Văn Trinh Bá (chữ Hán:文貞伯) là thụy hiệu của một số vị bá tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa
  • Bắc Ngụy An Khang Văn Trinh bá Nguyên Hấn Chi
  • Bắc Ngụy Đông A Văn Trinh bá Sơn Vĩ (sang thời Đông Ngụy được nâng tước hiệu lên thành Văn Trinh Công)

Xem thêm

sửa