Hóa học được định nghĩa là khoa học về vật chất, khác với vật lý, về cấu trúc hóa học, khả năng phản ứng, tính chất và các phản ứng hay biến đổi của vật chất. Nó là khoa học về vật chất, cấu trúc, phản ứng hóa học và tính chất của nó, và những biến đổi mà các chất trải qua. Nó thường được gọi là "khoa học trung tâm" vì sự liên quan đến năng lượng hoặc lực cơ bản giữ vật chất lại với nhau được nghiên cứu trong vật lý và các hệ thống phân tử và đặc điểm của các sinh vật phức tạp được nghiên cứu trong sinh học (xem vật lý, sinh học).

Các lý thuyết về liên kết hóa học, xuất phát từ triết lý khoa học của hóa học, không chỉ giải thích các tính chất hóa học của các dạng vật chất khác nhau, mà còn giải thích hầu hết các tính chất vật lý.

Do sự đa dạng của vật chất (có nguyên tử là hạt cơ bản, ngoại trừ các proton, neutronelectron riêng lẻ), các nhà hóa học thường tham gia nghiên cứu cách các nguyên tử tương tác để tạo thành phân tử, và cách các phân tử tương tác với nhau. Do đó, hóa học bao gồm nghiên cứu các hiện tượng vi mô, chẳng hạn như các cụm nguyên tử và đặc điểm của chúng trên quy mô nanomet, và các hiện tượng vĩ mô, chẳng hạn như sự tương tác của protein và DNA trong các dung dịch phức tạp và tính chất của vật liệu mới.

Thể loại con

Thể loại này có 50 thể loại con sau, trên tổng số 50 thể loại con.

A

C

D

Đ

G

H

K

L

N

Q

T

V

Σ

Trang trong thể loại “Hóa học”

Thể loại này chứa 98 trang sau, trên tổng số 98 trang.

Tập tin trong thể loại “Hóa học”

Thể loại này gồm tập tin sau.