Danh sách máy bay tiêm kích

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách các máy bay quân sự được thiết kế chủ yếu cho không chiến, và do đó sẽ không tính đến các máy bay đảm nhiệm các nhiệm vụ khác, chúng có thể có khả năng không chiến là phụ, ví dụ như các máy bay cường kích. Danh sách bao gồm máy bay tiêm kích, cả các loại hiện vẫn đang được sử dụng, hoặc đã bị thải loại, các thiết kế đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên nhưng bị hủy bỏ và các đề án tương lai hiện vẫn đang phát triển. Danh sách này không gồm các đề án đã bị hủy bỏ trước khi máy bay được chế tạo hay máy bay hư cấu. Chúng được liệt kê theo bảng chữ cái.

Danh sách A tới CSửa đổi

Tên máy bay Quốc gia
xuất xứ
Chuyến bay
đầu tiên
Năm
trang bị
Năm
thải loại
Số lượng
chế tạo
Tình trạng
hiện tại
ACAZ C.2 tiêm kích 2 chỗ  Bỉ 01926 1926 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Adamoli-Cattani fighter  Italy 01918 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
AD Scout  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01915 1915 n/a n/a &0000000000000004.0000004 Hủy bỏ
ADA/HAL Advanced Medium Combat Aircraft Ấn Độ Ấn Độ n/a n/a n/a &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 Đề án[1]
AEG D.I, D.II & D.III  German Empire 01917-05 tháng 5 năm 1917 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
AEG Dr.I  German Empire 01917-10 tháng 10 năm 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Aerfer Ariete  Ý 01958-03-27 27 tháng 3 năm 1958 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Aerfer Sagittario 2  Ý 01956-05-19 19 tháng 5 năm 1956 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Aero Ae 02  Tiệp Khắc 01920 1920 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Aero Ae 04  Tiệp Khắc 01921 1921 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Aero A.18  Tiệp Khắc 01923-03 tháng 3 năm 1923 1923 1939 &0000000000000020.00000020 Thải loại
Aero A.19  Tiệp Khắc 01923 1923 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Aero A.20  Tiệp Khắc 01923 1923 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Aero A.102  Tiệp Khắc 01934 1934 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Aero L-159 Alca  Czech Republic 01997-08-04 4 tháng 8 năm 1997 01998-08-18 18 tháng 8 năm 1998 n/a &0000000000000072.00000072 Vận hành
Aeromarine PG-1  Hoa Kỳ 01922-08-22 22 tháng 8 năm 1922 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Aeronautica Umbra Trojani AUT.18  Kingdom of Italy 01939-04-22 22 tháng 4 năm 1939 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
AIDC F-CK-1 Ching-kuo  Đài Loan 01989-05-28 28 tháng 5 năm 1989 1994 &0000000000000130.000000130 Vận hành
Airco DH.1  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01915 1915 1915 1918 &0000000000000170.000000170 Thải loại
Airco DH.2  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01915-07 tháng 7 năm 1915 1915 1918 &0000000000000453.000000453 Thải loại
Airco DH.5  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01916-08 tháng 8 năm 1916 1917 1918 &0000000000000552.000000552 Thải loại
Albatros D.I  German Empire 01916 1916 1916 1917 &0000000000000050.00000050 Thải loại
Albatros D.II  German Empire 01916 1916 1916 1920 &0000000000000291.000000291 Thải loại
Albatros D.III  German Empire 01916-08 tháng 8 năm 1916 1916 1920 &0000000000001340.0000001.340 Thải loại
Albatros D.IV  German Empire 01916 1916 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Albatros D.V & D.Va  German Empire 01917-04 tháng 4 năm 1917 1917 1918 &0000000000002500.0000002.500 Thải loại
Albatros D.VI  German Empire 01918-02 tháng 2 năm 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Albatros D.VII  German Empire 01917-08 tháng 8 năm 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Albatros D.IX  German Empire 01918 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Albatros D.X  German Empire 01918 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Albatros D.XI  German Empire 01918-02 tháng 2 năm 1918 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Albatros D.XII  German Empire 01918-03 tháng 3 năm 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Albatros Dr.I  German Empire 01917 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Albatros Dr.II  German Empire 01918 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Albatros L 65  Weimar Republic 01925 1925 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Albatros L 77v  Weimar Republic 01928 1928 n/a n/a &0000000000000004.0000004 Hủy bỏ
Albatros L 84  Weimar Republic 01931 1931 n/a n/a &0000000000000005.0000005 Hủy bỏ
Albatros W.4  German Empire 01916 1916 1916 1918 &0000000000000118.000000118 Thải loại
Albree Pigeon-Fraser Pursuit  Hoa Kỳ 01917 1917 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Alcock Scout  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01917-10-15 15 tháng 10 năm 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Alekseyev I-211 & 215  Liên Xô 01947 1947 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Alter A.1  German Empire 01917-02 tháng 2 năm 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Ambrosini SAI.107 & 207  Kingdom of Italy 01940 1940 1943 1943 &0000000000000014.00000014 Thải loại
Ambrosini SAI.403  Kingdom of Italy 01943 1943 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Ambrosini SS.4  Kingdom of Italy 01939-03-07 7 tháng 3 năm 1939 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Amiot 110  Pháp 01928-06 tháng 6 năm 1928 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Anatra Anadis  Russian Empire 01916-10-23 23 tháng 10 năm 1916 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
ANF Les Mureaux 114  Pháp 01931 1931 1935 1941 &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
ANF Les Mureaux 170  Pháp 01932-11 tháng 11 năm 1932 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
ANF Les Mureaux 180  Pháp 01935-02-10 10 tháng 2 năm 1935 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
ANF Les Mureaux 190  Pháp 01936-07 tháng 7 năm 1936 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Ansaldo A.1 Balilla  Kingdom of Italy 01917-07 tháng 7 năm 1917 &0000000000000307.000000307 Thải loại
Ansaldo ISVA  Italy 01917-12 tháng 12 năm 1917 &0000000000000050.00000050 Thải loại
Ansaldo SVA  Kingdom of Italy 01917 1917 &0000000000001245.0000001.245 Thải loại
Arado SD I  Weimar Republic 01927-10-27 27 tháng 10 năm 1927 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Arado SD II  Weimar Republic 01929 1929 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Arado SD III  Weimar Republic 01929 1929 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Arado SSD I  Weimar Republic 01930 1930 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Arado Ar 64  Weimar Republic 01930 1930 1932 1933 &0000000000000020.00000020 Thải loại
Arado Ar 65  Weimar Republic 01931 1931 1933 1935 &0000000000000085.00000085 Thải loại
Arado Ar 67  Đức 01933 1933 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Arado Ar 68  Đức 01934 1934 1936 1940 &0000000000000511.000000511 Thải loại
Arado Ar 76  Đức 01934 1934 1936 &0000000000000189.000000189 Thải loại
Arado Ar 80  Đức 01935 1935 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Arado Ar 197  Đức 01937 1937 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Arado Ar 240  Đức 01940-06-25 25 tháng 6 năm 1940 n/a n/a &0000000000000014.00000014 Hủy bỏ
Arado Ar 440  Đức 01942 1942 n/a n/a &0000000000000005.0000005 Hủy bỏ
Armstrong Whitworth Ara  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01919 1919 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Armstrong Whitworth Armadillo  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01918 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Armstrong Whitworth A.W.16  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01930 1930 1930 &0000000000000018.00000018 Thải loại
Armstrong Whitworth F.K.6  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01916 1916 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Armstrong Whitworth F.K.9 & 10  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01916 1916 n/a n/a &0000000000000009.0000009 Hủy bỏ
Armstrong Whitworth Siskin  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01919 1919 1923 1932 &0000000000000272.000000272 Thải loại
Armstrong Whitworth Starling  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01927-05-02 2 tháng 5 năm 1927 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Armstrong Whitworth AW.35 Scimitar  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01935 1935 1936 &0000000000000006.0000006 Thải loại
Army Arsenal Model 3[2] Nhật Bản Nhật Bản 01927 1927 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Arsenal-Delanne 10  Pháp 01941-10 tháng 10 năm 1941 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Arsenal VG-30-39  Pháp 01938-10 tháng 10 năm 1938 1938 &0000000000000040.00000040+ Thải loại
Arsenal VB 10  Pháp 01945-07-07 7 tháng 7 năm 1945 n/a n/a &0000000000000006.0000006 Hủy bỏ
Arsenal VG 90  Pháp 01949-09-27 27 tháng 9 năm 1949 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Atlas Cheetah  Nam Phi 01986-07 tháng 7 năm 1986 1986 &0000000000000070.00000070 Vận hành
Austin-Ball A.F.B.1  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01917-07-27 27 tháng 7 năm 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Austin Osprey  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01918-02 tháng 2 năm 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Austin Greyhound  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01919 1919 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Avia BH-3  Tiệp Khắc 01921 1921 1923 1927 &0000000000000014.00000014 Thải loại
Avia BH-4  Tiệp Khắc 01922 1922 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Avia BH-6  Tiệp Khắc 01923 1923 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Avia BH-7  Tiệp Khắc 01923 1923 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Avia BH-8  Tiệp Khắc 01923 1923 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Avia BH-17  Tiệp Khắc 01924 1924 1924 &0000000000000024.00000024 Thải loại
Avia BH-19  Tiệp Khắc 01924 1924 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Avia BH-21  Tiệp Khắc 01925 1925 1926 &0000000000000184.000000184 Thải loại
Avia BH-23  Tiệp Khắc 01926 1926 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Avia BH-33  Tiệp Khắc 01927-10-21 21 tháng 10 năm 1927 1929 &0000000000000110.000000110 Thải loại
Avia B-34  Tiệp Khắc 01932-02-02 2 tháng 2 năm 1932 1934 1944 &0000000000000014.00000014 Thải loại
Avia B-534  Tiệp Khắc 01933-05-25 25 tháng 5 năm 1933 1935 1944 &0000000000000566.000000566 Thải loại
Avia B-634  Tiệp Khắc 01936 1936 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Avia B-35  Tiệp Khắc 01938-09-28 28 tháng 9 năm 1938 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Avia B-135  Tiệp Khắc 01939 1939 1939 &0000000000000013.00000013 Thải loại
Avia S-199  Tiệp Khắc 01947-03 tháng 3 năm 1947 1947 1957 &0000000000000603.000000603 Thải loại
Aviatik D.I  Austria-Hungary 01917-01-24 24 tháng 1 năm 1917 1917 1918 &0000000000000700.000000700 Thải loại
Aviatik (Berg) D.II  Austria-Hungary 01917 1917 1917 1918 &0000000000000019.00000019 Thải loại
Aviatik D.III  German Empire 01917-11 tháng 11 năm 1917 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Aviatik D.VI  German Empire 01918-08 tháng 8 năm 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Aviatik D.VII  German Empire 01918 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Aviméta 88  Pháp 01927 1927 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Aviotehas PN-3  Estonia 01939-01 tháng 1 năm 1939 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
AVIS I  Hungary 01933 1933 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
AVIS II  Hungary 01935 1935 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
AVIS III  Hungary 01935 1935 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
AVIS IV  Hungary 01937 1937 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Avro 523 & 523A Pike  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01916-05 tháng 5 năm 1916 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Avro 527  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01916 1916 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Avro 530  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01917-07 tháng 7 năm 1917 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Avro 531 Spider  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01918-04 tháng 4 năm 1918 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Avro 566 Avenger  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01926-06-26 26 tháng 6 năm 1926 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Avro 584 Avocet  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01927-12-27 27 tháng 12 năm 1927 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Avro Canada CF-100 Canuck  Canada 01950-01-19 19 tháng 1 năm 1950 1952 1981 &0000000000000692.000000692 Thải loại
Avro Canada CF-105 Arrow  Canada 01958-03-25 25 tháng 3 năm 1958 n/a n/a &0000000000000005.0000005 Hủy bỏ
Bachem Ba 349  Đức 01945-03-01 1 tháng 3 năm 1945 n/a n/a &0000000000000036.00000036 Hủy bỏ
BAJ IV  Pháp 01919-01-28 28 tháng 1 năm 1919 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
BAT Bantam  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01918 1918 n/a n/a &0000000000000015.00000015 Hủy bỏ
