Danh sách chi trong họ Lan

bài viết danh sách Wikimedia
(Đổi hướng từ List of natural Orchidaceae genera)

Dưới đây là danh sách các chi tự nhiên trong họ Lan theo The Families of Flowering Plants (Các họ của thực vật có hoa) - L. Watson and M. J. Dallwitz. Đây là danh sách về cơ bản được chấp nhận.

Ancistrochilus rothschildianus

Phân loại này trải qua những thay đổi liên tục chủ yếu dựa vào các nghiên cứu DNA.


Phân họSửa đổi

Có 5 phân họ đã được miêu tả:

Các chiSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Đầu trangChú thíchLiên kết ngoài

ASửa đổi

 
Ascocentrum miniatum

BSửa đổi

 
Barkeria spectabilis
 
Barkeria shoemakeri
 
Brassia girouldiana
 
Brassia maculata

CSửa đổi

 
Calanthe triplicata
 
Chysis bractescens
 
Chloraea crispa
 
Cochleanthes amazonica
 
Cochlioda noezliana
 
Coelogyne cristata
 
Coelogyne tomentosa
 
Coelogyne speciosa
 
Comparettia macroplectrum
 
Comparettia speciosa
 
Cycnoches peruviana
 
Cymbidiella pardalina
 
Cypripedium acaule

DSửa đổi

ESửa đổi

 
Encyclia alata
 
Encyclia cordigera
 
Epidendrum ciliare
 
Epidendrum radicans
 
Eria stricta

FSửa đổi

GSửa đổi

 
Gastrochilus japonicus
 
Gomesa crispa
 
Gomesa recurva

HSửa đổi

 
Haraella retrocalla

ISửa đổi

JSửa đổi

KSửa đổi

LSửa đổi

 
Leptotes bicolor
 
Ludisia discolor
 
Lycaste Cassiopeia (a cultivar)

MSửa đổi

 
Macodes petola
 
Maxillaria cucullata
 
Maxillaria picta
 
Mexicoa ghiesbrechtiana
 
Oncidium schroederianum

NSửa đổi

OSửa đổi

 
Oerstedella centropetalla
 
Ornithophora radicans

PSửa đổi

 
Phaius tankervilleae
 
Western Prairie Fringed Orchid (Platanthera praeclara)
 
Polystachya pubescens
 
Prosthechea cochleata
 
Prosthechea garciana
 
Prosthechea radiata

QSửa đổi

RSửa đổi

 
Rhyncholaelia glauca
 
Rhynchostele bictoniensis
 
Rhynchostele cordatum

SSửa đổi

 
Spiranthes romanzoffiana

TSửa đổi

USửa đổi

VSửa đổi

WSửa đổi

XSửa đổi

YSửa đổi

ZSửa đổi

ẢnhSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • The International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) (2000).
  • Dressler, R.L. (1993). Phylogeny and Classification of the Orchid Family. Cambridge Univ. Press
  • Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (1999). Genera Orchidacearum 1. Oxford Univ. Press.
  • Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (2001). Genera Orchidacearum 2. Oxford Univ. Press.
  • Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (2003). Genera Orchidacearum 3. Oxford Univ. Press
  • Berg Pana, H. 2005. Handbuch der Orchideen-Namen. Dictionary of Orchid Names. Dizionario dei nomi delle orchidee. Ulmer, Stuttgart

Liên kết ngoàiSửa đổi

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Đầu trangChú thíchLiên kết ngoài