Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận – Theo ngôn ngữ khác