Hàng không năm 1953

Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1953:

Theo năm: 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956
Theo thập niên: 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiệnSửa đổi

Chuyến bay đầu tiênSửa đổi

Tháng 1

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 12

Bắt đầu hoạt độngSửa đổi

Tháng 1

Tham khảoSửa đổi