Viêm phổi Vũ Hán có thể là:

  • Tên gọi không chính thức của COVID-19, một bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2.
  • Dịch viêm phổi Vũ Hán 2019–2020 – dịch viêm phổi COVID-19 bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc vào cuối năm 2019 và lan rộng sang các quốc gia khác.
  • SARS-CoV-2 — tên gọi tạm thời trước đây là 2019-nCoV, một loại coronavirus được phát hiện tháng 12 năm 2019, làm gây ra dịch viêm phổi Vũ Hán, Trung Quốc năm 2019–2020.