Thành viên:DanGong/Hình dạng lá

Dưới đây là danh sách các thuật ngữ được sử dụng để mô tả hình dạng lá trong việc diễn tả và phân loại cây trồng. Lá có thể đơn giản (lá đơn hay lá mỏng) hoặc lá kép (có nhiều lá chét). Cạnh của lá có thể là đều hoặc không đều, có thể là mịn màng hoặc có lông, lông cứng hoặc gai. Để biết thêm các thuật ngữ mô tả các khía cạnh khác của lá ngoài hình thái tổng thể của chúng, xem bài .

Cấu trúc láSửa đổi

Lá của hầu hết các cây bao gồm một cấu trúc phẳng gọi là lá mỏng, nhưng không phải tất cả các lá đều bằng phẳng, một số có hình trụ. Lá có thể đơn giản, với một lá đơn, hoặc lá kép (có nhiều lá chét). Cấu trúc lá được mô tả bởi một số thuật ngữ bao gồm:

Hình Tiếng Anh Latin Mô tả
  bifoliolate Có 2 lá chét[1]
geminate
jugate
  bigeminate Có 2 lá chét, mỗi lá lại chia đôi
  bipinnate bipinnatus Các lá chét có hình lông chim, 2 lần.
  biternate Có 3 phần, mỗi phần lại có 3 lá chét
  imparipinnate Con số lá chét là số lẻ, xếp theo hình lông chim với một lá chét lẻ ở đầu cuối.
odd-pinnate
  paripinnate Số lá chét chẵn, xếp theo hình lông.
even-pinnate
  palmately compound Các lá chét xuất phát từ một điểm.
pinnately compound Having two rows of leaflets on opposite sides of a central axis, see imparipinnate and paripinnate
simple Leaf blade in one continuous section, without leaflets (not compound)
  ternate ternatus Có 3 lá chét
trifoliate trifoliatus
trifoliolate trifoliolatus
  tripinnate tripinnatus Có hình lông chim, mỗi lá chét lại có 3 phần.

Hình dạng lá và lá chétSửa đổi

Là một trong những đặc điểm dễ nhìn thấy hơn, hình dạng lá thường được sử dụng để nhận biết thực vật.

Hình Tiếng Anh Latin Để nói tới Mô tả
  acicular acicularis phiến lá Dài và nhọn, như kim.
  acuminate acuminatus ngọn lá thu hẹp dài dến một điển nhọn.
  acute ngọn lá hay gốc lá Ngọn lá bóp nhọn ở đỉnh.
  apiculate apiculatus ngọn lá Thu hẹp ngắn đến điểm nhọn.
  aristate aristatus ngọn lá Ending in a stiff, bristle-like point.
  attenuate gốc lá Having leaf tissue taper down the petiole to a narrow base, always having some leaf material on each side of the petiole.
  auriculate gốc lá Having ear-shaped appendages near the petiole.
asymmetrical phiến lá With the blade shape different on each side of the midrib.
  caudate ngọn lá Tailed at the apex.
  cordate cordatus phiến lá Lá giống hình trái tim, gốc lá tròn và lõm, và thuôn dần về phía ngọn lá.
  cuneate cuneatus gốc lá Triangular, wedge-shaped, stem attaches to point.
cuspidate ngọn lá With a sharp, elongated, rigid tip; tipped with a cusp.
  deltoid or deltate deltoideus phiến lá Dạng tam giác
  digitate digitatus phiến lá With finger-like lobes, similar to palmate.[2]
  elliptic ellipticus phiến lá Bầu dục, điểm nhọn ngắn hoặc không có.
  ensiform ensiformis phiến lá Dạng như lưỡi kiếm, dài, hẹp, mũi nhọn.
  emarginate leaf tip Slightly indented at the tip.
  falcate falcatus phiến lá Sickle-shaped.
  fenestrate fenestratus Large openings through the leaf, see perforate. Sometimes use to describes leaf epidermal windows.
filiform filiformis phiến lá Thread- or filament-shaped.
  flabellate flabellatus phiến lá Semi-circular, or fan-like.
  hastate hastatus phiến lá hình đầu cái lao có ngọn lá nhọn;
laciniate phiến lá Very deeply lobed, the lobes being very drawn out, often making the leaf look somewhat like a branch or a pitchfork.
  lanceolate lanceolatus phiến lá Dài, rộng hơn ở giữa, dạng như ngọn giáo.
laminar Flat (like most leaves)
  linear linearis phiến lá Long and very narrow like a blade of grass.
  lobed lobatus phiến lá Being divided by clefts, may be pinnately lobed or palmately lobed.
  lorate loratus phiến lá Having the form of a thong or strap.
  lyrate lyratus phiến lá Shaped like a lyre, pinnately lobed leaf with an enlarged terminal lobe and smaller lateral lobes.
  mucronate ngọn lá Ending abruptly in a small sharp point as a continuation of the midrib.[3]
  multifid [multi + findere] lỗi: {{lang}}: văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp) phiến lá Cleft into many parts or lobes.
  obcordate obcordatus phiến lá Heart-shaped, stem attaches at the tapering end.
  oblanceolate oblanceolatus phiến lá Much longer than wide and with the widest portion near the tip, reversed lanceolate.
  oblique leaf base Asymmetrical leaf base, with one side lower than the other
  oblong oblongus phiến lá Having an elongated form with slightly parallel sides, roughly rectangular.
  obovate obovatus phiến lá Teardrop-shaped, stem attaches to the tapering end; reversed ovate.
obtrullate phiến lá Reversed trullate, the longer sides meet at the base rather than the apex.
  obtuse obtusus ngọn lá Blunt, forming an angle > 90°.
  orbicular orbicularis phiến lá Circular.
  ovate ovatus phiến lá Oval, egg-shaped, with a tapering point and the widest portion near the petiole.
  palmate palmatus phiến lá Palm-shaped, i.e., with lobes or leaflets stemming from the leaf base.[4]
  palmately lobed palmatus phiến lá Lobes spread radially from a point.[5]
  palmatifid [palma + findere] lỗi: {{lang}}: văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp) phiến lá Palm-shaped, having lobes with incisions that extend less than half-way toward the petiole.
  palmatipartite [palma + partiri] lỗi: {{lang}}: văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp) phiến lá Having lobes with incisions that extend over half-way toward the petiole.
  palmatisect [palma + secare] lỗi: {{lang}}: văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp) phiến lá Having lobes with incisions that extend almost up, but not quite to the petiole.
  pandurate phiến lá Fiddle-shaped; obovate with a constriction near the middle.
  pedate pedatus phiến lá Palmate, with cleft lobes.[6]
  peltate peltatus stem attachment A round leaf where the petiole attaches near the center. An example would be a lotus leaf.
  perfoliate perfoliatus stem attachment With the leaf blade surrounding the stem such that the stem appears to pass through the leaf.
  perforate perforatus leaf surface features Many holes, or perforations on leaf surface. Compare with fenestrate.
  pinnately lobed [pinna + lobus] lỗi: {{lang}}: văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp) phiến lá Having lobes pinnately arranged on the central axis.
  pinnatifid [pinna findere] lỗi: {{lang}}: văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp) phiến lá Having lobes with incisions that extend less than half-way toward the midrib.
  pinnatipartite [pinnatus partiri] lỗi: {{lang}}: văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp) phiến lá Having lobes with incisions that extend more than half-way toward the midrib.
  pinnatisect [pinnatus + sectus] lỗi: {{lang}}: văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp) phiến lá Having lobes with incisions that extend almost, or up to midrib.
plicate plicatus 3-d shape Folded into pleats, usually lengthwise, serving the function of stiffening a large leaf.
  reniform reniformis phiến lá Dạng giống quả thận, bề rộng lớn hơn bề dài và lõm ở gốc lá.
  retuse leaf tip With a shallow notch in a round apex.
  rhomboid or rhombic rhomboidalis phiến lá Diamond-shaped.
  rounded rotundifolius ngọn lá hay gốc lá Circular, no distinct point.
semiterete 3-d shape Rounded on one side, but flat on the other.
sinuate 3-d shape Circularly-lobed kind of leaves
  sagittate sagittatus phiến lá hình đầu mũi tên có ngọn lá nhọn, gốc lá lõm sâu;
  spatulate spathulatus phiến lá Dạng cái muỗng, rộng ở ngọn.
  spear-shaped phiến lá Xem hastate.
  subobtuse subobtusus ngọn lá hay gốc lá Somewhat blunted, neither blunt nor sharp
  subulate subulatus Ngọn lá Hình cái giùi
terete 3-d shape Circular in cross-section; more or less cylindrical without grooves or ridges.
  trullate phiến lá Dạng cái bay của thợ nề.
  truncate truncatus ngọn lá hay gốc lá With a squared-off end
undulate undulatus 3-d shape Wave-like
unifoliate unifoliatus compound leaves With a single leaf

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Radford, A. E., W. C. Dickison, J. R. Massey, C. R. Bell (1976), “Phytography - Morphological Evidence”, Vascular Plant Systematics, Harper and Row, New YorkQuản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
  2. ^ Also used to describe compound leaves with finger-like leaflets.
  3. ^ Mucronate, Answers.com, from Roget's Thesaurus.
  4. ^ “palmate (adj. palmately)”. GardenWeb Glossary of Botanical Terms.
  5. ^ “Leaf description glossary”. www.cs.rochester.edu. Truy cập ngày 2 tháng 11 năm 2017.
  6. ^ “Pedate leaf”. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2014.

Thư mụcSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi