họ Dương (楊) viết bằng chữ Hán

Dương (楊, 陽 hay 羊) là họ người Á Đông. Họ Dương 楊 phổ biến thứ 6 tại Trung Quốc[cần dẫn nguồn]. Họ này cũng tương đối phổ biến tại Việt Nam và xuất hiện ở một số nước châu Á khác. Trong đó dòng họ Dương Văn và Dương Viết là hai anh em nhà Dương Nghệ được tách ra thành 2 chi. Dương Văn là anh cả trong nhà.

Người Việt NamSửa đổi

Người Trung QuốcSửa đổi

Họ Dương 楊Sửa đổi

Họ Dương 陽Sửa đổi

Họ Dương 羊Sửa đổi

Người khácSửa đổi

Tham khảoSửa đổi