Tháng 10 năm 2006


Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12
thanh bên
« Tháng 10 năm 2006 »
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
lịch

Danh nhân

Mới mấtSửa đổi


Trang này liệt kê những sự kiện quan trọng vào tháng 10 năm 2006.

Chủ nhật, ngày 1 tháng 10Sửa đổi

Thứ hai, ngày 2 tháng 10Sửa đổi

Thứ ba, ngày 3 tháng 10Sửa đổi

Thứ tư, ngày 4 tháng 10Sửa đổi

Thứ năm, ngày 5 tháng 10Sửa đổi

Chủ nhật, ngày 8 tháng 10Sửa đổi

Thứ hai, ngày 9 tháng 10Sửa đổi

Thứ năm, ngày 12 tháng 10Sửa đổi

Thứ sáu, ngày 13 tháng 10Sửa đổi

Thứ bảy, ngày 14 tháng 10Sửa đổi

Thứ năm, ngày 19 tháng 10Sửa đổi

Thứ bảy, ngày 20 tháng 10Sửa đổi

Chủ nhật, ngày 22 tháng 10Sửa đổi

Thứ hai, ngày 23 tháng 10Sửa đổi

  • Cử tri Panama tán thành kế hoạch mở rộng Kênh Panama để tăng năng suất gấp đôi vào khoảng năm 2015.

Thứ tư, ngày 25 tháng 10Sửa đổi

Thứ năm, ngày 26 tháng 10Sửa đổi

Thứ sáu, ngày 27 tháng 10Sửa đổi

Thứ bảy, ngày 28 tháng 10Sửa đổi

Chủ nhật, ngày 29 tháng 10Sửa đổi

Thứ hai, ngày 30 tháng 10Sửa đổi

Thứ ba, ngày 31 tháng 10Sửa đổi


Tham khảoSửa đổi