Thảo luận:Taylor Swift

Thảo luận đang diễn ra

Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 11 tháng 6 năm 2019Sửa đổi

mục 4.4 Thú cưng (bổ sung) Benjamin Button là con mèo thứ 3 của Taylor Swift được xuất hiện trong mv ME! vào 26/4/2019. Đây là con mèo đực duy nhất và nhỏ nhất trong 3 con của cô. Lkd05 (thảo luận) 04:02, ngày 11 tháng 6 năm 2019 (UTC)[]

Không sửa tên tùy tiệnSửa đổi

Đề nghị Fan không sửa tên Taylor Swift là Thúy Loan NguyenChiTam1201 (thảo luận) 00:10, ngày 23 tháng 4 năm 2020 (UTC)[]

Có thể viết thêm một mục về Swifties - fandom của Taylor rồi đề cập đến tên Thuý Loan do fan Việt đặt? Khánh ♪KatyPerry 14:45, ngày 23 tháng 4 năm 2020 (UTC)[]
Quay lại trang “Taylor Swift”.