Mở trình đơn chính

Tham khảoSửa đổi

 
Maria

Henrietta Maria của Pháp (tiếng Pháp: Henriette Marie de France; (16091669) là một nữ hoàng nước Anh và xứ Scotland, Ái Nhĩ Lan, bà là một người phụ nữ theo đạo công giáo và mộ đạo. Maria là vợ của vua Charles I và là mẹ của hai vị vua Charles IIJames II đồng thời là bà nội của hai nữ hoàng và một vị vua đó là Mary II, William IIIAnne của Anh.