Mở trình đơn chính

Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam là một chức vụ cao cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam, đứng đầu Bộ Tổng tham mưu, có chức trách tổ chức lực lượng, chỉ huy và điều hành các hoạt động quân sự quân đội. Đồng thời kiêm chức vụ Thứ trưởng thường trực Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, Tổng tham mưu trưởng còn giữ nhiệm vụ tham mưu cho Quân ủy Trung ươngBộ trưởng Quốc phòng về mặt quản lý nhà nước và chỉ huy quân đội.

Tổng tham mưu trưởng
Quân đội nhân dân
Việt Nam
Vietnam People's Army General Staff.png
Quân huy của Bộ Tổng tham mưu
Flag of the People's Army of Vietnam.svg
Quân kỳ Quân đội nhân dân Việt Nam
PhanVanGiang2016.jpg
Đương nhiệm
Thượng tướng Phan Văn Giang

từ 21 tháng 5 năm 2016
&0000000000000003.0000003 năm, &0000000000000119.000000119 ngày
Bộ Tổng tham mưu
Chức danhTổng tham mưu trưởng
(thông dụng)
Thành viên củaQuân ủy Trung ương
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Báo cáo tớiChủ tịch nước
Bổ nhiệm bởiChủ tịch nước
Nhiệm kỳKhông nhiệm kỳ
Thành lập7 tháng 9 năm 1945
(&0000000000000074.00000074 năm, &0000000000000010.00000010 ngày)
Trụ sởsố 7, đường Nguyễn Tri Phương, Hà Nội

Đảm nhận chức vụ Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thường là một sĩ quan cao cấp mang hàm từ Thượng tướng đến Đại tướng. Căn cứ theo điều 25 được sửa đổi, bổ sung của Luật Sửa đổi, Bổ sung một số Điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, số 19/2008/QH12 ngày 03-06-2008 thì chức vụ Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam do Chủ tịch nước bổ nhiệm.

Nhiệm vụSửa đổi

Tổng tham mưu trưởng là người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu, chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Bộ Tổng tham mưu và có trách nhiệm:

  • Tổ chức thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền quy định trong Hiến pháp
  • Tổ chức thực hiện những công việc được Chủ tịch nước, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao hoặc ủy quyền
  • Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định
  • Tổ chức thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tổng tham mưu
  • Tham mưu cho Quân ủy Trung ươngBộ trưởng Quốc phòng về mặt quản lý nhà nước và chỉ huy quân đội
  • Phụ trách chỉ đạo khối các Quân khu, Quân đoàn, Học viện, Nhà trường

Quyền hạnSửa đổi

  • Nâng bậc lương và phiên quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cấp Thượng tá.
  • Điều động quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan chiến sĩ từ đơn vị này sang đơn vị khác thuộc Bộ Quốc phòng.
  • Chuyển chế độ phục vụ tại ngũ từ công nhân viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan chiến sĩ sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc ngược lại.

Tổng tham mưu trưởng qua các thời kỳSửa đổi

TT Họ và tên
Năm sinh-mất
Thời gian
đảm nhiệm
Cấp bậc
tại nhiệm
Quân chủng Chức vụ cuối cùng Chức vụ Đảng Ghi chú
1 Hoàng Văn Thái
(1915-1986)
1945-1953 Đại tướng   Ủy viên Trung ương Đảng
2 Văn Tiến Dũng
(1917-2002)
1953-1978 Đại tướng   Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1980-1987) Ủy viên Bộ Chính trị (1972-1986)
3 Lê Trọng Tấn
(1914-1986)
1978-1986 Đại tướng   Ủy viên Trung ương Đảng Mất năm 1986
4 Lê Đức Anh
(1920-2019)
1986-1987 Đại tướng   Chủ tịch nước (1992-1997) Ủy viên Bộ Chính trị (1982-1997)
5 Đoàn Khuê
(1923-1999)
1987-1991 Đại tướng   Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1991-1997) Ủy viên Bộ Chính trị (1991-1997)
6 Đào Đình Luyện
(1929-1999)
1991-1995 Thượng tướng   Ủy viên Trung ương Đảng
7 Phạm Văn Trà
(1935-)
1995-1997 Đại tướng   Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1997-2006) Ủy viên Bộ Chính trị (1997-2006)
8 Đào Trọng Lịch
(1939-1998)
1997-1998 Trung tướng   Ủy viên Trung ương Đảng Tử nạn năm 1998
9 Lê Văn Dũng
(1945-)
1998-2001 Đại tướng   Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (2001-2011) Bí thư Trung ương Đảng (2001-2011)
10 Phùng Quang Thanh
(1949-)
2001-2006 Đại tướng   Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (2006-2016) Ủy viên Bộ Chính trị (2006-2016)
11 Nguyễn Khắc Nghiên
(1951-2010)
2006-2010 Thượng tướng   Ủy viên Trung ương Đảng (2001 - 2010) Qua đời năm 2010[1]
12 Đỗ Bá Tỵ
(1954-)
2010-2016 Đại tướng   Phó Chủ tịch Quốc hội (2016-nay) Ủy viên Trung ương Đảng (2006-)
13 Phan Văn Giang
(1960-)
2016-nay Thượng tướng   Ủy viên Trung ương Đảng (2016-)

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi