Tháng 6 năm 2006


Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12
thanh bên
« Tháng 6 năm 2006 »
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
lịch

Danh nhân

Mới mấtSửa đổi

Sự kiện

Sắp tớiSửa đổi

Đang diễn raSửa đổi

Gần đâySửa đổi

Cuộc chiếnSửa đổi

Bầu cử

Mới quaSửa đổi

Ngày lễ

Sắp tớiSửa đổi

Xét xử

Sắp tớiSửa đổi

Đang diễn raSửa đổi


Trang này liệt kê những sự kiện quan trọng vào tháng 6 năm 2006.

Thứ năm, ngày 1 tháng 6Sửa đổi

  • Lực lượng an ninh Palestine đã đồng loạt biểu tình vì không được trả lương từ khi nhóm Hamas lên nắm quyền.

Thứ bảy, ngày 3 tháng 6Sửa đổi

Chủ nhật, ngày 4 tháng 6Sửa đổi

Thứ hai, ngày 5 tháng 6Sửa đổi

Thứ tư, ngày 7 tháng 6Sửa đổi

Thứ năm, ngày 8 tháng 6Sửa đổi

Thứ sáu, ngày 9 tháng 6Sửa đổi

Thứ bảy, ngày 10 tháng 6Sửa đổi

Chủ nhật, ngày 11 tháng 6Sửa đổi

Thứ năm, ngày 15 tháng 6Sửa đổi

Thứ sáu, ngày 16 tháng 6Sửa đổi

Chủ nhật, ngày 18 tháng 6Sửa đổi

Thứ hai, ngày 19 tháng 6Sửa đổi

Thứ ba, ngày 20 tháng 6Sửa đổi

Thứ tư, ngày 21 tháng 6Sửa đổi

Thứ năm, ngày 22 tháng 6Sửa đổi

Thứ bảy, ngày 24 tháng 6Sửa đổi

Chủ nhật, ngày 25 tháng 6Sửa đổi

Thứ hai, ngày 26 tháng 6Sửa đổi

Thứ ba, ngày 27 tháng 6Sửa đổi

Thứ tư, ngày 28 tháng 6Sửa đổi

Thứ năm, ngày 29 tháng 6Sửa đổi

Thứ sáu, ngày 30 tháng 6Sửa đổi


Tham khảoSửa đổi