Dưới đây là sự kiện trong năm tại Việt Nam 2003.

  • 2002
  • 2001
  • 2000
Flag of Vietnam.svg
2003

Việt Nam
  • 2004
  • 2005
  • 2006
Thập kỷ:
Xem thêm:

Đương nhiệmSửa đổi

Ảnh Vị trí Tên
  Tổng bí thư Nông Đức Mạnh
  Chủ tịch nước Trần Đức Lương
  Thủ tướng Phan Văn Khải
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An

Sự kiệnSửa đổi

Diễn ra trong nămSửa đổi

Thể thaoSửa đổi

Bóng đá

SinhSửa đổi

 
Phương Mỹ Chi
 
Hồ Văn Cường

MấtSửa đổi

Xem: Mất năm 2003

Tham khảoSửa đổi