Họ Lam tinh hay họ Thu thủy tiên Chile (danh pháp khoa học: Tecophilaeaceae) là một họ thực vật hạt kín, được các hệ thống phân loại của APG xếp trong bộ Asparagales của nhánh monocots[1].

Họ Lam tinh
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Asparagales
Họ (familia)Tecophilaeaceae
Leyb.
Chi điển hình
Tecophilaea
Bertero ex Colla
Các chi
Xem văn bản.
Danh pháp đồng nghĩa
Cyanastraceae

Họ này mới được các nhà phân loại học công nhận gần đây. Hệ thống APG III năm 2009 (không đổi so với các phiên bản năm 19982003) công nhận họ này. Họ này theo APG bao gồm khoảng 7-9 chi với 23 loài cây thân thảo kích thước từ nhỏ tới trung bình, nói chung thân không lông, sinh sống tại khu vực châu Phi, miền tây Nam Mỹ và miền tây Bắc Mỹ. Định nghĩa này bao gồm cả chi Cyanastrum, mà đôi khi tách riêng ra thành họ có danh pháp Cyanastraceae.

Các chi

sửa

Chi Lanaria đôi khi cũng được xếp trong họ này, nhưng APG tách ra thành họ riêng có danh pháp Lanariaceae.

Phát sinh chủng loài

sửa

Cây phát sinh chủng loài dưới đây lấy theo APG III.

Asparagales 

Orchidaceae

Boryaceae

Blandfordiaceae

Lanariaceae

Asteliaceae

Hypoxidaceae

Ixioliriaceae

Tecophilaeaceae

Doryanthaceae

Iridaceae

Xeronemataceae

Xanthorrhoeaceae s. l. 

Hemerocallidoideae (Hemerocallidaceae)

Xanthorrhoeoideae (Xanthorrhoeaceae s. s.)

Asphodeloideae (Asphodelaceae)

Amaryllidaceae s. l. 

Agapanthoideae (Agapanthaceae)

Allioideae (Alliaceae)

Amaryllidoideae (Amaryllidaceae s. s.)

Asparagaceae s. l. 

Aphyllanthoideae (Aphyllanthaceae)

Brodiaeoideae (Themidaceae)

Scilloideae (Hyacinthaceae)

Agavoideae (Agavaceae)

Lomandroideae (Laxmanniaceae)

Asparagoideae (Asparagaceae s. s.)

Nolinoideae (Ruscaceae)

Ghi chú

sửa
  1. ^ Angiosperm Phylogeny Group III (2009), “An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III”, Botanical Journal of the Linnean Society, 161 (2): 105–121, doi:10.1111/j.1095-8339.2009.00996.x

Liên kết ngoài

sửa