Danh sách máy bay tiêm kích

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách máy bay quân sự được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ không chiến, và do đó sẽ không liệt kê các máy bay đảm nhiệm các nhiệm vụ khác, mà vai trò không chiến của nó chỉ là phụ, ví dụ như máy bay tấn công mặt đất. Danh sách này không bao gồm các đề án đã bị hủy bỏ trước khi máy bay được chế tạo hoặc máy bay hư cấu.

Tên máy bay Quốc gia chế tạo Loại Đưa vào biên chế Tình trạng Số lượng chế tạo Ghi chú
ACAZ C.2 Bỉ Tiêm kích hai chỗ ngồi 1926 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Adamoli-Cattani Ý 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
AD Scout Anh Đánh chặn Zeppelin 1915 Nguyên mẫu &00000000000000040000004
AEG D.I, D.II & D.III Đức 1917 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
AEG Dr.I Đức 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Aerfer Ariete Ý 1958 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Aerfer Sagittario 2 Ý Tiêm kích hạng nhẹ 1956 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Aero Ae 02 Tiệp Khắc 1920 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Aero Ae 04 Tiệp Khắc 1921 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Aero A.18 Tiệp Khắc 1923 Loại biên &000000000000002000000020
Aero A.19 Tiệp Khắc 1923 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Aero A.20 Tiệp Khắc 1923 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Aero A.102 Tiệp Khắc 1934 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Aeromarine PG-1 Hoa Kỳ Tiêm kích-ném bom 1922 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Aeronautica Umbra Trojani AUT.18 Ý 1939 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
AIDC F-CK-1 Ching-kuo Đài Loan Tiêm kích-ném bom 1989 Hoạt động &0000000000000130000000130
Airco DH.1 Anh Tiêm kích hai chỗ ngồi 1915 Loại biên &0000000000000170000000170
Airco DH.2 Anh 1915 Loại biên &0000000000000453000000453
Airco DH.5 Anh 1916 Loại biên &0000000000000552000000552
Albatros D.I Đức 1916 Loại biên &000000000000005000000050
Albatros D.II Đức 1916 Loại biên &0000000000000291000000291
Albatros D.III Đức 1916 Loại biên &00000000000013400000001.340
Albatros D.IV Đức 1916 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Albatros D.V & D.Va Đức 1917 Loại biên &00000000000025000000002.500
Albatros D.VI Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Albatros D.VII Đức 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Albatros D.X Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Albatros D.XI Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Albatros D.XII Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Albatros Dr.I Đức 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Albatros Dr.II Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Albatros L 65 Đức Tiêm kích-trinh sát 1925 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Albatros L 77v Đức Tiêm kích-trinh sát 1928 Nguyên mẫu &00000000000000040000004
Albatros L 84 Đức Tiêm kích hai chỗ ngồi 1931 Nguyên mẫu &00000000000000050000005
Albatros W.4 Đức Thủy phi cơ tiêm kích 1916 Loại biên &0000000000000118000000118
Albree Pigeon-Fraser Hoa Kỳ 1917 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Alcock Scout Anh 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Alekseyev I-211 & 215 Liên Xô 1947 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Alter A.1 Đức 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Ambrosini SAI.107 & 207 Ý Tiêm kích hạng nhẹ 1940 Loại biên &000000000000001400000014
Ambrosini SAI.403 Ý Tiêm kích hạng nhẹ 1943 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Ambrosini SS.4 Ý 1939 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Amiot 110 Pháp Tiêm kích Jockey hạng nhẹ 1928 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Anatra Anadis Nga 1916 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
ANF Les Mureaux 114 Pháp Tiêm kích ban đêm 1931 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
ANF Les Mureaux 130/Les Mureaux 3 & 4 Pháp Tiêm kích-trinh sát 1927 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
ANF Les Mureaux 170 Pháp 1932 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
ANF Les Mureaux 180 Pháp Tiêm kích hai chỗ ngồi 1935 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
ANF Les Mureaux 190 Pháp Tiêm kích hạng nhẹ 1936 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Ansaldo A.1 Balilla Ý 1917 Loại biên &0000000000000307000000307
Ansaldo ISVA Ý Thủy phi cơ tiêm kích 1917 Loại biên &000000000000005000000050
Ansaldo SVA Ý Tiêm kích-trinh sát 1917 Loại biên &00000000000012450000001.245
Arado SD I Đức 1927 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Arado SD II Đức 1929 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Arado SD III Đức 1929 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Arado SSD I Đức Thủy phi cơ tiêm kích 1930 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Arado Ar 64 Đức 1930 Loại biên &000000000000002000000020
Arado Ar 65 Đức 1931 Loại biên &000000000000008500000085
Arado Ar 67 Đức 1933 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Arado Ar 68 Đức 1934 Loại biên &0000000000000511000000511
Arado Ar 76 Đức Tiêm kích hạng nhẹ 1934 Loại biên &0000000000000189000000189
Arado Ar 80 Đức 1935 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Arado Ar 197 Đức Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1937 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Arado Ar 240 Đức Tiêm kích hạng nặng 1940 Nguyên mẫu &000000000000001400000014
Arado Ar 440 Đức Tiêm kích hạng nặng 1942 Nguyên mẫu &00000000000000050000005
Armstrong Whitworth Ara Anh 1919 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Armstrong Whitworth Armadillo Anh 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Armstrong Whitworth A.W.16 Anh 1930 Loại biên &000000000000001800000018
Armstrong Whitworth F.K.6 Anh Tiêm kích hộ tống 1916 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Armstrong Whitworth F.K.9 & 10 Anh 1916 Nguyên mẫu &00000000000000090000009
Armstrong Whitworth Siskin Anh 1919 Loại biên &0000000000000272000000272
Armstrong Whitworth Starling Anh 1927 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Armstrong Whitworth AW.35 Scimitar Anh 1935 Loại biên &00000000000000060000006
Army Arsenal Model 3 Nhật Bản 1927 Nguyên mẫu &00000000000000010000001 [1]
Arsenal-Delanne 10 Pháp 1941 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Arsenal VG-30 - 39 Pháp Tiêm kích hạng nhẹ 1938 Loại biên &000000000000004000000040+
Arsenal VB 10 Pháp Đánh chặn 1945 Nguyên mẫu &00000000000000060000006
Arsenal VG 90 Pháp Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1949 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Atlas Cheetah Nam Phi Tiêm kích-ném bom 1986 Hoạt động &000000000000007000000070
Austin-Ball A.F.B.1 Anh 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Austin Osprey Anh 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Austin Greyhound Anh Tiêm kích hai chỗ ngồi 1919 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Avia BH-3 Tiệp Khắc 1921 Loại biên &000000000000001400000014
Avia BH-4 Tiệp Khắc 1922 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Avia BH-6 Tiệp Khắc 1923 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Avia BH-7 Tiệp Khắc 1923 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Avia BH-8 Tiệp Khắc 1923 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Avia BH-17 Tiệp Khắc 1924 Loại biên &000000000000002400000024
Avia BH-19 Tiệp Khắc 1924 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Avia BH-21 Tiệp Khắc 1925 Loại biên &0000000000000184000000184
Avia BH-23 Tiệp Khắc Tiêm kích ban đêm 1926 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Avia BH-33 Tiệp Khắc 1927 Loại biên &0000000000000110000000110
Avia B-34 Tiệp Khắc 1932 Loại biên &000000000000001400000014
Avia B-534 Tiệp Khắc 1933 Loại biên &0000000000000566000000566
Avia B-634 Tiệp Khắc 1936 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Avia B-35 Tiệp Khắc 1938 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Avia B-135 Tiệp Khắc 1939 Loại biên &000000000000001300000013
Avia S-199 Tiệp Khắc 1947 Loại biên &0000000000000603000000603
Aviatik (Berg) D.I Áo-Hungary 1917 Loại biên &0000000000000700000000700
Aviatik (Berg) D.II Áo-Hungary 1917 Loại biên &000000000000001900000019
Aviatik D.III Đức 1917 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Aviatik D.VI Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Aviatik D.VII Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Aviméta 88 Pháp Tiêm kích ban đêm 1927 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Aviotehas PN-3 Estonia Tiêm kích-trinh sát 1939 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
AVIS I Hungary 1933 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
AVIS II Hungary 1935 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
AVIS III Hungary 1935 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
AVIS IV Hungary 1937 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Avro 504 Anh Đánh chặn Zeppelin 1913 Loại biên &Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràng11,303
Avro 523 Pike Anh Đánh chặn Zeppelin 1916 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Avro 527 Anh Tiêm kích-trinh sát 1916 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Avro 530 Anh Tiêm kích hai chỗ ngồi 1917 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Avro 531 Spider Anh 1918 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Avro 566 Avenger Anh 1926 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Avro 584 Avocet Anh Tiêm kích hạm đội 1927 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Avro Canada CF-100 Canuck Canada Đánh chặn trong mọi điều kiện thời tiết 1950 Loại biên &0000000000000692000000692
Avro Canada CF-105 Arrow Canada Đánh chặn trong mọi điều kiện thời tiết 1958 Nguyên mẫu &00000000000000050000005
Bachem Ba 349 Đức Đánh chặn tên lửa VTO 1945 Nguyên mẫu &000000000000003600000036
BAJ IV Pháp Tiêm kích hai chỗ ngồi 1919 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
BAT Bantam Anh 1918 Nguyên mẫu &000000000000001500000015
BAT Basilisk Anh 1918 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Baykar Bayraktar Kızılelma Thổ Nhĩ Kỳ Tiêm kích không người lái 2023 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Beardmore W.B.2 Anh 1917 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Beardmore W.B.III Anh Tiêm kích trên tàu mặt nước 1917 Loại biên &0000000000000100000000100
Beardmore W.B.IV Anh Tiêm kích trên tàu mặt nước 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Beardmore W.B.V Anh Tiêm kích trên tàu mặt nước 1917 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Beardmore W.B.XXVI Anh Tiêm kích hai chỗ ngồi 1925 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Bell YFM-1 Airacuda Hoa Kỳ Đánh chặn 1937 Loại biên &000000000000001300000013
Bell XFL Airabonita Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1940 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Bell P-39 Airacobra Hoa Kỳ 1938 Loại biên &00000000000095840000009.584
Bell P-59 Airacomet Hoa Kỳ 1942 Loại biên &000000000000006600000066
Bell P-63 Kingcobra Hoa Kỳ 1942 Loại biên &00000000000033030000003.303
Bell XP-77 Hoa Kỳ Tiêm kích hạng nhẹ 1944 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Bell XP-83 Hoa Kỳ Tiêm kích hộ tống 1945 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Berkmans Speed Scout Hoa Kỳ 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Bereznyak-Isayev BI-1 Liên Xô Tên lửa tiêm kích đánh chặn 1942 Nguyên mẫu &00000000000000090000009
Berliner-Joyce XFJ Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1930 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Berliner-Joyce F2J Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1933 Loại biên &000000000000003900000039
Berliner-Joyce XF3J Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1934 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Berliner-Joyce P-16 Hoa Kỳ 1930 Loại biên &000000000000002600000026
Bernard SIMB AB 10 Pháp 1924 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Bernard SIMB AB 12 Pháp 1926 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Bernard SIMB AB 14 Pháp 1925 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Bernard 15 Pháp 1926 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Bernard 20 Pháp 1929 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Bernard H.52 Pháp Thủy phi cơ tiêm kích 1933 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Bernard 74 & 75 Pháp 1931 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Bernard H 110 Pháp Thủy phi cơ tiêm kích 1935 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Bernard 260 Pháp 1932 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Bisnovat SK-2 Liên Xô 1940 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Blackburn F.3 Anh 1934 Nguyên mẫu &00000000000000010000001 [ghi chú 1]
Blackburn Firebrand Anh Tiêm kích thả ngư lôi 1942 Loại biên &0000000000000193000000193
Blackburn Firecrest Anh Tiêm kích cường kích 1947 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Blackburn Lincock Anh Tiêm kích hạng nhẹ 1928 Loại biên &00000000000000070000007
Blackburn Roc Anh Tiêm kích tháp pháo 1938 Loại biên &0000000000000136000000136
Blackburn Skua Anh Tiêm kích/ném bom bổ nhào 1937 Loại biên &0000000000000192000000192
Blackburn Triplane Anh Đánh chặn Zeppelin 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Blackburn Turcock Anh Tiêm kích hạm đội/đánh chặn 1927 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Blériot 118 Pháp Tàu bay tiêm kích 1925 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Blériot-SPAD S.41 Pháp 1922 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Blériot-SPAD S.51 Pháp 1924 Loại biên &000000000000005400000054+
Blériot-SPAD S.60 Pháp Tiêm kích hai chỗ ngồi 1926 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Blériot-SPAD S.61 Pháp 1923 Loại biên &0000000000000380000000380+
Blériot-SPAD S.70 Pháp 1927 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Blériot-SPAD S.71 Pháp 1923 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Blériot-SPAD S.72 Pháp 1923 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Blériot-SPAD S.81 Pháp 1923 Loại biên &000000000000008700000087+
Blériot-SPAD S.91 Pháp Tiêm kích Jockey hạng nhẹ 1927 Nguyên mẫu &00000000000000040000004
Blériot-SPAD S.510 Pháp 1933 Loại biên &000000000000006100000061
Blériot-SPAD S.710 Pháp 1937 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Bloch MB.150-157 Pháp 1937 Loại biên &0000000000000663000000663
Blohm & Voss BV 40 Đức Tàu lượn đánh chặn 1944 Nguyên mẫu &00000000000000070000007
Blohm & Voss BV 155 Đức Đánh chặn độ cao lớn 1944 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Boeing FB Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1923 Loại biên &000000000000004400000044
Boeing F2B Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1926 Loại biên &000000000000003300000033
Boeing F3B Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1928 Loại biên &000000000000007400000074
Boeing F4B Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1928 Loại biên &0000000000000187000000187
Boeing XF5B Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1930 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Boeing XF6B Hoa Kỳ Tiêm kích-ném bom 1933 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Boeing XF7B Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1933 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Boeing XF8B Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1944 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Boeing PW-9 Hoa Kỳ 1923 Loại biên &0000000000000114000000114
Boeing XP-4 Hoa Kỳ 1927 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Boeing XP-7 Hoa Kỳ 1928 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Boeing XP-8 Hoa Kỳ 1928 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Boeing XP-9 Hoa Kỳ 1930 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Boeing P-12 Hoa Kỳ 1929 Loại biên &0000000000000366000000366
Boeing XP-15 Hoa Kỳ 1930 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Boeing P-26 Peashooter Hoa Kỳ 1932 Loại biên &0000000000000151000000151
Boeing P-29 Hoa Kỳ 1934 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Boeing Model 100 Hoa Kỳ 1929 Loại biên &00000000000000090000009
Boeing Model 218 Hoa Kỳ 1929 Loại biên &00000000000000010000001
Boeing Model 256 Hoa Kỳ 1932 Loại biên &000000000000001400000014
Boeing Model 267 Hoa Kỳ 1933 Loại biên &00000000000000090000009
Boeing F/A-18E/F Super Hornet Hoa Kỳ Tiêm kích-ném bom hoạt động trên tàu sân bay 1995 Hoạt động &0000000000000608000000608
Boeing X-32 Hoa Kỳ 2000 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Bolkhovitinov I-1 Liên Xô Tiêm kích-ném bom 1940 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Borel-Boccacio Type 3000 Pháp Tiêm kích hai chỗ ngồi 1919 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Borel C.A.P. 2 Pháp Tiêm kích độ cao lớn 1920 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Borovkov-Florov I-207 Liên Xô 1937 Nguyên mẫu &00000000000000080000008
Boulton & Paul Bobolink Anh 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Boulton Paul Defiant Anh Tiêm kích tháp pháo 1937 Loại biên &00000000000010640000001.064
Boulton & Paul Partridge Anh 1928 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Breda Ba.27 Ý 1933 Loại biên &000000000000001400000014
Breguet BUC/BLC Pháp Tiêm kích hộ tống 1915 Nguyên mẫu &000000000000003200000032
Breguet LE Laboratoire Eiffel Pháp 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Breguet Taon Pháp Tiêm kích cường kích 1957 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Breguet 17 Pháp Tiêm kích ban đêm 1918 Loại biên &0000000000000100000000100
Brewster F2A Buffalo Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1937 Loại biên &0000000000000509000000509
Bristol Badger Anh Tiêm kích-trinh sát 1919 Nguyên mẫu &00000000000000050000005
Bristol Bagshot Anh Tiêm kích hạng nặng 1927 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Bristol Beaufighter Anh Tiêm kích cường kích 1939 Loại biên &00000000000059280000005.928
Bristol Blenheim Anh Tiêm kích ban đêm 1935 Loại biên &00000000000044220000004.422 [ghi chú 2]
Bristol Bulldog Anh 1928 Loại biên &0000000000000443000000443
Bristol Bullfinch Anh 1922 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Bristol Bullpup Anh 1928 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Bristol F.2 Fighter Anh Tiêm kích hai chỗ ngồi 1916 Loại biên &00000000000053290000005.329
Bristol Jupiter Fighter Anh 1923 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Bristol M.1 Bullet Anh 1916 Loại biên &0000000000000130000000130
Bristol Scout Anh 1914 Loại biên &0000000000000374000000374
Bristol Scout F Anh 1918 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Bristol T.T.A. Anh Đánh chặn Zeppelin 1916 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Bristol Type 101 Anh Tiêm kích hai chỗ ngồi 1927 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Bristol Type 123 Anh 1934 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Bristol Type 133 Anh 1934 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Bristol Type 146 Anh 1938 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
British Aerospace Sea Harrier Anh Tiêm kích V/STOL hoạt động trên tàu sân bay 1978 Loại biên &000000000000009800000098
Burgess HT-B/HT-2 Hoa Kỳ 1917 Loại biên &00000000000000080000008
Buscaylet-Bechereau BB.2 Pháp 1924 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Buscaylet-de Monge 5/2 Pháp 1923 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
CAC Boomerang Úc 1942 Loại biên &0000000000000250000000250
CAC CA-15 Kangaroo Úc 1946 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
CAC Wirraway Úc Huấn luyện/tiêm kích khẩn cấp 1935 Loại biên &0000000000000755000000755
Canadian Car and Foundry FDB-1 Canada 1938 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Caproni Ca.20 Ý 1914 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Caproni Ca.70 & 71 Ý Tiêm kích ban đêm 1925 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Caproni Ca.114 Ý 1933 Loại biên &000000000000003600000036
Caproni Ca.165 Ý 1938 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Caproni Ca.301 Ý 1934 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Caproni Ca.331 Ý Tiêm kích ban đêm 1942 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Caproni Ca.335 Ý Tiêm kích-ném bom 1939 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Caproni CH.1 Ý 1935 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Caproni Vizzola F.4 Ý 1940 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Caproni Vizzola F.5 Ý 1939 Loại biên &000000000000001400000014
Caproni Vizzola F.6 Ý 1941 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Caudron Type O Pháp 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Caudron C.714 Pháp Tiêm kích hạng nhẹ 1936 Loại biên &000000000000009000000090
Caudron R.11 Pháp Tiêm kích hộ tống 1916 Loại biên &0000000000000270000000270
Caudron R.12 Pháp Tiêm kích hộ tống 1918 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Caudron R.14 Pháp Tiêm kích hộ tống 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Caudron-Renault CR.760 Pháp Tiêm kích hạng nhẹ 1940 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Caudron-Renault CR.770 Pháp Tiêm kích hạng nhẹ 1940 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Chengdu FC-1 Xiaolong/PAC JF-17 Thunder Trung Quốc, Pakistan Tiêm kích-ném bom hạng nhẹ 2003 Hoạt động &0000000000000100000000100+ [2][3]
Chengdu J-7 Trung Quốc Tiêm kích-ném bom 1966 Hoạt động &00000000000024000000002.400+
Chengdu J-10 Trung Quốc Tiêm kích-ném bom hạng nhẹ 1998 Hoạt động &0000000000000400000000400+
Chengdu J-20 Trung Quốc Tiêm kích tàng hình 2011 Hoạt động &000000000000005000000050 [4][5]
Christmas Bullet Hoa Kỳ 1919 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Chu XP-0 Trung Quốc 1943 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Comte AC-1 Thụy Sĩ 1927 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Consolidated PB-2/P-30 Hoa Kỳ Tiêm kích hai chỗ ngồi 1934 Loại biên &000000000000006000000060
Consolidated Vultee XP-81 Hoa Kỳ Tiêm kích hộ tống 1945 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Convair XF-92 Hoa Kỳ Đánh chặn 1948 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Convair F-102 Delta Dagger Hoa Kỳ Đánh chặn 1953 Loại biên &00000000000010000000001.000
Convair F-106 Delta Dart Hoa Kỳ Đánh chặn 1956 Loại biên &0000000000000342000000342
Convair XFY Pogo Hoa Kỳ Tiêm kích VTOL 1954 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Convair F2Y Sea Dart Hoa Kỳ Tàu bay tiêm kích phản lực 1953 Nguyên mẫu &00000000000000050000005
Courtois-Suffit Lescop CSL-1 Pháp 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Curtiss 18 Hoa Kỳ 1918 Loại biên &00000000000000050000005
Curtiss HA Hoa Kỳ Thủy phi cơ tiêm kích 1918 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Curtiss TS-1 và F4C-1 Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1922 Loại biên &000000000000004600000046
Curtiss BF2C Goshawk Hoa Kỳ Tiêm kích-ném bom hoạt động trên tàu sân bay 1933 Loại biên &0000000000000166000000166
Curtiss F6C Hawk Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1923 Loại biên &000000000000007500000075
Curtiss F7C Seahawk Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1927 Loại biên &000000000000001700000017
Curtiss F8C Falcon/Helldiver Hoa Kỳ Tiêm kích-ném bom hoạt động trên tàu sân bay 1928 Loại biên &0000000000000153000000153
Curtiss F9C Sparrowhawk Hoa Kỳ 1931 Loại biên &00000000000000070000007
Curtiss XF10C Helldiver Hoa Kỳ Tiêm kích-ném bom 1932 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Curtiss F11C Goshawk Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1932 Loại biên &000000000000003000000030
Curtiss F12C Hoa Kỳ Tiêm kích-ném bom hoạt động trên tàu sân bay 1933 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Curtiss XF13C Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1934 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Curtiss XF14C Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1943 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Curtiss XF15C Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1945 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Curtiss PW-8 Hoa Kỳ 1923 Loại biên &000000000000002800000028
Curtiss P-1 Hawk Hoa Kỳ 1925 Loại biên &0000000000000146000000146
Curtiss P-2 Hawk Hoa Kỳ 1925 Loại biên &00000000000000050000005
Curtiss P-3 Hawk/XP-21 Hoa Kỳ 1928 Loại biên &00000000000000060000006
Curtiss P-5 Superhawk Hoa Kỳ 1928 Loại biên &00000000000000050000005
Curtiss P-6 Hawk Hoa Kỳ 1927 Loại biên &000000000000007000000070
Curtiss XP-10 Hoa Kỳ 1928 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Curtiss YP-20 Hoa Kỳ 1928 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Curtiss XP-31 Swift Hoa Kỳ 1933 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Curtiss P-36 Hawk Hoa Kỳ 1935 Loại biên &00000000000011150000001.115
Curtiss XP-37 Hoa Kỳ 1939 Nguyên mẫu &000000000000001400000014
Curtiss P-40 Warhawk Hoa Kỳ 1938 Loại biên &000000000001373800000013.738
Curtiss XP-46 Hoa Kỳ 1941 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Curtiss XP-53 & P-60 Hoa Kỳ 1941 Nguyên mẫu &00000000000000050000005
Curtiss XP-62 Hoa Kỳ Đánh chặn 1943 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Curtiss-Wright CW-21 Hoa Kỳ Tiêm kích hạng nhẹ 1938 Loại biên &000000000000006200000062
Curtiss-Wright XP-55 Ascender Hoa Kỳ 1943 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Curtiss-Wright XF-87 Blackhawk Hoa Kỳ Đánh chặn trong mọi điều kiện thời tiết 1948 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Daimler D.I Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000060000006
Daimler L11 Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Daimler L14 Đức 1919 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Dassault Balzac V Pháp Tiêm kích VTOL 1962 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Dassault Étendard II Pháp 1956 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Dassault Étendard IV Pháp Tiêm kích cường kích 1958 Loại biên &000000000000009000000090
Dassault Étendard VI Pháp Tiêm kích-ném bom 1957 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Dassault Mirage III Pháp Đánh chặn 1956 Hoạt động &00000000000014220000001.422
Dassault Mirage IIIV Pháp Tiêm kích VTOL 1965 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Dassault Mirage 5 & 50 Pháp Tiêm kích-ném bom 1967 Hoạt động &0000000000000582000000582
Dassault Mirage 2000 Pháp Tiêm kích-ném bom hạng nhẹ 1978 Hoạt động &0000000000000601000000601 [ghi chú 2]
Dassault Mirage 4000 Pháp Tiêm kích-ném bom/đánh chặn 1979 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Dassault Mirage F1 Pháp Tiêm kích-ném bom 1966 Hoạt động &0000000000000720000000720
Dassault Mirage F2 Pháp Tiêm kích-ném bom 1966 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Dassault Mirage G Pháp 1967 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Dassault Mystère Pháp Tiêm kích-ném bom 1951 Loại biên &0000000000000166000000166
Dassault Mystère IV Pháp Tiêm kích-ném bom 1952 Loại biên &0000000000000411000000411
Dassault Ouragan Pháp Tiêm kích-ném bom 1949 Loại biên &0000000000000362000000362
Dassault Rafale Pháp Tiêm kích đa năng 1986 Hoạt động &0000000000000253000000253 [6]
Dassault Super Mystère Pháp Tiêm kích-ném bom 1955 Loại biên &0000000000000180000000180
Dassault-Breguet Super Étendard Pháp Tiêm kích cường kích 1974 Hoạt động &000000000000008500000085
Dayton-Wright XPS-1 Hoa Kỳ 1923 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
de Bruyère C.1 Pháp 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001 [7]
de Havilland Dormouse Anh 1924 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
de Havilland DH.77 Anh Đánh chặn 1929 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
de Havilland Hornet/Sea Hornet Anh Tiêm kích hạng nặng 1944 Loại biên &0000000000000383000000383
de Havilland Mosquito Anh Tiêm kích-ném bom/tiêm kích ban đêm 1941 Loại biên &00000000000077810000007.781 [ghi chú 2]
de Havilland Sea Venom Anh Tiêm kích-ném bom hoạt động trên tàu sân bay 1951 Loại biên &0000000000000349000000349
de Havilland DH.110 Sea Vixen Anh Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1951 Loại biên &0000000000000145000000145
de Havilland Vampire/Sea Vampire Anh 1943 Loại biên &00000000000032680000003.268
de Havilland Venom Anh Tiêm kích-ném bom 1949 Loại biên &00000000000014310000001.431
De Marçay 2 Pháp 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
De Marçay 4 Pháp 1923 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
de Monge M-101 Pháp, Hà Lan Tiêm kích hai chỗ ngồi 1924 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Descamps 27 Pháp 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Dewoitine D.1 Pháp 1922 Loại biên &0000000000000225000000225
Dewoitine D.8 Pháp 1923 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Dewoitine D.9 Pháp 1924 Loại biên &0000000000000157000000157
Dewoitine D.12 Pháp 1925 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Dewoitine D.15 Pháp 1924 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Dewoitine D.19 Pháp 1925 Loại biên &00000000000000050000005
Dewoitine D.21 & D.53 Pháp 1925 Loại biên &0000000000000100000000100
Dewoitine D.25 Pháp Tiêm kích hai chỗ ngồi 1926 Loại biên &00000000000000050000005
Dewoitine D.27 Pháp 1928 Loại biên &000000000000009300000093
Dewoitine D.371 Pháp 1931 Loại biên &000000000000008700000087
Dewoitine D.500 & D.501 Pháp 1932 Loại biên &0000000000000259000000259
Dewoitine D.510 Pháp 1934 Loại biên &0000000000000120000000120
Dewoitine D.503/D.511 Pháp 1935 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Dewoitine D.513 & 514 Pháp 1936 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Dewoitine D.520 Pháp 1938 Loại biên &0000000000000900000000900
Dewoitine D.535 Pháp 1932 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Dewoitine D.560 & D.570 Pháp 1932 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
DFW Floh Đức 1915 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Díaz Type C Tây Ban Nha 1919 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Dobi-III Litva 1924 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Doflug D-3802 Thụy Sĩ 1944 Loại biên &000000000000001200000012
Doflug D-3803 Thụy Sĩ 1947 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Dornier Do H Đức 1922 Nguyên mẫu &00000000000000040000004
Dornier Do 10 Đức Tiêm kích hai chỗ ngồi 1931 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Dornier Do 17 Đức Tiêm kích ban đêm 1934 Loại biên &00000000000021390000002.139 [ghi chú 2]
Dornier Do 215 Đức Tiêm kích ban đêm 1938 Loại biên &0000000000000105000000105 [ghi chú 2]
Dornier Do 217 Đức Tiêm kích ban đêm 1938 Loại biên &00000000000019250000001.925 [ghi chú 2]
Dornier Do 335 Đức Tiêm kích hạng nặng 1943 Loại biên &000000000000003700000037
Douglas P-70 Havoc Hoa Kỳ Tiêm kích ban đêm 1939 Loại biên &00000000000074780000007.478 [ghi chú 2]
Douglas XA-26A Hoa Kỳ Tiêm kích ban đêm 1942 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Douglas XFD Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1933 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Douglas F3D Skyknight Hoa Kỳ Tiêm kích ban đêm hoạt động trên tàu sân bay 1948 Loại biên &0000000000000265000000265
Douglas F4D Skyray Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1951 Loại biên &0000000000000422000000422
Douglas F5D Skylancer Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1956 Loại biên &00000000000000040000004
Ducrot SLD Ý 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Dufaux avions-canon Thụy Sĩ Tiêm kích pháo 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Dufaux C.1 Thụy Sĩ 1916 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Eberhart XFG & XF2G Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1927 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
EFW N-20 Thụy Sĩ 1952 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
ENAER Pantera Chile Tiêm kích-ném bom 1988 Hoạt động &000000000000001500000015
Engels MI Nga 1916 Loại biên &00000000000000040000004
Engineering Division PW-1 Hoa Kỳ 1921 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Engineering Division TP-1 Hoa Kỳ Tiêm kích hai chỗ ngồi 1923 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
English Electric Lightning Anh Đánh chặn 1954 Loại biên &0000000000000337000000337
Euler D.I Đức 1916 Loại biên &000000000000007500000075
Euler D.II Đức 1917 Loại biên &000000000000003000000030
Euler Dr 1 Đức 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Euler Dr 2 Đức 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Euler Dr 3 Đức 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Euler Gelber Hund Đức 1915 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Euler Vierdecker Đức 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Euler Versuchszweisitzer Đức Tiêm kích hai chỗ ngồi 1915 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Eurofighter Typhoon Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha Tiêm kích-ném bom 1994 Hoạt động &0000000000000571000000571
F/A-XX Hoa Kỳ Tiêm kích đa năng tàng hình 2012 Đang phát triển
Fairey F.2 Anh Tiêm kích tầm xa 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Fairey Fantôme Anh 1935 Nguyên mẫu &00000000000000040000004
Fairey Fleetwing Anh Tiêm kích hạm đội 1929 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Fairey Flycatcher Anh 1922 Loại biên &0000000000000196000000196
Fairey Firefly Anh Tiêm kích hạm đội 1941 Loại biên &Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràng1,702
Fairey Firefly II Anh 1929 Loại biên &000000000000009100000091
Fairey Fox Anh Tiêm kích-trinh sát 1929 Loại biên &0000000000000112000000112
Fairey Fulmar Anh Tiêm kích hạm đội 1940 Loại biên &0000000000000600000000600
Fairey Hamble Baby Anh Thủy phi cơ tiêm kích 1916 Loại biên &0000000000000180000000180
Fairey Pintail Anh Thủy phi cơ tiêm kích 1921 Loại biên &00000000000000060000006
Farman HF.30 Pháp Tiêm kích hai chỗ ngồi 1916 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Farman F.31 Pháp Tiêm kích hai chỗ ngồi 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
FBA Ca2 Avion-Canon Pháp Tiêm kích pháo 1916 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
FFA P-16 Thụy Sĩ 1955 Nguyên mẫu &00000000000000050000005
FFVS 22 Thụy Điển 1942 Loại biên &0000000000000198000000198
FMA I.Ae. 27 Pulqui I Argentina 1947 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
FMA I.Ae. 30 Ñancú Argentina Tiêm kích hộ tống 1948 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
FMA I.Ae. 33 Pulqui II Argentina 1950 Nguyên mẫu &00000000000000050000005
Fiat CR.1/CR.2/CR.5/CR.10 Ý 1924 Loại biên &0000000000000251000000251
Fiat CR.20 Ý 1926 Loại biên &0000000000000735000000735
Fiat CR.25 Ý Tiêm kích hạng nặng 1937 Loại biên &000000000000001000000010 [ghi chú 2]
Fiat CR.30 Ý 1932 Loại biên &0000000000000176000000176
Fiat CR.32/CR.33/CR.40/CR.41 Ý 1933 Loại biên &00000000000013060000001.306
Fiat CR.42 Falco Ý 1938 Loại biên &00000000000018170000001.817
Fiat G.50 Freccia Ý 1937 Loại biên &0000000000000791000000791
Fiat G.55/G.56/G.59 Centauro Ý 1942 Loại biên &0000000000000349000000349
Fiat G.91 Ý Tiêm kích cường kích 1956 Loại biên &0000000000000770000000770
Fisher P-75 Eagle Hoa Kỳ Tiêm kích hạng nặng 1943 Nguyên mẫu &000000000000001300000013
Focke-Wulf Fw 57 Đức Tiêm kích-ném bom 1936 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Focke-Wulf Fw 159 Đức 1935 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Focke-Wulf Fw 187 Đức Tiêm kích hạng nặng 1937 Nguyên mẫu &00000000000000090000009
Focke-Wulf Fw 190 Đức Tiêm kích-ném bom 1939 Loại biên &000000000002000000000020.000+
Focke-Wulf Ta 152 Đức Đánh chặn độ cao lớn 1944 Loại biên &000000000000004900000049
Focke-Wulf Ta 154 Đức Tiêm kích ban đêm 1943 Loại biên &000000000000005000000050
Fokker D.I Đức 1916 Loại biên &0000000000000144000000144
Fokker D.II Đức 1916 Loại biên &0000000000000177000000177
Fokker D.III Đức 1916 Loại biên &0000000000000210000000210
Fokker D.IV Đức 1916 Loại biên &000000000000004400000044
Fokker D.V Đức 1916 Loại biên &0000000000000216000000216
Fokker D.VI Đức 1918 Loại biên &000000000000005900000059
Fokker D.VII & V.34 & 36 Đức 1918 Loại biên &00000000000033000000003.300
Fokker D.IX/PW-6 Hà Lan 1921 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Fokker D.X Hà Lan 1918 Loại biên &000000000000001100000011
Fokker D.XI/PW-7 Hà Lan 1923 Loại biên &0000000000000117000000117
Fokker D.XII Hà Lan 1924 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Fokker D.XIII Hà Lan 1924 Loại biên &000000000000005300000053
Fokker D.XIV Hà Lan 1925 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Fokker D.XVI Hà Lan 1929 Loại biên &000000000000002200000022
Fokker D.XVII Hà Lan 1931 Nguyên mẫu &000000000000001100000011
Fokker D.XXI Hà Lan 1936 Loại biên &0000000000000148000000148
Fokker D.XXIII Hà Lan 1939 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Fokker DC.I Hà Lan 1923 Loại biên &000000000000001000000010
Fokker Dr.I Đức 1917 Loại biên &0000000000000320000000320
Fokker E.I Đức 1915 Loại biên &000000000000005400000054
Fokker E.II Đức 1915 Loại biên &000000000000004900000049
Fokker E.III Đức 1915 Loại biên &0000000000000249000000249
Fokker E.IV Đức 1915 Loại biên &000000000000004900000049
Fokker E.V/D.VIII Đức 1918 Loại biên &0000000000000381000000381
Fokker G.I Hà Lan 1937 Loại biên &000000000000006300000063
Fokker K.I Đức Tiêm kích hạng nặng 1915 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Fokker M.16/B.III Đức 1915 Loại biên &000000000000002800000028
Fokker PW-5 Hà Lan 1921 Loại biên &000000000000001200000012
Fokker V.1 Đức 1916 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Fokker V.2 Đức 1916 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Fokker V.3 Đức 1916 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Fokker V.4 Đức 1916 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Fokker V.6 Đức 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Fokker V.7 Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000050000005
Fokker V.8 Đức 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Fokker V.17, V.20, V.23 & V.25 Đức 1917 Nguyên mẫu &00000000000000040000004
Fokker V.27 & V.37 Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Folland Gnat Anh Tiêm kích hạng nhẹ 1955 Loại biên &0000000000000449000000449
Folland Midge Anh Tiêm kích hạng nhẹ 1954 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Friedrichshafen FF.43 Đức 1916 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Friedrichshafen FF.46 Đức 1916 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Friedrichshafen FF.54 Đức 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
FVM J 23 Thụy Điển 1923 Loại biên &00000000000000050000005
FVM J 24 Thụy Điển 1924 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Gabardini G.8 Ý 1923 Nguyên mẫu &00000000000000010000001+
Gabardini G.9 Ý 1923 Nguyên mẫu &00000000000000010000001+
Galvin HC Pháp Thủy phi cơ tiêm kích 1919 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Geest Fighter Đức 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
General Aviation XFA Hoa Kỳ 1932 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
General Dynamics F-16 Fighting Falcon Hoa Kỳ Tiêm kích đa năng 1974 Hoạt động &00000000000045000000004.500
General Dynamics F-16XL Hoa Kỳ Tiêm kích cường kích 1982 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
General Dynamics/Grumman F-111B Hoa Kỳ Đánh chặn 1965 Nguyên mẫu &00000000000000070000007
Germania DB Đức Tiêm kích hai chỗ ngồi 1915 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Germania JM Đức 1916 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Gloster E.1/44 Anh Phản lực 1948 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Gloster F.5/34 Anh 1937 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Gloster F.9/37 Anh 1939 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Gloster Gambet Anh, Nhật Bản 1927 Loại biên &0000000000000151000000151
Gloster Gamecock Anh 1925 Loại biên &000000000000009800000098
Gloster Gauntlet Anh 1933 Loại biên &0000000000000246000000246
Gloster Gladiator & Sea Gladiator Anh 1934 Loại biên &0000000000000747000000747
Gloster Gnatsnapper Anh Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1928 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Gloster Goldfinch Anh 1927 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Gloster Gorcock Anh 1925 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Gloster Grebe Anh 1923 Loại biên &0000000000000133000000133
Gloster Grouse Anh 1923 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Gloster Guan Anh 1926 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Gloster Javelin Anh Đánh chặn trong mọi điều kiện thời tiết 1951 Loại biên &0000000000000436000000436
Gloster Mars, Nightjar & Sparrowhawk Anh 1921 Loại biên &000000000000009100000091
Gloster Meteor Anh Phản lực 1943 Loại biên &00000000000039470000003.947
Goodyear F2G Corsair Hoa Kỳ 1945 Nguyên mẫu &000000000000001000000010
Gorbunov 105 Liên Xô 1943 Nguyên mẫu &000000000000001000000010
Gourdou-Leseurre Type A Pháp 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Gourdou-Leseurre Type B, GL.2/21/22/23/24 Pháp 1918 Loại biên &0000000000000136000000136+
Gourdou-Leseurre GL.30 series Pháp 1920 Loại biên &0000000000000500000000500+
Gourdou-Leseurre GL.40, 410 & 450 Pháp 1932 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Gourdou-Leseurre GL.50 Pháp 1922 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Gourdou-Leseurre GL.482 Pháp 1933 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Grigorovich I-1 Liên Xô 1924 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Grigorovich I-2 & I-2bis Liên Xô 1924 Loại biên &0000000000000211000000211
Grigorovich DI-3 Liên Xô 1931 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Grigorovich I-Z Liên Xô 1931 Loại biên &000000000000007300000073
Grigorovich IP-1 Liên Xô Tiêm kích pháo 1935 Loại biên &000000000000009000000090
Grigorovich IP-4 Liên Xô Tiêm kích pháo 1934 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Grumman FF/G-5/G-23 Goblin Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1931 Loại biên &000000000000008500000085
Grumman F2F Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1933 Loại biên &000000000000005500000055
Grumman F3F Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1935 Loại biên &0000000000000147000000147
Grumman F4F Wildcat Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1937 Loại biên &00000000000078850000007.885 [ghi chú 3]
Grumman XF5F Skyrocket Hoa Kỳ Đánh chặn hoạt động trên tàu sân bay 1940 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Grumman F6F Hellcat Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1942 Loại biên &000000000001227500000012.275
Grumman F7F Tigercat Hoa Kỳ Tiêm kích hạng nặng hoạt động trên tàu sân bay 1943 Loại biên &0000000000000364000000364
Grumman F8F Bearcat Hoa Kỳ Tiêm kích-ném bom hoạt động trên tàu sân bay 1944 Loại biên &00000000000012660000001.266
Grumman F9F Panther Hoa Kỳ Tiêm kích-ném bom hoạt động trên tàu sân bay 1947 Loại biên &00000000000013820000001.382
Grumman F-9 Cougar Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1951 Loại biên &00000000000013920000001.392
Grumman XF10F Jaguar Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1952 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Grumman F-11 Tiger Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1954 Loại biên &0000000000000200000000200
Grumman F-14 Tomcat Hoa Kỳ Đánh chặn hoạt động trên tàu sân bay 1970 Hoạt động &0000000000000712000000712
Grumman XP-50 Hoa Kỳ 1941 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Grumman GG Hoa Kỳ 1934 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Grumman SF/G-6 Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1932 Loại biên &000000000000003500000035
Gudkov Gu-1 Liên Xô 1943 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Gudkov Gu-82 Liên Xô 1941 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Guizhou JL-9 Trung Quốc 2003 Hoạt động &000000000000001200000012+
Häfeli DH-4 Thụy Sĩ 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
HAL Ajeet Ấn Độ, Anh Tiêm kích hạng nhẹ 1976 Loại biên &000000000000008900000089
HAL HF-24 Marut Ấn Độ Tiêm kích-ném bom 1961 Loại biên &0000000000000147000000147
HAL Tejas Mk1/Mk1A Ấn Độ Tiêm kích-ném bom hạng nhẹ 2001 Hoạt động &000000000000003200000032
HAL Tejas Mk2 Ấn Độ Tiêm kích-ném bom 2019 Đang phát triển &00000000000000000000000
HAL TEDBF Ấn Độ Tiêm kích-ném bom hoạt động trên tàu sân bay 2020 Đang phát triển &00000000000000000000000
HAL AMCA Ấn Độ Tiêm kích-ném bom 2019 Đang phát triển &00000000000000000000000 [8]
Halberstadt D.I Đức 1915 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Halberstadt D.II - D.V Đức 1915 Loại biên &000000000000008500000085
Hall XFH Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1929 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Handley Page Type S Anh 1923 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Hannover CL.II Đức Tiêm kích hộ tống 1917 Loại biên &0000000000000439000000439
Hanriot HD.1 Pháp 1916 Loại biên &00000000000012000000001.200
Hanriot HD.2 Pháp Thủy phi cơ tiêm kích 1917 Loại biên &0000000000000140000000140
Hanriot HD.3 Pháp 1917 Loại biên &000000000000009000000090
Hanriot HD.5 Pháp Tiêm kích hai chỗ ngồi 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Hanriot HD.6 Pháp Tiêm kích hai chỗ ngồi 1919 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Hanriot HD.7 Pháp 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Hanriot HD.8 Pháp 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Hanriot HD.12 Pháp 1921 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Hanriot HD.15 Pháp Tiêm kích độ cao lớn 1922 Nguyên mẫu &00000000000000040000004
Hanriot HD.20 Pháp Tiêm kích trên tàu mặt nước 1923 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Hanriot H.26 Pháp 1923 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Hanriot H.31 Pháp 1925 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Hanriot H.33 Pháp Tiêm kích hai chỗ ngồi 1926 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Hanriot H.110 & H.115 Pháp 1933 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Hanriot H.220, H.220-2 & SNCAC NC-600 Pháp Tiêm kích hạng nặng 1937 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Hansa-Brandenburg CC Đức Tàu bay tiêm kích 1916 Loại biên &000000000000007300000073
Hansa-Brandenburg D.I Áo-Hungary 1916 Loại biên &0000000000000122000000122
Hansa-Brandenburg KDW Đức Thủy phi cơ tiêm kích 1916 Loại biên &000000000000006000000060
Hansa-Brandenburg KF Đức 1916 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Hansa-Brandenburg L.14 Áo-Hungary 1917 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Hansa-Brandenburg L.16 Áo-Hungary 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Hansa-Brandenburg W.11 Đức Thủy phi cơ tiêm kích 1917 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Hansa-Brandenburg W.12 Đức Thủy phi cơ tiêm kích 1917 Loại biên &0000000000000181000000181
Hansa-Brandenburg W.16 Đức Thủy phi cơ tiêm kích 1917 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Hansa-Brandenburg W.17 Đức Tàu bay tiêm kích 1917 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Hansa-Brandenburg W.18 Đức Tàu bay tiêm kích 1917 Loại biên &000000000000004800000048
Hansa-Brandenburg W.19 Đức Thủy phi cơ tiêm kích 1918 Loại biên &000000000000005500000055
Hansa-Brandenburg W.25 Đức Thủy phi cơ tiêm kích 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Hansa-Brandenburg W.27 Đức Thủy phi cơ tiêm kích 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Hansa-Brandenburg W.29/W.33 Đức Thủy phi cơ tiêm kích 1918 Loại biên &000000000000007800000078+
Hansa-Brandenburg W.32 Đức Thủy phi cơ tiêm kích 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Hawker Demon Anh 1931 Loại biên &0000000000000290000000290
Hawker F.20/27 Anh 1928 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Hawker Fury Anh 1931 Loại biên &0000000000000275000000275
Hawker Fury (máy bay một tầng cánh) Anh 1944 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Hawker Hart Anh 1931 Loại biên &00000000000000060000006
Hawker Hawfinch Anh 1927 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Hawker Heron Anh 1925 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Hawker Hoopoe Anh 1928 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Hawker Hornbill Anh 1925 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Hawker Hotspur Anh Tiêm kích tháp pháo 1938 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Hawker Hunter Anh Tiêm kích-ném bom 1951 Loại biên &00000000000019720000001.972
Hawker Hurricane & Sea Hurricane Anh Tiêm kích-ném bom 1935 Loại biên &000000000001453300000014.533
Hawker Siddeley Kestrel FGA.1 Anh Tiêm kích-ném bom V/STOL 1964 Loại biên &00000000000000090000009
Hawker Nimrod Anh Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1931 Loại biên &000000000000009200000092
Hawker Osprey Anh Tiêm kích hạm đội/trinh sát 1930 Loại biên &0000000000000124000000124
Hawker P.1081 Anh 1950 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Hawker P.V.3 Anh Tiêm kích ban ngày & ban đêm 1934 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Hawker Sea Fury Anh Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1945 Loại biên &0000000000000860000000860
Hawker Sea Hawk Anh Tiêm kích phản lực hoạt động trên tàu sân bay 1947 Loại biên &0000000000000542000000542
Hawker Tempest Anh 1942 Loại biên &00000000000017020000001.702
Hawker Tornado Anh 1939 Nguyên mẫu &00000000000000040000004
Hawker Typhoon Anh Tiêm kích-ném bom 1940 Loại biên &00000000000033170000003.317
Hawker Woodcock/Danecock/Dankok Anh 1923 Loại biên &000000000000006400000064
Heinkel HD 23 Đức 1926 Nguyên mẫu &00000000000000040000004
Heinkel HD 37 Đức 1928 Loại biên &0000000000000134000000134
Heinkel HD 38 Đức 1928 Loại biên &000000000000001200000012
Heinkel HD 43 Đức 1931 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Heinkel He 49 Đức 1932 Nguyên mẫu &00000000000000040000004
Heinkel He 51 Đức 1933 Loại biên &0000000000000700000000700
Heinkel He 74 Đức Tiêm kích hạng nhẹ 1933 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Heinkel He 100/He 113 Đức 1938 Nguyên mẫu &000000000000002500000025
Heinkel He 112 Đức 1935 Loại biên &0000000000000104000000104
Heinkel He 162 Volksjäger Đức 1944 Loại biên &0000000000000170000000170
Heinkel He 219 Đức Tiêm kích ban đêm 1942 Loại biên &0000000000000300000000300
Heinkel He 280 Đức 1940 Nguyên mẫu &00000000000000090000009
Heinrich Pursuit Hoa Kỳ 1917 Nguyên mẫu &00000000000000040000004
Helwan HA-300 Ai Cập 1964 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Henschel Hs 124 Đức Tiêm kích hạng nặng 1936 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
HESA Azarakhsh Iran Tiêm kích cường kích 1997 Hoạt động &000000000000001100000011
HESA Saeqeh Iran Tiêm kích 2004 Hoạt động &000000000000002400000024
Hispano Aviación HA-1112 Tây Ban Nha, Đức 1951 Loại biên &0000000000000239000000239
Hispano Barrón Tây Ban Nha 1919 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Horten Ho 229 Đức Tiêm kích-ném bom phản lực dạng cánh bay 1944 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Hughes D-2 Hoa Kỳ Tiêm kích-ném bom 1943 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
IAI Kfir Israel Tiêm kích-ném bom 1973 Hoạt động &0000000000000220000000220
IAI Lavi Israel 1986 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
IAI Nammer Israel 1991 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
IAI Nesher/Dagger Israel 1971 Loại biên &000000000000006100000061
IAR-11 Romania 1930 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
IAR-12 Romania 1933 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
IAR-13 Romania 1933 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
IAR-14 Romania 1933 Loại biên &000000000000002000000020
IAR-15 Romania 1933 Nguyên mẫu &00000000000000050000005
IAR-16 Romania 1934 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
IAR-80 Romania 1939 Loại biên &0000000000000346000000346
Ikarus IK-2 Nam Tư 1935 Loại biên &000000000000001200000012
Ikarus S-49 Nam Tư 1949 Loại biên &0000000000000158000000158
Ilyushin I-21/TsKB-32 Liên Xô 1936 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Ilyushin Il-1 Liên Xô 1944 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Ilyushin Il-2I Liên Xô 1939 Nguyên mẫu &00000000000000010000001 [ghi chú 4]
IMAM Ro.41 Ý 1934 Loại biên &0000000000000753000000753
IMAM Ro.44 Ý Thủy phi cơ tiêm kích 1936 Loại biên &000000000000003500000035
IMAM Ro.51 Ý 1937 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
IMAM Ro.57 Ý Đánh chặn/tấn công mặt đất 1939 Loại biên &000000000000005000000050
IMAM Ro.58 Ý Tiêm kích-ném bom 1942 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
IVL C.24 Phần Lan 1924 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
IVL C.VI.25 Phần Lan 1925 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
IVL Haukka Phần Lan 1927 Nguyên mẫu &00000000000000050000005
Junkers CL.I Đức 1917 Loại biên &000000000000005100000051
Junkers EF 126 Đức 1947 Nguyên mẫu &00000000000000050000005
Junkers J 2 Đức 1916 Nguyên mẫu &00000000000000060000006
Junkers J 7 Đức 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Junkers J 9/D.I Đức 1917 Loại biên &000000000000004000000040
Junkers T.22 Đức 1923 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Junkers K 47 Đức 1929 Loại biên &000000000000002300000023
Junkers Ju 88 Đức Tiêm kích ban đêm 1936 Loại biên &000000000001500000000015.000 [ghi chú 2]
Junkers Ju 388 Đức Tiêm kích ban đêm 1943 Loại biên &0000000000000100000000100 [ghi chú 2]
KAI KF-21 Boramae Hàn Quốc, Indonesia 2021 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Kasyanenko KPI-5 Nga 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Kawanishi N1K Kyofu Nhật Bản Thủy phi cơ tiêm kích 1942 Loại biên &000000000000009700000097
Kawanishi N1K-J Shiden Nhật Bản Đánh chặn 1942 Loại biên &00000000000014350000001.435
Kawanishi K-11 Nhật Bản Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1927 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Kawasaki KDA-3 Nhật Bản 1928 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Kawasaki KDA-5 Army Type 92 Nhật Bản 1930 Loại biên &0000000000000385000000385
Kawasaki Ki-5 Nhật Bản 1934 Nguyên mẫu &00000000000000040000004
Kawasaki Ki-10 Nhật Bản 1935 Loại biên &0000000000000588000000588
Kawasaki Ki-28 Nhật Bản 1936 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Kawasaki Ki-45 Nhật Bản Đánh chặn 1941 Loại biên &00000000000016910000001.691
Kawasaki Ki-60 Nhật Bản 1941 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Kawasaki Ki-61 Nhật Bản 1941 Loại biên &00000000000031590000003.159
Kawasaki Ki-64 Nhật Bản Đánh chặn 1943 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Kawasaki Ki-96 Nhật Bản 1943 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Kawasaki Ki-100 Nhật Bản 1945 Loại biên &0000000000000395000000395
Kawasaki Ki-102 & Ki-108 Nhật Bản 1944 Loại biên &0000000000000238000000238
Kochyerigin DI-6 Liên Xô 1934 Loại biên &0000000000000222000000222
Kondor D 1 Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Kondor D 2 Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Kondor D 6 Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Kondor D 7 Đức 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Koolhoven F.K.55 Hà Lan 1938 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Koolhoven F.K.58 Hà Lan 1938 Loại biên &000000000000001800000018
Kyushu J7W Nhật Bản 1945 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Laville DI-4 Liên Xô 1932 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Lavochkin-Gorbunov-Gudkov LaGG-1 Liên Xô 1940 Loại biên &0000000000000100000000100
Lavochkin-Gorbunov-Gudkov LaGG-3 Liên Xô 1940 Loại biên &00000000000062580000006.258
Lavochkin La-5 Liên Xô 1942 Loại biên &00000000000099200000009.920
Lavochkin La-7 Liên Xô 1944 Loại biên &00000000000057530000005.753
Lavochkin La-9 Liên Xô 1946 Loại biên &00000000000015590000001.559
Lavochkin La-11 Liên Xô 1947 Loại biên &00000000000011820000001.182
Lavochkin La-15 Liên Xô 1948 Loại biên &0000000000000235000000235
Lavochkin La-126 Liên Xô 1945 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Lavochkin La-150 Liên Xô 1946 Nguyên mẫu &00000000000000080000008
Lavochkin La-152 Liên Xô 1946 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Lavochkin La-156 Liên Xô 1947 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Lavochkin La-160 Liên Xô 1947 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Lavochkin La-168 Liên Xô 1948 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Lavochkin La-176 Liên Xô 1948 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Lavochkin La-190 Liên Xô 1951 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Lavochkin La-200 Liên Xô 1949 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Lavochkin La-250 Liên Xô 1956 Nguyên mẫu &00000000000000050000005
Letov Š-3 Tiệp Khắc 1922 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Letov Š-4 Tiệp Khắc 1922 Loại biên &000000000000002000000020
Letov Š-7 Tiệp Khắc 1923 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Letov Š-12 Tiệp Khắc 1924 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Letov Š-13 Tiệp Khắc 1924 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Letov Š-14 Tiệp Khắc 1924 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Letov Š-20 Tiệp Khắc 1925 Loại biên &0000000000000117000000117
Letov Š-22 Tiệp Khắc 1926 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Letov Š-31 Tiệp Khắc 1929 Loại biên &000000000000003200000032
Letov Š-231 Tiệp Khắc 1933 Loại biên &000000000000002500000025
Levasseur PL.5 Pháp Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1924 Loại biên &000000000000002400000024
Levasseur PL.6 Pháp Tiêm kích hai chỗ ngồi 1926 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Levy-Biche LB.2 & LB.6 Pháp Tiêm kích trên tàu mặt nước 1927 Loại biên &000000000000002600000026
LFG Roland D.II Đức 1916 Loại biên &0000000000000300000000300
LFG Roland D.III Đức 1916 Loại biên &000000000000002000000020
LFG Roland D.VI Đức 1917 Loại biên &0000000000000350000000350
Lioré et Olivier LeO 7 Pháp Tiêm kích hộ tống 1922 Loại biên &000000000000003300000033
Liuchow Kwangsi Type 3 Trung Quốc 1937 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Lloyd 40.15 Áo-Hungary 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Lloyd 40.16 Áo-Hungary 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Lockheed YP-24 Hoa Kỳ 1931 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Lockheed P-38 Lightning Hoa Kỳ 1939 Loại biên &000000000001003700000010.037
Lockheed XP-49 Hoa Kỳ 1942 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Lockheed XP-58 Chain Lightning Hoa Kỳ 1944 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Lockheed P-80 Shooting Star Hoa Kỳ 1944 Loại biên &00000000000017150000001.715
Lockheed XF-90 Hoa Kỳ 1949 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Lockheed F-94/F-97 Starfire Hoa Kỳ 1949 Loại biên &0000000000000855000000855
Lockheed F-104 Starfighter Hoa Kỳ 1954 Loại biên &00000000000025780000002.578 [ghi chú 5]
Lockheed YF-12 Hoa Kỳ 1963 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Lockheed Martin F-22 Raptor Hoa Kỳ Tiêm kích tàng hình 1997 Hoạt động &0000000000000195000000195 [9]
Lockheed Martin F-35 Lightning II Hoa Kỳ Tiêm kích đa năng tàng hình 2006 Hoạt động &0000000000000975000000975+ tính đến tháng 10 năm 2023[10]
Lockheed XFV Hoa Kỳ Tiêm kích VTOL 1953 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Loening M-8 Hoa Kỳ 1918 Loại biên &000000000000005500000055
Loening PA-1 Hoa Kỳ 1922 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Loening PW-2 Hoa Kỳ 1918 Loại biên &00000000000000070000007
Lohner 10.20 Spuckerl Áo-Hungary 1916 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Lohner Type AA Áo-Hungary 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Lohner Type A/Dr.I Áo-Hungary 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Loire 43 Pháp 1932 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Loire 45 Pháp 1933 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Loire 46 Pháp 1934 Loại biên &000000000000006100000061
Loire 210 Pháp 1935 Loại biên &000000000000002100000021
Loire 250 Pháp 1935 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Loire-Nieuport LN.160, 161 & SNCAO 161 Pháp 1935 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Loring C-1 Tây Ban Nha 1927 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
LVG E.I Đức 1915 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
LVG D 10 Đức 1916 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
LVG D.II Đức 1916 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
LVG D.III Đức 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
LVG D.IV Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
LVG D.V Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
LVG D.VI Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Macchi M.C.200 Ý 1937 Loại biên &00000000000011530000001.153
Macchi M.C.201 Ý 1940 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Macchi M.C.202 Ý 1940 Loại biên &00000000000012000000001.200
Macchi M.C.205 Ý 1942 Loại biên &0000000000000262000000262
Macchi M.5 Ý Tàu bay tiêm kích 1917 Loại biên &0000000000000244000000244
Macchi M.6 Ý Tàu bay tiêm kích 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Macchi M.7 Ý Tàu bay tiêm kích 1918 Loại biên &0000000000000110000000110+
Macchi M.14 Ý 1918 Loại biên &000000000000001100000011
Macchi M.26 Ý Tàu bay tiêm kích 1924 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Macchi M.41 & M.41bis Ý Tàu bay tiêm kích 1927 Loại biên &000000000000004200000042
Macchi M.71 Ý Tàu bay tiêm kích 1930 Loại biên &000000000000001200000012
Mann Egerton Type H Anh Tiêm kích trên tàu mặt nước 1917 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Mann & Grimmer M.1 Tiêm kích hai chỗ ngồi Anh 1915 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Marchetti MVT/SIAI S.50 Ý 1919 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Marinens Flyvebaatfabrikk M.F.9 Na Uy 1925 Loại biên &000000000000001000000010
Mark D.I Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Martin-Baker MB 2 Anh 1938 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Martin-Baker MB 3 Anh 1942 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Martin-Baker MB 5 Anh 1944 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Martinsyde F.1 Anh 1917 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Martinsyde Buzzard Anh 1918 Loại biên &0000000000000370000000370+
Martinsyde G.100 Anh Tiêm kích-ném bom 1916 Loại biên &0000000000000271000000271
MÁVAG Héja Hungary 1940 Loại biên &0000000000000204000000204
McDonnell XP-67 Hoa Kỳ Đánh chặn 1944 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
McDonnell XF-85 Goblin Hoa Kỳ 1948 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
McDonnell XF-88 Voodoo Hoa Kỳ Tiêm kích hộ tống 1948 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
McDonnell F-101 Voodoo Hoa Kỳ Tiêm kích-ném bom 1954 Loại biên &0000000000000807000000807
McDonnell Douglas F-15 Eagle Hoa Kỳ Tiêm kích/đánh chặn 1972 Hoạt động &00000000000011960000001.196
McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle Hoa Kỳ Tiêm kích-ném bom 1986 Hoạt động &0000000000000418000000418
McDonnell Douglas F/A-18 Hornet Hoa Kỳ Tiêm kích-ném bom hoạt động trên tàu sân bay 1978 Hoạt động &00000000000014800000001.480
McDonnell FH Phantom Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1945 Loại biên &000000000000006200000062
McDonnell F2H Banshee Hoa Kỳ Tiêm kích-ném bom hoạt động trên tàu sân bay 1947 Loại biên &0000000000000895000000895
McDonnell F3H Demon Hoa Kỳ Đánh chặn hoạt động trên tàu sân bay 1951 Loại biên &0000000000000519000000519
McDonnell Douglas F4H/F-110/F-4 Phantom II Hoa Kỳ Tiêm kích-ném bom hoạt động trên tàu sân bay 1958 Hoạt động &00000000000051950000005.195
Messerschmitt Bf 109 Đức 1935 Loại biên &000000000003398400000033.984
Messerschmitt Bf 110 Đức Tiêm kích hạng nặng 1936 Loại biên &00000000000061700000006.170
Messerschmitt Me 163 Đức Tên lửa tiêm kích đánh chặn 1941 Loại biên &0000000000000370000000370
Messerschmitt Me 209 (1943) Đức 1943 Nguyên mẫu &00000000000000040000004
Messerschmitt Me 210 Đức Tiêm kích hạng nặng 1939 Loại biên &000000000000009000000090
Messerschmitt Me 262/Avia S-92 Đức Tiêm kích-ném bom phản lực 1941 Loại biên &00000000000014300000001.430
Messerschmitt Me 263 Đức Tên lửa tiêm kích đánh chặn 1945 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Messerschmitt Me 309 Đức 1942 Nguyên mẫu &00000000000000040000004
Messerschmitt Me 310 Đức Tiêm kích hạng nặng 1943 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Messerschmitt Me 328 Đức 1944 Nguyên mẫu &00000000000000090000009
Messerschmitt Me 410 Đức Tiêm kích hạng nặng 1942 Loại biên &00000000000012000000001.200
Mikhelson/Korvin MK-1 Rybka Liên Xô Thủy phi cơ tiêm kích 1923 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Mikoyan-Gurevich I-210 Liên Xô 1941 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Mikoyan-Gurevich I-211 Liên Xô 1943 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Mikoyan-Gurevich I-220 Liên Xô 1943 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Mikoyan-Gurevich I-221 Liên Xô 1943 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Mikoyan-Gurevich I-222 Liên Xô 1944 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Mikoyan-Gurevich I-224 Liên Xô 1944 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Mikoyan-Gurevich I-225 Liên Xô 1944 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Mikoyan-Gurevich I-230 Liên Xô 1942 Nguyên mẫu &00000000000000070000007
Mikoyan-Gurevich I-231 Liên Xô 1943 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Mikoyan-Gurevich I-250 Liên Xô Động cơ hỗn hợp 1945 Nguyên mẫu &000000000000001200000012
Mikoyan-Gurevich I-70 & 270 Liên Xô 1946 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Mikoyan-Gurevich I-320 Liên Xô 1949 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Mikoyan-Gurevich I-370/I-1/I-2 Liên Xô 1955 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Mikoyan-Gurevich I-380/I-3 Liên Xô 1956 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Mikoyan-Gurevich I-75 Liên Xô 1958 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Mikoyan-Gurevich MiG-1 Liên Xô 1940 Loại biên &0000000000000103000000103
Mikoyan-Gurevich MiG-3 Liên Xô 1940 Loại biên &00000000000031720000003.172
Mikoyan-Gurevich MiG-5/DIS Liên Xô Tiêm kích hộ tống 1941 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Mikoyan-Gurevich MiG-7 Liên Xô 1941 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Mikoyan-Gurevich MiG-9 Liên Xô 1946 Loại biên &0000000000000598000000598
Mikoyan-Gurevich MiG-15 Liên Xô 1947 Loại biên &000000000001800000000018.000
Mikoyan-Gurevich MiG-17 Liên Xô 1950 Loại biên &000000000001060300000010.603
Mikoyan-Gurevich MiG-19 Liên Xô 1953 Loại biên &00000000000021720000002.172
Mikoyan-Gurevich MiG-21 Liên Xô Tiêm kích-đánh chặn 1955 Hoạt động &000000000001149600000011.496
Mikoyan-Gurevich MiG-21PD Liên Xô Tiêm kích VTOL 1966 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Mikoyan-Gurevich MiG-23PD Liên Xô Tiêm kích VTOL 1967 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Mikoyan-Gurevich MiG-23 Liên Xô Tiêm kích-ném bom 1967 Hoạt động &00000000000050470000005.047
Mikoyan-Gurevich MiG-25 Liên Xô Đánh chặn 1964 Hoạt động &00000000000011900000001.190
Mikoyan MiG-29 Liên Xô Tiêm kích 1977 Hoạt động &00000000000016000000001.600 [ghi chú 6][11]
Mikoyan MiG-31 Liên Xô Đánh chặn 1975 Hoạt động &0000000000000500000000500
Mikoyan MiG-35 Nga Tiêm kích đa năng 2007 Hoạt động &000000000000001000000010 [12]
Mikoyan-Gurevich SM-12 Liên Xô 1957 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Mikoyan-Gurevich Ye-150 & Ye-152 Liên Xô 1959 Nguyên mẫu &00000000000000040000004
Mikoyan-Gurevich Ye-8 Liên Xô 1962 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Mikoyan Project 1.44 Nga 2000 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Miles M.20 Anh 1940 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Miles M.35 Libellula Anh 1942 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Miles Master Anh 1940 Loại biên &000000000000002600000026
Militär-Apparat MA-7 Thụy Sĩ 1925 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Mitsubishi 1MF Nhật Bản 1921 Loại biên &0000000000000138000000138
Mitsubishi 1MF2 Nhật Bản 1928 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Mitsubishi 1MF9 Nhật Bản 1927 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Mitsubishi 1MF10 Nhật Bản Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1933 Nguyên mẫu &00000000000000020000002 [1]
Mitsubishi A5M Nhật Bản 1935 Loại biên &00000000000010940000001.094
Mitsubishi A6M Zero Nhật Bản 1939 Loại biên &000000000001093900000010.939
Mitsubishi A7M Nhật Bản 1944 Nguyên mẫu &00000000000000080000008
Mitsubishi F-2 Nhật Bản, Hoa Kỳ Tiêm kích đa năng 1995 Hoạt động &000000000000009800000098
Mitsubishi F-X Nhật Bản, Hoa Kỳ Tiêm kích tàng hình 2020 Đang phát triển &00000000000000000000000
Mitsubishi G6M Nhật Bản Tiêm kích hạng nặng 1940 Loại biên &000000000000003000000030
Mitsubishi J2M Nhật Bản 1942 Loại biên &0000000000000621000000621
Mitsubishi J8M/Ki-200 Nhật Bản 1945 Nguyên mẫu &00000000000000070000007
Mitsubishi Ka-8 Nhật Bản Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1934 Nguyên mẫu &00000000000000020000002 [1]
Mitsubishi Ki-18 Nhật Bản 1935 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Mitsubishi Ki-33 Nhật Bản 1936 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Mitsubishi Ki-46-III KAI Nhật Bản Tiêm kích hạng nặng (chuyển đổi) 1944 Loại biên &0000000000000200000000200
Mitsubishi Ki-83 Nhật Bản Tiêm kích hạng nặng 1944 Nguyên mẫu &00000000000000040000004
Mitsubishi Ki-109 Nhật Bản Tiêm kích hạng nặng ban ngày và ban đêm 1942 Loại biên &000000000000002400000024 [ghi chú 4]
Morane-Saulnier L/Pfalz E.III Pháp 1914 Loại biên &0000000000000600000000600 [ghi chú 7]
Morane-Saulnier N Pháp 1915 Loại biên &000000000000004900000049
Morane-Saulnier I Pháp 1916 Loại biên &00000000000000040000004
Morane-Saulnier V Pháp 1916 Loại biên &000000000000003000000030
Morane-Saulnier AC Pháp 1916 Loại biên &000000000000003200000032
Morane-Saulnier AF Pháp 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Morane-Saulnier AI Pháp 1917 Loại biên &00000000000012100000001.210
Morane-Saulnier AN series Pháp 1918 Nguyên mẫu &00000000000000040000004
Morane-Saulnier M.S.121 Pháp 1927 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Morane-Saulnier M.S.225 Pháp 1932 Loại biên &000000000000007500000075
Morane-Saulnier M.S.325 Pháp 1933 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Morane-Saulnier M.S.405 Pháp 1935 Nguyên mẫu &000000000000001800000018
Morane-Saulnier M.S.406 Pháp 1935 Loại biên &00000000000010940000001.094
Morane-Saulnier M.S.410 Pháp 1940 Loại biên &000000000000007400000074
Mosca-Bystritsky MBbis Nga 1916 Loại biên &000000000000005000000050
Moskalyev SAM-13 Liên Xô 1940 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Nakajima A2N Nhật Bản 1929 Loại biên &0000000000000100000000100
Nakajima A4N Nhật Bản 1934 Loại biên &0000000000000221000000221
Nakajima A6M2-N Nhật Bản Thủy phi cơ tiêm kích 1941 Loại biên &0000000000000327000000327
Nakajima Army Type 91 Fighter Nhật Bản 1928 Loại biên &0000000000000450000000450
Nakajima C6N-1S Nhật Bản Tiêm kích ban đêm 1943 Nguyên mẫu &00000000000000060000006 [ghi chú 4]
Nakajima J1N Nhật Bản Tiêm kích ban đêm 1941 Loại biên &0000000000000479000000479
Nakajima J5N Nhật Bản Đánh chặn 1944 Nguyên mẫu &00000000000000060000006
Nakajima Ki-8 Nhật Bản 1934 Nguyên mẫu &00000000000000050000005
Nakajima Ki-11 Nhật Bản 1934 Nguyên mẫu &00000000000000040000004
Nakajima Ki-12 & PE Nhật Bản 1936 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Nakajima Ki-27 Nhật Bản 1936 Loại biên &00000000000033680000003.368
Nakajima Ki-43 Hayabusa Nhật Bản 1938 Loại biên &00000000000059190000005.919
Nakajima Ki-44 Shoki Nhật Bản 1940 Loại biên &00000000000012250000001.225
Nakajima Ki-58 Nhật Bản Tiêm kích hộ tống 1939 Nguyên mẫu &00000000000000030000003 [ghi chú 4]
Nakajima Ki-84 Hayate Nhật Bản 1943 Loại biên &00000000000035140000003.514
Nakajima Ki-87 Nhật Bản 1945 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Nakajima Ki-116 Nhật Bản 1945 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Nakajima Kikka Nhật Bản 1945 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Nakajima NAF-1 Nhật Bản Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1933 Nguyên mẫu &00000000000000010000001 [1]
Nakajima NAF-2 Nhật Bản Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1934 Nguyên mẫu &00000000000000020000002 [1]
Nanchang J-12 Trung Quốc 1970 Nguyên mẫu &00000000000000090000009
Nielsen & Winther Type AA Đan Mạch 1917 Loại biên &00000000000000060000006
Nieuport 10 Pháp 1914 Loại biên &0000000000000300000000300
Nieuport 11 Pháp 1915 Loại biên &0000000000000900000000900 [13]
Nieuport 16 Pháp 1916 Loại biên &0000000000000300000000300 [13]
Nieuport 17, 21 & 23 Pháp 1916 Loại biên &00000000000040000000004.000
Nieuport 17bis & 23bis Pháp 1917 Loại biên &0000000000000101000000101
Nieuport 24 & 24bis Pháp 1917 Loại biên &0000000000000700000000700
Nieuport 25 & 27 Pháp 1917 Loại biên &00000000000010000000001.000
Nieuport 28 Pháp 1917 Loại biên &0000000000000300000000300
Nieuport-Delage NiD 29 Pháp 1918 Loại biên &00000000000015710000001.571
Nieuport Nie 31RH Pháp 1919 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Nieuport-Delage NiD 32RH Pháp Tiêm kích trên tàu mặt nước 1919 Loại biên &000000000000001000000010
Nieuport-Delage NiD 37 Pháp Tiêm kích độ cao lớn 1923 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Nieuport-Delage NiD 40 Pháp Tiêm kích độ cao lớn 1923 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Nieuport-Delage NiD 42 Pháp 1924 Loại biên &000000000000003100000031
Nieuport-Delage NiD 43 Pháp Thủy phi cơ tiêm kích 1924 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Nieuport-Delage NiD 48, 48bis & 481 Pháp Tiêm kích Jockey hạng nhẹ 1926 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Nieuport-Delage NiD 52 Pháp 1927 Loại biên &0000000000000135000000135
Nieuport-Delage NiD 62 Pháp 1928 Loại biên &0000000000000322000000322
Nieuport-Delage NiD 622 Pháp 1930 Loại biên &0000000000000314000000314
Nieuport-Delage NiD 626 Pháp 1932 Loại biên &000000000000001200000012
Nieuport-Delage NiD 628 Pháp Tiêm kích độ cao lớn 1932 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Nieuport-Delage NiD 629 Pháp 1932 Loại biên &000000000000005000000050
Nieuport-Delage NiD 72 Pháp 1928 Loại biên &00000000000000080000008
Nieuport-Delage NiD 82 Pháp 1930 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Nieuport-Delage NiD 120 - NiD 125 Pháp 1932 Loại biên &000000000000001100000011
Nieuport Nighthawk\Gloster Nighthawk Anh 1919 Loại biên &000000000000007000000070
Nikitin-Shevchenko IS Liên Xô Tiêm kích đa hình 1940 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
North American NA-50 & P-64 Hoa Kỳ 1939 Loại biên &000000000000001300000013
North American P-51 Mustang Hoa Kỳ 1940 Loại biên &000000000001676600000016.766
North American P-82/F-82 Twin Mustang Hoa Kỳ 1945 Loại biên &0000000000000270000000270
North American/Canadair/CAC F-86 Sabre Hoa Kỳ 1947 Loại biên &00000000000098600000009.860
North American F-86D Sabre Hoa Kỳ 1949 Loại biên &00000000000028470000002.847
North American FJ-1 Fury Hoa Kỳ 1946 Loại biên &000000000000003100000031
North American FJ-2/-3 Fury Hoa Kỳ 1951 Loại biên &0000000000000741000000741
North American FJ-4 Fury Hoa Kỳ 1954 Loại biên &0000000000000374000000374
North American YF-93 Hoa Kỳ 1950 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
North American F-100 Super Sabre Hoa Kỳ 1953 Loại biên &00000000000022940000002.294
North American F-107 Hoa Kỳ 1956 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Northrop XFT Hoa Kỳ 1933 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Northrop XP-56 Black Bullet Hoa Kỳ 1943 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Northrop P-61 Black Widow Hoa Kỳ 1942 Loại biên &0000000000000742000000742
Northrop XP-79 Hoa Kỳ 1945 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Northrop F-89 Scorpion Hoa Kỳ 1948 Loại biên &00000000000010500000001.050
Northrop F-5 Hoa Kỳ 1959 Hoạt động &00000000000022460000002.246
Northrop YF-17 Hoa Kỳ 1974 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Northrop F-20 Tigershark Hoa Kỳ 1982 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Northrop YF-23 Hoa Kỳ 1990 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
NVI F.K.31 Hà Lan 1923 Loại biên &000000000000001700000017
Oeffag D.III Áo-Hungary 1917 Loại biên &0000000000000526000000526
Orenco B Hoa Kỳ 1918 Nguyên mẫu &00000000000000040000004
Orenco D Hoa Kỳ 1919 Loại biên &000000000000005400000054
Packard-Le Père LUSAC-11 & LUSAC-21 Hoa Kỳ 1918 Loại biên &000000000000003000000030
Panavia Tornado ADV Anh Đánh chặn 1979 Loại biên &0000000000000218000000218
Parnall Pipit Anh 1928 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Parnall Plover Anh 1922 Loại biên &000000000000001300000013
Parnall Puffin Anh Tiêm kích lưỡng cư 1920 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Parnall Scout Anh Đánh chặn Zeppelin 1916 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Pashinin I-21 Liên Xô 1940 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Pemberton-Billing P.B.9 Anh 1914 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Pemberton-Billing Nighthawk Anh Đánh chặn Zeppelin 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Petlyakov Pe-3 Liên Xô Tiêm kích ban đêm 1941 Loại biên &0000000000000360000000360
Petlyakov VI-100 Liên Xô Tiêm kích độ cao lớn 1939 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Pfalz D.III Đức 1917 Loại biên &00000000000010100000001.010
Pfalz D.IV Đức 1916 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Pfalz D.VI Đức 1917 Nguyên mẫu &00000000000000020000002+
Pfalz D.VII Đức 1917 Loại biên &000000000000001500000015+
Pfalz D.VIII Đức 1918 Loại biên &000000000000004000000040
Pfalz D.XII Đức 1918 Loại biên &0000000000000800000000800
Pfalz D.XIII Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001+
Pfalz D.XIV Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000030000003+
Pfalz D.XV Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000020000002+
Pfalz Dr.I Đức 1917 Loại biên &000000000000001000000010
Pfalz Dr.II Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Pfalz E.I Pháp, Đức 1915 Loại biên &000000000000004500000045
Pfalz E.II Pháp, Đức 1915 Loại biên &0000000000000130000000130
Pfalz E.IV Pháp, Đức 1916 Loại biên &000000000000004600000046
Pfalz E.V Pháp, Đức 1916 Loại biên &000000000000002000000020
Phönix 20.14 Áo-Hungary 1917 Loại biên &0000000000000158000000158
Phönix 20.15 Áo-Hungary 1917 Loại biên &0000000000000158000000158
Phönix 20.16 Áo-Hungary Tiêm kích hai chỗ ngồi 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Phönix 20.22 Áo-Hungary 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Phönix 20.23 Áo-Hungary 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Phönix 20.24 Áo-Hungary 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Phönix 20.25 Áo-Hungary 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Phönix D.I Áo-Hungary 1917 Loại biên &0000000000000158000000158
Phönix D.II Áo-Hungary 1917 Loại biên &0000000000000158000000158
Phönix D.III Áo-Hungary 1917 Loại biên &0000000000000158000000158
Piaggio P.2 Ý 1923 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Piaggio P.119 Ý 1942 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Polikarpov DI-1 Liên Xô Tiêm kích hai chỗ ngồi 1926 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Polikarpov I-1 Liên Xô 1923 Nguyên mẫu &000000000000001800000018
Polikarpov I-3 Liên Xô 1928 Loại biên &0000000000000389000000389
Polikarpov I-5 Liên Xô 1930 Loại biên &0000000000000803000000803
Polikarpov I-6 Liên Xô 1930 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Polikarpov I-15 Liên Xô 1933 Loại biên &0000000000000671000000671
Polikarpov I-15bis Liên Xô 1937 Loại biên &00000000000024080000002.408
Polikarpov I-152 Liên Xô 1938 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Polikarpov I-153 Liên Xô 1938 Loại biên &00000000000034370000003.437
Polikarpov I-16 Liên Xô 1933 Loại biên &00000000000086440000008.644
Polikarpov I-17 Liên Xô 1934 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Polikarpov I-180 Liên Xô 1938 Nguyên mẫu &000000000000001300000013
Polikarpov I-185 Liên Xô 1941 Nguyên mẫu &00000000000000040000004
Polikarpov I-190 Liên Xô 1939 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Polikarpov ITP Liên Xô 1942 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Polikarpov TIS Liên Xô Tiêm kích hạng nặng 1941 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Pomilio FVL-8 Ý 1919 Nguyên mẫu &00000000000000060000006
Pomilio Gamma Ý 1918 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Pomilio PD Ý 1917 Loại biên &0000000000000431000000431
Ponnier M.1 Pháp 1915 Loại biên &000000000000002000000020
Port Victoria P.V.1 Anh Thủy phi cơ tiêm kích 1916 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Port Victoria P.V.2 & P.V.2bis Anh Thủy phi cơ tiêm kích 1916 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Port Victoria P.V.5 & P.V.5A Anh Thủy phi cơ tiêm kích 1917 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Port Victoria P.V.7 Anh Tiêm kích hạng nhẹ 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Port Victoria P.V.8 Anh Tiêm kích hạng nhẹ 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Port Victoria P.V.9 Anh Thủy phi cơ tiêm kích 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Potez XI Pháp 1922 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Potez 23 Pháp 1924 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Potez 26 Pháp 1924 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Potez 31 Pháp Tiêm kích ban đêm 1929 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Potez 630 Pháp 1936 Loại biên &00000000000013600000001.360 [ghi chú 2]
Prajadhipok Thái Lan 1929 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Praga E-44 Tiệp Khắc 1932 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Praga E-45 Tiệp Khắc 1934 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
PWS-1 & 1bis Ba Lan Tiêm kích hai chỗ ngồi 1927 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
PWS-10 Ba Lan 1930 Loại biên &000000000000008000000080
PZL P.1 Ba Lan 1929 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
PZL P.6 Ba Lan 1930 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
PZL P.7 Ba Lan 1930 Loại biên &0000000000000151000000151
PZL P.8 Ba Lan 1931 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
PZL P.11 Ba Lan 1931 Loại biên &0000000000000325000000325
PZL P.24 Ba Lan 1933 Loại biên &0000000000000192000000192
PZL.38 Wilk Ba Lan Tiêm kích hạng nặng 1938 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
PZL.50 Jastrząb Ba Lan 1939 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Qaher-313 Iran Tiêm kích tàng hình 2017 Bị từ bỏ &00000000000000010000001
Reggiane Re.2000 Ý 1939 Loại biên &0000000000000180000000180
Reggiane Re.2001 Ý 1940 Loại biên &0000000000000252000000252
Reggiane Re.2002 Ý 1940 Loại biên &0000000000000225000000225
Reggiane Re.2004 Ý 1942 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Reggiane Re.2005 Ý 1942 Loại biên &000000000000004800000048
Renard Epervier Bỉ 1928 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Renard R.36, R.37 & R.38 Bỉ 1937 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
R.E.P. C.1 Pháp 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Republic P-43 Lancer Hoa Kỳ 1940 Loại biên &0000000000000272000000272
Republic P-47 Thunderbolt Hoa Kỳ 1941 Loại biên &000000000001568600000015.686
Republic XP-72 Hoa Kỳ 1944 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Republic F-84 Thunderjet Hoa Kỳ 1946 Loại biên &00000000000075240000007.524
Republic XF-96/F-84F Thunderstreak Hoa Kỳ 1950 Loại biên &00000000000034280000003.428
Republic XF-91 Thunderceptor Hoa Kỳ 1949 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Republic F-105 Thunderchief Hoa Kỳ 1955 Loại biên &0000000000000833000000833
Rex D (1917) Đức 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Rikugun Ki-93 Nhật Bản Tiêm kích hạng nặng 1945 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Rockwell XFV-12 Hoa Kỳ 1977 Nguyên mẫu &00000000000000010000001 [ghi chú 8]
Rogožarski IK-3 Nam Tư 1938 Loại biên &000000000000001200000012
Romano R.110 Pháp Tiêm kích hạng nặng 1938 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Roussel R-30 Pháp 1939 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Royal Aircraft Factory B.E.2 Anh Tiêm kích ban đêm 1915 Loại biên &00000000000035000000003.500
Royal Aircraft Factory B.E.12 Anh Đánh chặn Zeppelin 1915 Loại biên &0000000000000601000000601
Royal Aircraft Factory F.E.2 Anh 1914 Loại biên &00000000000019390000001.939
Royal Aircraft Factory F.E.8 Anh 1915 Loại biên &0000000000000295000000295
Royal Aircraft Factory N.E.1 tiêm kích ban đêm Anh 1917 Nguyên mẫu &00000000000000060000006
Royal Aircraft Factory S.E.2 Anh 1913 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Royal Aircraft Factory S.E.4 Anh 1914 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Royal Aircraft Factory S.E.4a Anh 1915 Nguyên mẫu &00000000000000040000004
Royal Aircraft Factory S.E.5 & 5a Anh 1916 Loại biên &00000000000052050000005.205
Rumpler 6B Đức Thủy phi cơ tiêm kích 1916 Loại biên &000000000000008800000088
Rumpler D.I Đức 1917 Nguyên mẫu &00000000000000060000006+
Ryan FR Fireball Hoa Kỳ Tiêm kích động cơ hỗn hợp hoạt động trên tàu sân bay 1944 Loại biên &000000000000006600000066
Ryan XF2R Dark Shark Hoa Kỳ Tiêm kích động cơ hỗn hợp hoạt động trên tàu sân bay 1946 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Saab 21 Thụy Điển Tiêm kích-ném bom 1943 Loại biên &0000000000000298000000298
Saab 21R Thụy Điển Tiêm kích-ném bom phản lực 1947 Loại biên &000000000000006400000064
Saab 29 Tunnan Thụy Điển Tiêm kích 1948 Loại biên &0000000000000661000000661
Saab J32B Lansen Thụy Điển Tiêm kích 1952 Loại biên &0000000000000450000000450
Saab 35 Draken Thụy Điển Tiêm kích-đánh chặn 1955 Loại biên &0000000000000644000000644
Saab 37 Viggen Thụy Điển Tiêm kích đa năng 1967 Loại biên &0000000000000329000000329
Saab JAS 39 Gripen Thụy Điển Tiêm kích đa năng 1988 Hoạt động &0000000000000271000000271+
Salmson-Béchereau SB-5 Pháp 1925 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Saunders A.10 Anh 1929 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Saunders-Roe SR.A/1 Anh Tàu bay tiêm kích phản lực 1947 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Saunders-Roe SR.53 Anh Đánh chặn với động cơ hỗn hợp 1957 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Savoia-Marchetti SM.88 Ý Tiêm kích hạng nặng 1939 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Savoia-Marchetti SM.91 Ý Tiêm kích-ném bom 1943 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Savoia-Marchetti SM.92 Ý Tiêm kích-ném bom 1943 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Schütte-Lanz D.I Đức 1915 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Schütte-Lanz D.II Đức 1915 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Schütte-Lanz D.III Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Schütte-Lanz D.IV Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
SEA IV Pháp 1918 Loại biên &0000000000000117000000117
SET XV Romania 1934 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Seversky AP-9 Hoa Kỳ 1939 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Seversky P-35 Hoa Kỳ 1935 Loại biên &0000000000000136000000136
Seversky XP-41 Hoa Kỳ 1939 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Shchetinin (Grigorovich) M-11 & M-12 Nga Tàu bay tiêm kích 1916 Loại biên &000000000000006100000061
Shenyang J-5 Trung Quốc 1956 Loại biên &00000000000019520000001.952
Shenyang J-6 Trung Quốc 1958 Loại biên &00000000000052020000005.202
Shenyang J-8 & J-8II Trung Quốc 1969 Hoạt động &0000000000000390000000390
Shenyang J-11 Trung Quốc Tiêm kích chiếm ưu thế trên không 1998 Hoạt động &0000000000000440000000440
Shenyang J-15 Trung Quốc Tiêm kích đa năng hoạt động trên tàu sân bay 2009 Hoạt động &000000000000005000000050
Shenyang J-16 Trung Quốc Tiêm kích cường kích đa năng 2011 Hoạt động &0000000000000245000000245+
Shenyang FC-31 Trung Quốc Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 2012 Nguyên mẫu &00000000000000020000002+
Short Gurnard Anh Tiêm kích trên tàu mặt nước 1929 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
SIAI S.52 Ý 1924 Loại biên &00000000000000020000002
SIAI S.58 Ý Tàu bay tiêm kích 1924 Loại biên &00000000000000050000005
SIAI S.67 Ý Tàu bay tiêm kích 1930 Loại biên &00000000000000030000003
Siemens-Schuckert D.I Đức 1916 Loại biên &000000000000009500000095
Siemens-Schuckert D.II Đức 1917 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Siemens-Schuckert D.III Đức 1917 Loại biên &000000000000008000000080
Siemens-Schuckert D.IV Đức 1918 Loại biên &0000000000000123000000123
Siemens-Schuckert D.V Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Siemens-Schuckert D.VI Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Siemens-Schuckert DDr.I Đức Tiêm kích động cơ đôi 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Siemens-Schuckert E.I, E.II & E.III Đức 1915 Loại biên &000000000000002800000028
Sikorsky S-16 Nga 1915 Loại biên &000000000000003000000030
Sikorsky S-18 Nga Tiêm kích hộ tống 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Sikorsky S-20 Nga 1916 Loại biên &00000000000000050000005
SNCAC (Centre) NC.1080 Pháp Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1949 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
SNCAN (Nord) N.2200 Pháp Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1949 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
SNCAO (Ouest) CAO.200 Pháp 1939 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
SNCASO (Sud Aviation) Vautour II Pháp Đánh chặn 1952 Loại biên &000000000000007100000071
SNCASE Baroudeur Pháp Tiêm kích hạng nhẹ 1953 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
SNCASE (Sud-Est) Aquilon Anh, Pháp Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1951 Loại biên &0000000000000101000000101
SNCASE (Sud-Est) SE.100 Pháp Tiêm kích hạng nặng 1939 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
SNCASE (Sud-Est) SE.212 Durandal Pháp Đánh chặn 1956 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
SNCASO (Sud-Ouest) Espadon Pháp Đánh chặn 1948 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
SNCASO (Sud-Ouest) Trident Pháp Đánh chặn 1953 Nguyên mẫu &000000000000001200000012
Sopwith Baby Anh Thủy phi cơ tiêm kích 1915 Loại biên &0000000000000286000000286
Sopwith Bulldog Anh Tiêm kích hai chỗ ngồi 1918 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Sopwith Buffalo Anh Tiêm kích-trinh sát 1918 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Sopwith Camel Anh 1916 Loại biên &00000000000054900000005.490
Sopwith Dolphin Anh 1917 Loại biên &00000000000020720000002.072
Sopwith Dragon Anh 1918 Nguyên mẫu &0000000000000200000000200
Sopwith Gunbus Anh 1914 Loại biên &000000000000002300000023
Sopwith 3F.2 Hippo Anh Tiêm kích hai chỗ ngồi 1917 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Sopwith Hispano-Suiza Triplane Anh 1916 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Sopwith 1½ Strutter Anh Tiêm kích hai chỗ ngồi 1915 Loại biên &00000000000059390000005.939
Sopwith L.R.T.Tr. Anh Tiêm kích hộ tống 1916 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Sopwith Pup Anh 1916 Loại biên &00000000000017700000001.770
Sopwith Schneider Anh 1914 Loại biên &0000000000000136000000136
Sopwith Snail Anh 1918 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Sopwith Snapper Anh 1919 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Sopwith Snark Anh 1919 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Sopwith Snipe Anh 1917 Loại biên &00000000000020970000002.097
Sopwith Swallow Anh 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Sopwith Triplane Anh 1916 Loại biên &0000000000000147000000147
SPAD S.A-1, 2, 3, 4 & SG Pháp Tiêm kích hai chỗ ngồi 1915 Loại biên &000000000000009900000099
SPAD S.VII Pháp 1916 Loại biên &00000000000060000000006.000+
SPAD S.XI Cn2 Pháp Tiêm kích ban đêm 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001 [14]
SPAD S.XII Pháp Tiêm kích pháo 1917 Loại biên &000000000000002000000020 [ghi chú 9]
SPAD S.XIII Pháp 1917 Loại biên &00000000000084720000008.472
SPAD S.XIV Pháp Thủy phi cơ tiêm kích 1917 Loại biên &000000000000004000000040
SPAD S.XV Pháp 1917 Nguyên mẫu &00000000000000050000005 [15]
SPAD S.XVII Pháp 1918 Loại biên &000000000000002000000020 [16]
SPAD S.XX Pháp 1918 Loại biên &0000000000000100000000100
SPAD S.XXI Pháp 1918 Nguyên mẫu &00000000000000020000002 [17]
SPAD S.XXII Pháp 1919 Nguyên mẫu &00000000000000010000001 [17]
SPAD S.XXIV Pháp Tiêm kích trên tàu mặt nước 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001 [18]
Spijker/Spijker-Trompenburg V.3 Hà Lan 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Standard E-1 Hoa Kỳ 1917 Loại biên &0000000000000168000000168
Sturtevant B Hoa Kỳ Trinh sát tốc độ/truy đuổi 1916 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Sukhoi Su-1 & Su-3 Liên Xô Tiêm kích độ cao lớn 1940 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Sukhoi Su-5 Liên Xô Động cơ hỗn hợp 1945 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Sukhoi Su-7 (1944) Liên Xô 1944 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Sukhoi Su-9 (1946) Liên Xô 1946 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Sukhoi Su-11 (1947) Liên Xô 1947 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Sukhoi Su-15 (1949) Liên Xô Đánh chặn 1949 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Sukhoi Su-7 Liên Xô Tiêm kích-ném bom 1955 Loại biên &00000000000018470000001.847
Sukhoi Su-9 Liên Xô Đánh chặn 1957 Loại biên &00000000000011000000001.100
Sukhoi Su-11 Liên Xô Đánh chặn 1958 Loại biên &0000000000000108000000108
Sukhoi Su-15 Liên Xô Đánh chặn 1962 Loại biên &00000000000012900000001.290
Sukhoi Su-17, 20 & 22 Liên Xô Tiêm kích-ném bom 1966 Hoạt động &00000000000028670000002.867
Sukhoi Su-27 Liên Xô Tiêm kích đa năng 1977 Hoạt động &0000000000000680000000680
Sukhoi Su-30 Nga Tiêm kích đa năng 1989 Hoạt động &0000000000000630000000630+
Sukhoi Su-32/Su-34 Nga Tiêm kích cường kích 1990 Hoạt động &000000000000001500000015
Sukhoi Su-33 Nga Tiêm kích đa năng hoạt động trên tàu sân bay 1987 Hoạt động &000000000000002400000024
Sukhoi Su-27M/Su-35 Nga 1988 Hoạt động &000000000000001800000018
Sukhoi Su-37 Nga Trình diễn công nghệ 1996 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Sukhoi Su-47 Nga Tiêm kích thử nghiệm 1997 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Sukhoi Su-57 Nga Tiêm kích đa năng tàng hình 2010 Hoạt động &000000000000002100000021 [19][20]
Sukhoi Su-30MKI Ấn Độ, Nga Tiêm kích chiếm ưu thế trên không đa năng 2000 Hoạt động &0000000000000272000000272
Sukhoi T-3 Liên Xô Đánh chặn 1956 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Sukhoi P-1 Liên Xô Đánh chặn 1957 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Supermarine 224 F.7/30 Anh 1934 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Supermarine 508 Anh 1951 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Supermarine 510 Anh 1948 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Supermarine 525 Anh 1954 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Supermarine 528 Anh 1950 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Supermarine 529 Anh 1952 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Supermarine 535 Anh 1950 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Supermarine Attacker Anh Tiêm kích phản lực hoạt động trên tàu sân bay 1946 Loại biên &0000000000000185000000185
Supermarine Scimitar Anh Tiêm kích cường kích hoạt động trên tàu sân bay 1956 Loại biên &000000000000007600000076
Supermarine Seafang Anh Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1946 Nguyên mẫu &000000000000001800000018
Supermarine Seafire Anh Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1941 Loại biên &00000000000023340000002.334
Supermarine Sea King Anh Tàu bay tiêm kích 1920 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Supermarine Spitfire Anh 1936 Loại biên &000000000002035100000020.351
