Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1996:

Theo năm: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Theo thập niên: 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
Theo thế kỷ: 19 20 21
Theo thiên niên kỷ: [[Thiên niên kỷ |]]


Các sự kiệnSửa đổi

Chuyến bay đầu tiênSửa đổi

Tháng 1Sửa đổi

Tháng 2Sửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

Tháng 4Sửa đổi

Tháng 5Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 8Sửa đổi

Tháng 9Sửa đổi

Tháng 10Sửa đổi

Tháng 11Sửa đổi

Bắt đầu hoạt độngSửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Ngừng hoạt độngSửa đổi

Tháng 5Sửa đổi

Tháng 7Sửa đổi

Tháng 10Sửa đổi

Tháng 12Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi