Hàng không năm 1956

Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1956:

Theo năm: 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
Theo thập niên: 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiệnSửa đổi

Chuyến bay đầu tiênSửa đổi

Tháng 4Sửa đổi

Tháng 5Sửa đổi

Tháng 7Sửa đổi

Tháng 8Sửa đổi

Tháng 9Sửa đổi

Tháng 10Sửa đổi

Tháng 11Sửa đổi

Tháng 12Sửa đổi

Bắt đầu hoạt độngSửa đổi

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 7

Tháng 9

Tháng 12

Tham khảoSửa đổi