Một thảm họa là một sự gián đoạn nghiêm trọng xảy ra trong một thời gian ngắn hoặc dài gây thiệt hại về người, vật chất, kinh tế hoặc môi trường trên diện rộng, vượt quá khả năng của cộng đồng hoặc xã hội bị ảnh hưởng để đối phó với nó bằng việc sử dụng các nguồn lực của chính mình.[1][2] Các nước đang phát triển phải chịu chi phí lớn nhất khi thảm họa xảy ra - hơn 95% tổng số ca tử vong do các mối nguy hiểm xảy ra ở các nước đang phát triển và thiệt hại do các rủi ro tự nhiên cao gấp 20 lần (tính theo GDP) ở các nước đang phát triển so với các nước công nghiệp.[3][4] Dù thảm họa xảy ra ở xã hội nào thì nó đều có xu hướng gây ra thay đổi trong chính phủ và đời sống xã hội. Thảm họa thậm chí có thể thay đổi tiến trình lịch sử bằng cách tác động rộng rãi đến toàn bộ dân số và phơi bày sự quản lý sai lầm hoặc tham nhũng bất kể thông tin được kiểm soát chặt chẽ như thế nào trong một xã hội. Thường chia ra Thảm họa Thiên NhiênThàm họa Nhân đạo.

Một số thảm họa trong lịch sử sửa

Thời thượng cổ:

Thời hiện đại:

Tham khảo sửa

  1. ^ “What is a disaster?”. www.ifrc.org. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Truy cập ngày 21 tháng 6 năm 2017.
  2. ^ “Disasters & Emergencies: Definitions” (PDF) (bằng tiếng Anh). Addis Ababa: Emergency Humanitarian Action. tháng 3 năm 2002. Truy cập ngày 26 tháng 11 năm 2017 – qua World Health Organization International. Chú thích journal cần |journal= (trợ giúp)
  3. ^ “World Bank: Disaster Risk Management”.
  4. ^ Luis Flores Ballesteros. "Who’s getting the worst of natural disasters?" 54Pesos.org, ngày 4 tháng 10 năm 2008 Lưu trữ 2017-09-03 tại Wayback Machine