Supermarine Spiteful Anh 1944 Nguyên mẫu &000000000000001900000019
Supermarine Swift Anh 1948 Loại biên &0000000000000197000000197
Svenska Aero Jaktfalken I & II Thụy Điển 1929 Loại biên &000000000000001900000019
Tachikawa Ki-106 Nhật Bản 1945 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
TAI Hürjet Thổ Nhĩ Kỳ Chiến đấu hạng nhẹ 2017 Nguyên mẫu &00000000000000010000001 [21]
TAI TF-X Kaan Thổ Nhĩ Kỳ Tiêm kích đa năng tàng hình 2023 Nguyên mẫu &00000000000000010000001 [22]
Tairov Ta-1 Liên Xô Tiêm kích hộ tống 1939 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Tairov Ta-3 Liên Xô Tiêm kích hộ tống 1939 Nguyên mẫu &00000000000000040000004
Tebaldi-Zari Ý 1919 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Tereshchenko No 7 Nga 1916 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Thomas-Morse MB-1 Hoa Kỳ 1918 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Thomas-Morse MB-2 Hoa Kỳ 1918 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Thomas-Morse MB-3 Hoa Kỳ 1919 Loại biên &0000000000000260000000260
Thomas-Morse MB-9 Hoa Kỳ 1922 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Thomas-Morse XP-13 Viper Hoa Kỳ 1929 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Thomas-Morse TM-23 Hoa Kỳ 1924 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Thulin K Thụy Điển 1917 Loại biên &000000000000001900000019
TNCA Series C Microplano Mexico 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
TNCA Series E Tololoche Mexico 1924 Loại biên &00000000000000040000004
Tokorozawa Koshiki-2 Nhật Bản 1922 Nguyên mẫu &00000000000000020000002 [1]
Tomasevic I-110 Liên Xô Tiêm kích hạng nặng 1942 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Tupolev ANT-5/I-4 Liên Xô 1927 Loại biên &0000000000000369000000369
Tupolev ANT-13/I-8 Liên Xô 1930 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Tupolev ANT-21 Liên Xô 1933 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Tupolev ANT-23/I-12 Liên Xô 1931 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Tupolev ANT-29 Liên Xô Tiêm kích pháo 1935 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Tupolev ANT-31/I-14 Liên Xô 1933 Loại biên &000000000000002000000020
Tupolev ANT-46/DI-8 Liên Xô Tiêm kích pháo hạng nặng 1935 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Tupolev Tu-1 Liên Xô Tiêm kích ban đêm 1947 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Tupolev Tu-28/Tu-128 Liên Xô Đánh chặn 1961 Loại biên &0000000000000188000000188
VEF I-16 Latvia 1940 Nguyên mẫu &000000000000001000000010
VFW VAK 191B Tây Đức Tiêm kích VTOL 1971 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
VL Humu Phần Lan 1944 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
VL Mörkö-Morane Phần Lan 1943 Loại biên &000000000000004100000041
VL Myrsky Phần Lan 1941 Loại biên &000000000000005100000051
VL Pyörremyrsky Phần Lan 1945 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Vickers E.F.B.1 Anh 1913 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Vickers E.F.B.2 Anh 1913 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Vickers E.F.B.3 Anh 1913 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Vickers F.B.5 Anh 1914 Loại biên &0000000000000224000000224
Vickers E.F.B.7 Anh Tiêm kích động cơ đôi 1915 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Vickers E.F.B.8 Anh Tiêm kích động cơ đôi 1915 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Vickers F.B.9 Anh 1915 Loại biên &0000000000000119000000119
Vickers F.B.11 Anh Tiêm kích hộ tống 1916 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Vickers F.B.12 Anh 1916 Loại biên &000000000000002000000020
Vickers F.B.16 Anh 1916 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Vickers F.B.19 Anh 1916 Loại biên &000000000000006200000062
Vickers F.B.24 Anh Tiêm kích hai chỗ ngồi 1917 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Vickers F.B.25 Anh Tiêm kích ban đêm 1917 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Vickers E.S.1 Anh 1915 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Vickers Jockey Anh 1930 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Vickers Type 123 & 141 Anh 1926 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Vickers Type 143 Bolivian Scout Anh 1929 Loại biên &00000000000000060000006
Vickers Type 161 Anh Đánh chặn 1931 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Vickers Type 177 Anh Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1929 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Vickers Type 432 Anh Đánh chặn độ cao lớn 1942 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Vickers Vampire Anh 1917 Nguyên mẫu &00000000000000040000004
Vickers Venom Anh 1936 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Vickers Vireo Anh 1928 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Villiers II Pháp Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1925 Loại biên &000000000000003200000032
Villiers V Pháp Tiêm kích ban đêm 1926 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Villiers VIII Pháp Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1926 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Villiers XXIV Pháp Tiêm kích ban đêm 1926 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Vought VE-7S & VE-7SF Hoa Kỳ Tiêm kích trên tàu mặt nước 1917 Loại biên &000000000000001200000012
Vought VE-8 Hoa Kỳ 1918 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Vought VE-9 Hoa Kỳ 1922 Loại biên &000000000000004100000041
Vought V-80 Hoa Kỳ 1933 Loại biên &00000000000000050000005
Vought V-141/V-143 Hoa Kỳ 1936 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Vought FU Hoa Kỳ 1926 Loại biên &000000000000002000000020
Vought XF2U Hoa Kỳ Tiêm kích hai chỗ ngồi 1929 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Vought XF3U Hoa Kỳ Tiêm kích hai chỗ ngồi 1933 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Vought F4U/FG/F3A Corsair Hoa Kỳ Tiêm kích-ném bom 1940 Loại biên &000000000001257100000012.571
Vought XF5U Hoa Kỳ 1947 Nguyên mẫu &00000000000000020000002 [ghi chú 10]
Vought F6U Pirate Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1946 Nguyên mẫu &000000000000003300000033
Vought F7U Cutlass Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1948 Loại biên &0000000000000320000000320
Vought F8U/F-8 Crusader Hoa Kỳ Tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay 1955 Loại biên &00000000000012610000001.261
Vought XF8U-3 Crusader III Hoa Kỳ 1958 Nguyên mẫu &00000000000000050000005
Vultee XP-54 Hoa Kỳ 1943 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Vultee P-66 Vanguard Hoa Kỳ 1939 Loại biên &0000000000000146000000146
Waco CSO-A/240A Hoa Kỳ 1927 Loại biên &000000000000001100000011
Waco CTO-A Hoa Kỳ 1927 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Weiss Manfréd WM-23 Ezüst Nyíl Hungary 1941 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Westland C.O.W. Gun Fighter Anh Tiêm kích pháo 1930 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Westland F.7/30 Anh Tiêm kích ban ngày & ban đêm 1934 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Westland Interceptor Anh Đánh chặn 1929 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Westland N.1B Anh Thủy phi cơ tiêm kích 1917 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Westland Wagtail Anh 1918 Nguyên mẫu &00000000000000050000005
Westland Weasel Anh Tiêm kích-trinh sát 1918 Nguyên mẫu &00000000000000040000004
Westland Welkin Anh Đánh chặn độ cao lớn 1942 Loại biên &000000000000007500000075
Westland Westbury Anh Tiêm kích hạng nặng 1926 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Westland Whirlwind Anh Tiêm kích hạng nặng 1938 Loại biên &0000000000000116000000116
Westland Wizard Anh 1927 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Westland Wyvern Anh Tiêm kích cường kích/thả ngư lôi 1946 Loại biên &0000000000000127000000127
Weymann W-1 Pháp 1915 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Wibault 1 Pháp 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Wibault 3 Pháp 1923 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Wibault 7 & Vickers Wibault Pháp 1924 Loại biên &0000000000000168000000168
Wibault 8 Simoun Pháp 1926 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Wibault 9 Pháp 1926 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Wibault 12, 121 & 122 Sirocco Pháp 1926 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Wibault 130 Trombe & 170 Tornade Pháp Tiêm kích hạng nhẹ 1928 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Wibault 210 Pháp 1929 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Wibault 313 Pháp 1932 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Wight Baby Anh Thủy phi cơ tiêm kích 1916 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Wight Quadruplane Anh 1916 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
WKF D.I Áo-Hungary 1918 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
WKF Dr.I Áo-Hungary 1918 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Wright XF3W Hoa Kỳ 1926 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Xian JH-7 Trung Quốc Tiêm kích-ném bom 1988 Hoạt động &0000000000000192000000192
Yakovlev I-29 Liên Xô 1939 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Yakovlev Yak-1 Liên Xô 1940 Loại biên &00000000000087000000008.700
Yakovlev I-30/Yak-3 Liên Xô 1941 Loại biên &00000000000048480000004.848
Yakovlev Yak-7 Liên Xô 1940 Loại biên &00000000000063990000006.399
Yakovlev Yak-9 Liên Xô 1942 Loại biên &000000000001676900000016.769
Yakovlev Yak-15 Liên Xô 1946 Loại biên &0000000000000280000000280
Yakovlev Yak-17 Liên Xô 1947 Loại biên &0000000000000430000000430
Yakovlev Yak-19 Liên Xô 1947 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Yakovlev Yak-23 Liên Xô 1947 Loại biên &0000000000000310000000310
Yakovlev Yak-25 (1947) Liên Xô 1947 Nguyên mẫu &00000000000000010000001
Yakovlev Yak-25 Liên Xô Đánh chặn 1952 Loại biên &0000000000000638000000638
Yakovlev Yak-27V/K Liên Xô Đánh chặn 1956 Nguyên mẫu &00000000000000030000003+
Yakovlev Yak-28P Liên Xô Đánh chặn 1960 Loại biên &0000000000000435000000435
Yakovlev Yak-30 (1948) Liên Xô 1948 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Yakovlev Yak-36 Liên Xô Tiêm kích VTOL 1963 Nguyên mẫu &000000000000001200000012
Yakovlev Yak-38 Liên Xô Tiêm kích VTOL hoạt động trên tàu sân bay 1971 Loại biên &0000000000000231000000231
Yakovlev Yak-41/141 Liên Xô 1987 Nguyên mẫu &00000000000000020000002
Yakovlev Yak-50 (1949) Liên Xô 1949 Nguyên mẫu &00000000000000030000003
Yatsenko I-28 Liên Xô 1939 Nguyên mẫu &00000000000000070000007
Yokosuka D4Y2-S Nhật Bản Tiêm kích ban đêm 1940 Loại biên &000000000000001600000016+ [ghi chú 4]
Yokosuka P1Y2 Kyokko Nhật Bản Tiêm kích ban đêm 1943 Loại biên &000000000000009600000096
Zeppelin-Lindau (Dornier) D.I Đức 1918 Nguyên mẫu &00000000000000070000007 [23][ghi chú 11]

Xem thêm sửa

Ghi chú sửa

 1. ^ Dự án đã bị từ bỏ sau khi xảy ra các sự cố trong quá trình chạy đà trên mặt đất
 2. ^ a b c d e f g h i j k Tổng số lượng sản xuất đã bao gồm các biến thể không phải máy bay tiêm kích
 3. ^ Đã bao gồm FM & FM-2
 4. ^ a b c d e Thời gian thực hiện chuyến bay đầu tiên là dành cho biến thể ban đầu không phải máy bay tiêm kích
 5. ^ Đã bao gồm Aeritalia F-104SCanadair CF-104
 6. ^ Đã bao gồm Mikoyan MiG-29KMikoyan MiG-29M
 7. ^ Morane-Saulnier L trở thành máy bay tiêm kích đầu tiên được trang bị súng máy cố định
 8. ^ Các thử nghiệm không thành công vào năm 1978
 9. ^ Có tới 300 khung máy bay SPAD 12 được chế tạo nhưng chưa hoàn thành
 10. ^ Đã bay lên khỏi mặt đất khi chạy đà cất cánh, nhưng không thể duy trì chuyến bay được lâu
 11. ^ Có thêm 50 chiếc Dornier D.I đã được hoàn thành khoảng 50% khi việc sản xuất bị tạm dừng do đình chiến

Tham khảo sửa

 1. ^ a b c d e f Mikesh, năm 1990
 2. ^ Joint venture led by Chengdu per Global Security.org Lưu trữ 2011-12-11 tại Wayback Machine truy cập ngày 11 tháng 1 năm 2012 - lưu ý chuyến bay đầu tiên diễn ra ở Trung Quốc, không phải ở Pakistan
 3. ^ “Confirmed: Pakistan Air Force Now Operates 70 JF-17 Fighter Jets”. The Diplomat. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 12 năm 2016. Truy cập ngày 13 tháng 12 năm 2016.
 4. ^ “China's J-20 stealth fighter joins the People's Liberation Army air force”. South China Morning Post. 10 tháng 3 năm 2017.
 5. ^ “China is behind on production of its most advanced fighter jet”. Business Insider. 22 tháng 1 năm 2020.
 6. ^ "Projet de loi de finances pour 2010: Défense – Equipement des forces" (bằng tiếng Pháp) Sénat de France, năm 2009.
 7. ^ Bruce, năm 1995
 8. ^ “India to build own stealth fighter”. IBN Live. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2015. Truy cập ngày 14 tháng 11 năm 2014.
 9. ^ "Chronology of the F-22 Program." Lưu trữ 2008-03-07 tại Wayback Machine F-22 Team web site. Truy cập: năm 2009.
 10. ^ “F-35 Fast Facts”. F-35.com. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2023.
 11. ^ "Products:MilitaryPrograms." Lưu trữ 2010-11-20 tại Wayback Machinemigavia.ru/eng.Truy cập: năm 2009.
 12. ^ “MiG-35 Fulcrum-F Multirole Fighter - Airforce Technology”. Airforce Technology. Lưu trữ bản gốc ngày 17 tháng 9 năm 2017. Truy cập ngày 14 tháng 11 năm 2014.
 13. ^ a b Kowalski, năm 2003
 14. ^ Davilla, năm 1997, tr. 494-497
 15. ^ Davilla, năm 1997, tr. 514-515
 16. ^ Davilla, năm 1997, tr. 521
 17. ^ a b Davilla, năm 1997, tr. 526
 18. ^ Davilla, năm 1997, tr. 528
 19. ^ “Совершил первый полет последний Су-57, — источник”. News.rambler.ru. Lưu trữ bản gốc ngày 26 tháng 12 năm 2017. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2023.
 20. ^ “ВКС России получили четыре новых серийных истребителя Су-57”. bmpd.livejournal.com. 28 tháng 12 năm 2022.
 21. ^ “HÜRJET - TUSAS”. Truy cập 17 tháng 11 năm 2023.
 22. ^ “Milli Muharip Uçak'ın kapısı ortaklığa açık”. 8 tháng 1 năm 2023.
 23. ^ Grosz, năm 1998

Thư mục sửa