Wikipedia:Đề nghị giáng sao bài viết chọn lọc/Không thành công

Làm sạch trang này
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết chọn lọc Tiêu chuẩn Đề cử (3) Rút sao (0) Giáng sao (0) Thảo luận Thống kê

Từ tháng 4 năm 2020, cộng đồng Wikipedia tiếng Việt bắt đầu đề nghị giáng sao bài viết chọn lọc. Dưới đây là danh sách tất cả các bài viết được đề xuất nhưng chưa bị giáng sao thành bài viết tốt.

2020–29 sửa