Chính phủ Việt Nam 1997–2002

(đổi hướng từ Chính phủ Việt Nam 1997-2002)

Chính phủ Việt Nam giai đoạn 1997-2002 còn được gọi Chính phủ Quốc hội khóa X. Chính phủ được Quốc hội khóa X phê chuẩn thông qua.

Trong giai đoạn này,Chính phủ tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế,hội nhập sâu rộng hơn nữa với Quốc tế.

Thành lậpSửa đổi

Từ 20/9 đến 29/9/1997, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá X họp tại Hà Nội.Tại phiên họp Quốc hội đã chính thức bầu ban lãnh đạo và thành viên của Chính phủ.

Thành viênSửa đổi

Chức vụ Trực thuộc Tên Ghi chú
Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải
Phó Thủ tướng Chính phủ Ngô Xuân Lộc đến 11/12/1999
Nguyễn Mạnh Cầm
Nguyễn Công Tạn
Phạm Gia Khiêm
Nguyễn Tấn Dũng
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà
Bộ Nội vụ Lê Minh Hương đến tháng 5/1998
Bộ Công an Lê Minh Hương từ tháng 5/1998,đổi tên từ Bộ Nội vụ
Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm Phó Thủ tướng kiêm chức đến 28/1/2000
Nguyễn Dy Niên từ 28/1/2000
Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá
Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng
Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển đến 28/1/2000
Vũ Khoan từ 28/1/2000
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ
Bộ Giao thông vận tải Lê Ngọc Hoàn
Bộ Xây dựng Nguyễn Mạnh Kiểm
Bộ Công nghiệp Đặng Vũ Chư
Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Trần Đình Hoan đến 12/1997
Nguyễn Thị Hằng từ 1/1998
Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường Chu Tuấn Nhạ
Bộ Văn hoá - Thông tin Nguyễn Khoa Điềm
Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Minh Hiển
Bộ Y tế Đỗ Nguyên Phương
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi Hoàng Đức Nghi
Trưởng ban Tổ chức Cán bộ của Chính phủ Đỗ Quang Trung
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lại Văn Cử đến 3/1999
Đoàn Mạnh Giao từ 3/1999
Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao Nguyễn Danh Thái
Phụ trách Công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình Trần Thị Trung Chiến
Phụ trách Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em Trần Thị Thanh Thanh
Tổng Thanh tra Thanh tra Nhà nước Tạ Hữu Thanh
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Tấn Dũng Phó Thủ tướng kiêm chức từ 5/1998 đến 11/12/1999
Lê Đức Thuý từ 11/12/1999
Đỗ Quế Lượng Quyền Thống đốc đến 5/1998
Tiền nhiệm:
Chính phủ Quốc hội khoá IX
Chính phủ Quốc hội khóa X
1997-2002
Kế nhiệm:
Chính phủ Quốc hội khoá XI

Xem thêmSửa đổi