Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12
thanh bên
« Tháng 8 năm 2006 »
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
lịch

Danh nhân

Mất trong tháng sửa


Trang này liệt kê những sự kiện quan trọng vào tháng 8 năm 2006.

Thứ bảy, ngày 5 tháng 8 sửa

 
Oscar Pereiro Sio

Chủ nhật, ngày 6 tháng 8 sửa

Thứ hai, ngày 7 tháng 8 sửa

Thứ ba, ngày 8 tháng 8 sửa

Thứ tư, ngày 9 tháng 8 sửa

 
Kết quả cuộc tổng tuyển cử Mexico theo bang

Thứ năm, ngày 10 tháng 8 sửa

 
Sân bay Heathrow (Luân Đôn)

Thứ sáu, ngày 11 tháng 8 sửa

 
Phòng họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Thứ ba, ngày 15 tháng 8 sửa

Thứ tư, ngày 16 tháng 8 sửa

 
Trái Đất so với Mặt Trăng, Sao Diêm Vương, Charon, Sedna, và Quaoar

Chủ nhật, ngày 20 tháng 8 sửa

 
Quốc kỳ Cộng hòa Dân chủ Congo

Thứ năm, ngày 24 tháng 8 sửa

 
Sao Diêm Vương và Charon

Thứ bảy, ngày 26 tháng 8 sửa

 
Quốc kỳ Uganda

Thứ năm, ngày 31 tháng 8 sửa

 
Quốc kỳ Iran


Tham khảo sửa