Một thảm họa là tai hoạ do thiên nhiên hoặc con người gây ra ở mức độ đáng kể gây hủy hoại, gây chết nhiều người và đôi khi tạo ra các thay đổi vĩnh viễn đối với môi trường tự nhiên.

Thời thượng cổ:

Thời hiện đại:

Tham khảoSửa đổi