Trung vương

trang định hướng Wikimedia

Trung Vương (chữ Hán: 忠王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị phiên vương, quận vương hoặc thân vương trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Thụy hiệu Sửa đổi

Tước hiệu Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi