Bản mẫu:Xh-lý do SDHL vô lý

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Dfu)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng sửa

{{thế:SDHL vô lý}}

Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Hình không tự do đang tranh cãi.