di
Vai nam phụ Phùng Viễn Chinh Phim Mĩ lệ Thượng Hải
Vai nữ phụ
2005
Phim hay nhất Thái hành sơn thượng (太行山上)
Khả khả tây lý (可可西里)
Đạo diễn Mã Lệ Văn Phim Ngã môn lưỡng
Kịch bản
Vai nam chính Thành Long Phim Tân câu chuyện cảnh sát
Vai nữ chính Kim Nhã Cầm Ngã môn lưỡng
Vai nam phụ Đường Quốc Cường Phim Trương tư đức
Vai nữ phụ Hoàng Mai Oánh Phim Khổng tước
2007
Phim hay nhất Vân thủy dao (雲水謠)
Đạo diễn Thích Kiện Phim Thiên cẩu
Duẫn Lực Phim Vân thủy dao
Kịch bản Đường Hạo, Trương Tư Đào, Trương Thỉ, Hồ Khôn Phim Đông Kinh thẩm phán
Vai nam chính Phú Đại Long Phim Thiên cẩu
Vai nữ chính Lưu Gia Linh Hảo kì hại tử miêu
Nhan Bính Yến Ái tình đích nha xỉ
Vai nam phụ Vương Anh Phim Ngã đích trường chinh
Vai nữ phụ Tiểu Lương Ngọc Phim Kê khuyển bất ninh

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi