Họ Hạ trâm (danh pháp khoa học: Hypoxidaceae) là một họ thực vật hạt kín, được các hệ thống APG đặt trong bộ Asparagales của nhánh monocots[1].

Họ Hạ trâm
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Asparagales
Họ (familia)Hypoxidaceae
R.Br., 1814
Chi điển hình
Hypoxis
L., 1753
Các chi
Xem văn bản.

Họ này mới được các nhà phân loại học công nhận gần đây. Hệ thống APG III năm 2009 (không đổi so với các phiên bản năm 19982003) công nhận họ này. Họ chứa khoảng 7-9 chi và 100-220 loài, đặc biệt đa dạng tại miền nam châu Phi. Tại Việt Nam có 2 chi (CurculigoHypoxis), 10 loài.

Các thành viên trong họ này chủ yếu là cây thân thảo nhỏ tới trung bình, với lá dạng cỏ và thân cây khó thấy, biến đổi thành thân hành hay thân rễ. Hoa sinh ra trên các đoạn thân cây không lá, được gọi là các cán hoa. Hoa đối xứng tỏa tia, với các thành phần là bội số của 3. Bầu nhụy hạ, phát triển thành quả nang hay quả mọng.

Các chi sửa

Phát sinh chủng loài sửa

Cây phát sinh chủng loài dưới đây lấy theo APG III.

Asparagales 

Orchidaceae

Boryaceae

Blandfordiaceae

Lanariaceae

Asteliaceae

Hypoxidaceae

Ixioliriaceae

Tecophilaeaceae

Doryanthaceae

Iridaceae

Xeronemataceae

Xanthorrhoeaceae s. l. 

Hemerocallidoideae (Hemerocallidaceae)

Xanthorrhoeoideae (Xanthorrhoeaceae s. s.)

Asphodeloideae (Asphodelaceae)

Amaryllidaceae s. l. 

Agapanthoideae (Agapanthaceae)

Allioideae (Alliaceae)

Amaryllidoideae (Amaryllidaceae s. s.)

Asparagaceae s. l. 

Aphyllanthoideae (Aphyllanthaceae)

Brodiaeoideae (Themidaceae)

Scilloideae (Hyacinthaceae)

Agavoideae (Agavaceae)

Lomandroideae (Laxmanniaceae)

Asparagoideae (Asparagaceae s. s.)

Nolinoideae (Ruscaceae)

Ghi chú sửa

  1. ^ Angiosperm Phylogeny Group III (2009), “An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III”, Botanical Journal of the Linnean Society, 161 (2): 105–121, doi:10.1111/j.1095-8339.2009.00996.x

Liên kết ngoài sửa