Thành viên:ThiênĐế98/Biểu quyết

Biểu quyết trong năm 2020
STT Chủ đề Do thành viên mở Trễ
1 Wikipedia:Biểu quyết/Bổ sung quy định Chống rối HCV ThienDe98 0
2 Wikipedia:Biểu quyết/Thống nhất về cách viết dấu gạch ngang giữa các liên số Auhg8 3
3 Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi điều 20 Quy chế Biểu quyết HCV ThienDe98 Không kết luận
4 Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi Điều lệ chọn Kiểm định viên HCV ThienDe98 19
5 Wikipedia:Thảo luận/Đề xuất áp dụng quyền Giám sát viên tại Wikipedia tiếng Việt A 7
6 Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi Quy chế biểu quyết BQV Alphama 0
7 Wikipedia:Biểu quyết/Tiêu chí áp dụng cho công cụ Content Translation BQV Alphama 4 ngày trễ so với mốc 14 ngày
8 Wikipedia:Biểu quyết/Thời gian biểu quyết ở Wikipedia Tiếng Việt BQV Alphama 2
9 Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Quy chế biểu quyết Nguyenhai314 4
10 Wikipedia:Biểu quyết/Phương án đối với quản trị viên có hai ba sửa đổi mỗi năm Nguyenhai314 2
11 Wikipedia:Biểu quyết/Cơ chế hòa giải và định danh nguồn tiếng Việt Nacdanh 3
12 Wikipedia:Biểu quyết/Gia hạn thời gian biểu quyết tại nhóm bài viết chất lượng (BVT, BVCL, DSCL) Nguyenhai314 10
13 Wikipedia:Biểu quyết/Giới hạn tại phòng kiểm định Nguyenhai314 8
14 Wikipedia:Biểu quyết/Đề xuất sửa "Bản mẫu:Chất lượng dịch" DPV Nguyentrongphu 7