BAT Basilisk  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01918-09 tháng 9 năm 1918 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Beardmore W.B.2  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01917-08-30 30 tháng 8 năm 1917 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Beardmore WB.III  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01917 1917 1917 1918 &0000000000000100.000000100 Thải loại
Beardmore W.B.IV  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01917-12-12 12 tháng 12 năm 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Beardmore W.B.V  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01917-12-03 3 tháng 12 năm 1917 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Beardmore W.B.XXVI  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01925 1925 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Bell YFM-1 Airacuda  Hoa Kỳ 01937-09-01 1 tháng 9 năm 1937 1940 1942 &0000000000000013.00000013 Thải loại
Bell XFL Airabonita  Hoa Kỳ 01940-05-13 13 tháng 5 năm 1940 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Bell P-39 Airacobra  Hoa Kỳ 01938-04-06 6 tháng 4 năm 1938 1941 &0000000000009584.0000009.584 Thải loại
Bell P-59 Airacomet  Hoa Kỳ 01942-10-10 10 tháng 10 năm 1942 1950 &0000000000000066.00000066 Thải loại
Bell P-63 Kingcobra  Hoa Kỳ 01942-12-07 7 tháng 12 năm 1942 1943 &0000000000003303.0000003.303 Thải loại
Bell XP-77  Hoa Kỳ 01944-04-01 1 tháng 4 năm 1944 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Bell XP-83  Hoa Kỳ 01945-02-25 25 tháng 2 năm 1945 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Berckmans Speed Scout  Hoa Kỳ 01917 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Bereznyak-Isayev BI-1  Liên Xô 01942-05-15 15 tháng 5 năm 1942 n/a n/a &0000000000000009.0000009 Hủy bỏ
Berliner-Joyce XFJ  Hoa Kỳ 01930-05 tháng 5 năm 1930 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Berliner-Joyce F2J  Hoa Kỳ 01933 1933 &0000000000000039.00000039 Thải loại
Berliner-Joyce XF3J  Hoa Kỳ 01934-01-23 23 tháng 1 năm 1934 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Berliner-Joyce P-16  Hoa Kỳ 01930-09-01 1 tháng 9 năm 1930 1932 1940 &0000000000000026.00000026 Thải loại
Bernard SIMB AB 10  Pháp 01924-08 tháng 8 năm 1924 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Bernard SIMB AB 12  Pháp 01926-05 tháng 5 năm 1926 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Bernard SIMB AB 14  Pháp 01925 1925 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Bernard 15  Pháp 01926 1926 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Bernard 20  Pháp 01929 1929 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Bernard H.52  Pháp 01933-06-16 16 tháng 6 năm 1933 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Bernard 74 & 75  Pháp 01931-02 tháng 2 năm 1931 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Bernard H 110  Pháp 01935-06 tháng 6 năm 1935 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Bernard 260  Pháp 01932-09 tháng 9 năm 1932 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Bisnovat SK-2  Liên Xô 01940-10 tháng 10 năm 1940 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Blackburn F.3  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland n/a[3] n/a 1934 &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Blackburn Firebrand  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01942-02-27 27 tháng 2 năm 1942 1943 1953 &0000000000000193.000000193 Thải loại
Blackburn Lincock  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01928 1928 1928 &0000000000000007.0000007 Thải loại
Blackburn Roc  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01938-12-23 23 tháng 12 năm 1938 1939 1943 &0000000000000136.000000136 Thải loại
Blackburn Skua  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01937-02-09 9 tháng 2 năm 1937 1938 1945 &0000000000000192.000000192 Thải loại
Blackburn Triplane  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01917-02-20 20 tháng 2 năm 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Blackburn Turcock  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01927-11-14 14 tháng 11 năm 1927 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Blériot-SPAD S.41  Pháp 01922-07-17 17 tháng 7 năm 1922 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Blériot-SPAD S.51  Pháp 01924-06-16 16 tháng 6 năm 1924 &0000000000000054.00000054 Thải loại
Blériot-SPAD S.60  Pháp 01926-06-26 26 tháng 6 năm 1926 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Blériot-SPAD S.61  Pháp 01923-11-06 6 tháng 11 năm 1923 &0000000000000380.000000380 Thải loại
