Tuyên Ý Hoàng hậu

(đổi hướng từ Tuyên Ý hoàng hậu)

Tuyên Ý Hoàng Hậu (chữ Hán:宣懿皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi