Phường 1 (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Phường 1)

Phường 1 (còn gọi là Phường Một, riêng thành phố Vị Thanh là Phường I) là tên gọi một số đơn vị hành chính cấp xã của Việt Nam tại:

Thành phố Hồ Chí Minh sửa

Thị xãthành phố thuộc tỉnh sửa