Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang

bài viết danh sách Wikimedia

Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang được bầu cử bởi Đại hội Đại biểu nhân dân tỉnh Hắc Long Giang, lãnh đạo bởi thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cán bộ, công chức lãnh đạo, là Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang có cấp bậc Bộ trưởng, thường là Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc các khóa. Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân là lãnh đạo thứ hai của tỉnh, đứng sau Bí thư Tỉnh ủy. Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang đồng thời là Phó Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang.

Trong lịch sử Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chức vụ Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang có các tên gọi là Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang (1949 - 1955), Tỉnh trưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang (1955 - 1967), Chủ nhiệm Ủy ban Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Kiểm soát tỉnh Hắc Long Giang (1967 - 1968), Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh Hắc Long Giang (1968 - 1979), và Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang (1979 đến nay). Tất cả các tên gọi này dù khác nhau nhưng cùng có ý nghĩa là Thủ trưởng Hành chính tỉnh Hắc Long Giang, tức nghĩa Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang hiện nay.

Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang hiện tại là đồng chí Vương Văn Đào.[2]

Danh sách Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long GiangSửa đổi

Năm 2018, Hắc Long Giang là tỉnh đông thứ mười bảy về số dân, đứng thứ hai mươi ba về kinh tế Trung Quốc với 37,9 triệu dân, tương đương với Canada[3] và GDP danh nghĩa đạt 1.636 tỉ NDT (247,3 tỉ USD) tương ứng với Việt Nam hay Ai Cập.[4] Hắc Long Giang có chỉ số GDP đầu người đứng thứ hai mươi bảy, đạt 43.274 NDT (tương ứng 6.539 USD).[5]

Hắc Long Giang là một trong 33 đơn vị hành chính của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cấp tỉnh.

 
Bản đồ tình Hắc Long Giang, Trung Quốc

Tỉnh Hắc Long Giang có diện tích 469.000 km2, xếp thứ sau trong 33 đơn vị hành chính cấp tỉnh Trung Quốc. Tỉnh gắn liền biên giới Liên Bang Nga, phí Bắc, Đông tỉnh, nối với Cát Lâm ở phía Nam, với Khu tự trị Nội Mông Cổ ở phía Tây.

Danh sách Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long GiangSửa đổi

Từ năm 1949 tính đến hiện tại, Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang có 19 Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân.

Danh sách nhiệm kỳ Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang
STT Đồng chí Quê quán Sinh năm Nhiệm kỳ Chức vụ về sau (gồm hiện) Chức vụ trước, tình trạng
Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang (1949 - 1955)
1 Vu Nghị Phu[6] Song Thành

Cát Lâm

1903 - 1982 09/1950 - 11/1952 Nguyên Phó Trưởng Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Qua đời năm 1982 tại Trường Xuân.
2 Triệu Đức Tôn Liêu Trung

Liêu Ninh

1914 - 2012 11/1952 - 12/1953 Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang. Qua đời năm 2012.
3 Trần Lôi Hoa Xuyên

Hắc Long Giang

1917 -

2006

12/1953 - 08/1954 Nguyên Ủy viên Ủy ban Cố vấn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Qua đời năm 2006 tại Cáp Nhĩ Tân.
4 Hàn Quang Tề Tề Cáp Nhĩ

Hắc Long Giang

1912 - 2008 08/1954 - 11/1955 Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng cơ bản Quốc gia Trung Quốc (đổi thành Bộ Xây dựng Trung Quốc),

Nguyên Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Qua đời năm 2008 tại Bắc Kinh.
Tỉnh trưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang (1955 - 1967)
4 Hàn Quang Tề Tề Cáp Nhĩ

Hắc Long Giang

1912 - 2008 11/1955 - 07/1956 Nguyên Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Qua đời năm 2008 tại Bắc Kinh.
5 Âu Dương Khâm Ninh Hương

Hồ Nam

1900 - 1978 07/1956 - 08/1958 Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc,

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hắc Long Giang.

Qua đời năm 1978 tại Bắc Kinh.
6 Lý Phạm Ngũ Mục Lăng, Hắc Long Giang 1912 - 1986 08/1958 - 03/1967 Nguyên Tỉnh trưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang Qua đời năm 1986 tại Bắc Kinh.
Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh Hắc Long Giang (1967 - 1979)
7 Phan Phúc Sinh Văn Đăng, Sơn Đông 1908 - 1980 03/1967 - 08/1971 Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang,

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam (Trung Quốc),

Qua đời năm 1980 tại Cáp Nhĩ Tân.
8 Uông Gia Đạo Hoắc Khứ Bệnh

An Huy

1916 -

1992

08/1971 - 02/1977 Thiếu tướng Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc,

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang.

Qua đời năm 1992.
9 Lưu Quang Đào Hàm Dương, Thiểm Tây 1920 - 02/1977 - 12/1977 Thiếu tướng Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc,

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang.

Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng.
10 Dương Dịch Thần Pháp Khố

Liêu Ninh

1914 -

1997

12/1977 - 12/1979 Nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Trung Quốc) Qua đời năm 1997 tại Bắc Kinh.
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang (1979 - nay)
3 Trần Lôi Hoa Xuyên

Hắc Long Giang

1917 -

2006

12/1979 - 05/1985 Nguyên Ủy viên Ủy ban Cố vấn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Qua đời năm 2006 tại Cáp Nhĩ Tân.
11 Hậu Thiệp Loan Châu

Hà Bắc

1931 -

2001

05/1985 - 12/1988 Nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trung Quốc. Qua đời năm 2001 tại Bắc Kinh.
12 Thiệu Kỳ Huệ Vô Tích

Giang Tô

1934 - 01/1989 - 05/1994 Nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ của Ủy ban Toàn quốc Chính hiệp khóa XI. Trước đó là Bí thư Thị ủy Tề Tề Cáp Nhĩ.
13 Điền Phượng Sơn Bồng Lai, Sơn Đông 1941 - 05/1994 - 01/2000 Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Trung Quốc. Phạm tội tham nhũng, bị miễn công chức, Đảng viên năm, kết tù năm 2005.
14 Tống Pháp Đường[7] Đàm Thành

Sơn Đông

1940 - 01/2000 - 04/2003 Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang. Trước đó là Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sơn Đông.
15 Trương Tả Kỉ[8] Ba Ngạn

Hắc Long Giang

1945 - 04/2003 - 12/2007 Nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ của Ủy ban Toàn quốc Chính hiệp khóa XI,

Nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động và An sinh Xã hội Trung Quốc.

Trước đó là Bộ trưởng Bộ Lao động và An sinh Xã hội Trung Quốc.
16 Lật Chiến Thư[9] Bình Sơn, Hà Bắc 1950 - 12/2007 - 08/2010 Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa XIII,

Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc,

Lãnh đạo Quốc gia vị trí thứ ba,

Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Quốc gia Trung Quốc,

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quý Châu,

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc,

Nguyên Bí thư Ban Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Lãnh đạo Quốc gia.

Trước là Phó Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang.

17 Vương Hiến Khôi[10] Thương, Hà Bắc 1952 - 08/2010 - 03/2013 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hắc Long Giang.

Trước đó là Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Giang Tây.
18 Lục Hạo[11] Tây An, Thiểm Tây 1967 - 03/2013 - 03/2018 Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX,

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Trung Quốc.

Trước đó là Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc
19 Vương Văn Đào[2] Nam Thông, Giang Tô 1964 - 03/2018 - Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX,

Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hắc Long Giang, Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang

Trước đó là Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sơn Đông.

Tên gọi khác của chức vụ Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long GiangSửa đổi

Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang (1950 - 1955)Sửa đổi

 
Hắc Long Giang
 • Vu Nghị Phu, nguyên Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang (1950 - 1952).
 • Chu Lâm, nguyên Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang (1952 - 1953).
 • Trần Lôi, nguyên Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang (1953 - 1954).
 • Hàn Quang, nguyên Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang (1954 - 19555).

Tỉnh trưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang (1955 - 1967)Sửa đổi

 • Hàn Quang, nguyên Tỉnh trưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang (1955 - 1956).
 • Âu Dương Khâm, nguyên Tỉnh trưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang (1956 - 1958).
 • Lý Phạm Ngũ, nguyên Tỉnh trưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang (1958 - 1967).

Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh Hắc Long Giang (1967 - 1979)Sửa đổi

 • Phan Phúc Sinh, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh Hắc Long Giang (1967 - 1971).
 • Uông Gia Đạo, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh Hắc Long Giang(1971 - 1977).
 • Lưu Quang Đào, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh Hắc Long Giang (1977).
 • Dương Dịch Thần, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh Hắc Long Giang (1977 - 1979).

Các lãnh đạo quốc gia Trung Quốc từng là Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long GiangSửa đổi

 
Bản đồ Hắc Long Giang

Trong quãng thời gian từ năm 1949 đến nay, Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang có một lãnh đạo quốc gia nào từng giữ vị trí Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân. Đó là:

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Dựa trên tác phẩm Chính trị Trung Hoa, Vũ Nguyên (2020).
 2. ^ a ă “Tiểu sử đồng chí Vương Văn Đào”. Mạng Nhân dân. Truy cập Ngày 31 tháng 10 năm 2019. 
 3. ^ “Dân số thế giới”. https://www.worldometers.info/world-population/. Truy cập Ngày 26 tháng 09 năm 2019. 
 4. ^ “GDP thế giới năm 2018” (PDF). Ngân hàng Thế giới. Truy cập Ngày 26 tháng 09 năm 2019. 
 5. ^ “GDP Hắc Long Giang năm 2018”. http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201902/t20190228_1651335.html. Truy cập Ngày 30 tháng 09 năm 2019. 
 6. ^ “Tiểu sử đồng chí Vu Nghị Phu”. Archive Today. Truy cập Ngày 31 tháng 10 năm 2019. 
 7. ^ “Tiểu sử đồng chí Tồng Pháp Đường”. Mạng Chính trị Nhân dân. Truy cập Ngày 31 tháng 10 năm 2019. 
 8. ^ “Tiểu sử đồng chí Trương Tả Kỉ”. China Vitae. Truy cập Ngày 31 tháng 10 năm 2019. 
 9. ^ “Tiểu sử đồng chí Lật Chiến Thư”. China Vitae. Truy cập Ngày 31 tháng 10 năm 2019. 
 10. ^ “Tiểu sử đồng chí Vương Hiến Khôi”. China Vitae. Truy cập Ngày 31 tháng 10 năm 2019. 
 11. ^ “Tiểu sử đồng chí Lục Hạo”. China Vitae. Truy cập Ngày 31 tháng 10 năm 2019. 

Liên kết ngoàiSửa đổi