Blériot-SPAD S.71 & 72  Pháp 01923-01-14 14 tháng 1 năm 1923 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Blériot-SPAD S.81  Pháp 01923-03-13 13 tháng 3 năm 1923 &0000000000000087.00000087 Thải loại
Blériot-SPAD S.91  Pháp 01927-08-23 23 tháng 8 năm 1927 n/a n/a &0000000000000004.0000004 Hủy bỏ
Blériot-SPAD S.510  Pháp 01933 1933 1936 &0000000000000061.00000061 Thải loại
Blériot-SPAD S.710  Pháp 01937-04 tháng 4 năm 1937 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Bloch MB.150-157  Pháp 01937-10 tháng 10 năm 1937 &0000000000000663.000000663 Thải loại
Blohm & Voss BV 40  Đức 01944-05 tháng 5 năm 1944 n/a n/a &0000000000000007.0000007 Hủy bỏ
Blohm & Voss BV 155  Đức 01944-09-01 1 tháng 9 năm 1944 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Boeing FB  Hoa Kỳ 01923-06-02 2 tháng 6 năm 1923 1925 &0000000000000044.00000044 Thải loại
Boeing F2B  Hoa Kỳ 01926-11-03 3 tháng 11 năm 1926 1928 &0000000000000033.00000033 Thải loại
Boeing F3B  Hoa Kỳ 01928-02-03 3 tháng 2 năm 1928 1928 &0000000000000074.00000074 Thải loại
Boeing F4B  Hoa Kỳ 01928-06-25 25 tháng 6 năm 1928 1929 1942 &0000000000000187.000000187 Thải loại
Boeing XF5B  Hoa Kỳ 01930-02-09 9 tháng 2 năm 1930 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Boeing XF6B  Hoa Kỳ 01933-02-01 1 tháng 2 năm 1933 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Boeing XF7B  Hoa Kỳ 01933-09-14 14 tháng 9 năm 1933 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Boeing XF8B  Hoa Kỳ 01944-11-27 27 tháng 11 năm 1944 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Boeing PW-9  Hoa Kỳ 01923-06-02 2 tháng 6 năm 1923 1924 &0000000000000114.000000114 Thải loại
Boeing XP-4  Hoa Kỳ 01927 1927 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Boeing XP-7  Hoa Kỳ 01928-09 tháng 9 năm 1928 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Boeing XP-8  Hoa Kỳ 01928-01 tháng 1 năm 1928 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Boeing XP-9  Hoa Kỳ 01930-11-18 18 tháng 11 năm 1930 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Boeing P-12  Hoa Kỳ 01929-04-11 11 tháng 4 năm 1929 1929 1941 &0000000000000366.000000366 Thải loại
Boeing XP-15  Hoa Kỳ 01930-01-30 30 tháng 1 năm 1930 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Boeing P-26 Peashooter  Hoa Kỳ 01932-03-20 20 tháng 3 năm 1932 1933 1956 &0000000000000151.000000151 Thải loại
Boeing P-29  Hoa Kỳ 01934-01-20 20 tháng 1 năm 1934 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Boeing Model 100  Hoa Kỳ 01929-06-07 7 tháng 6 năm 1929 1931 1949 &0000000000000009.0000009 Thải loại
Boeing Model 218  Hoa Kỳ 01929-09-29 29 tháng 9 năm 1929 1932 1932 &0000000000000001.0000001 Thải loại
Boeing Model 256  Hoa Kỳ 01932-09-14 14 tháng 9 năm 1932 1932 1949 &0000000000000014.00000014 Thải loại
Boeing Model 267  Hoa Kỳ 01933-02-21 21 tháng 2 năm 1933 1933 1941 &0000000000000009.0000009 Thải loại
Boeing F/A-18E/F Super Hornet  Hoa Kỳ 01995-11-29 29 tháng 11 năm 1995 1999 n/a &0000000000000400.000000400 Vận hành
Boeing X-32  Hoa Kỳ 02000-09-18 18 tháng 9 năm 2000 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Bolkhovitinov I-1  Liên Xô 01940-01-29 29 tháng 1 năm 1940 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Borel C.2  Pháp 01919 1919 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Borovkov-Florov I-207  Liên Xô 01937-06-21 21 tháng 6 năm 1937 n/a n/a &0000000000000008.0000008 Hủy bỏ
Boulton & Paul Bobolink  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01918 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Boulton Paul Defiant  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01937-08-11 11 tháng 8 năm 1937 1939 &0000000000001064.0000001.064 Thải loại
Boulton & Paul Partridge  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01928 1928 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Breda Ba.27  Kingdom of Italy 01933 1933 &0000000000000014.00000014 Thải loại
Breguet BUC/BLC  Pháp 01915-06 tháng 6 năm 1915 n/a n/a &0000000000000032.00000032 Hủy bỏ
Breguet LE Laboratoire Eiffel  Pháp 01918-03 tháng 3 năm 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Breguet Taon  Pháp 01957 1957 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Breguet 17  Pháp 01918 1918 1918 &0000000000000100.000000100 Thải loại
Brewster F2A Buffalo  Hoa Kỳ 01937-12-02 2 tháng 12 năm 1937 1939 1948 &0000000000000509.000000509 Thải loại
Bristol Badger  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01919-02-04 4 tháng 2 năm 1919 n/a n/a &0000000000000005.0000005 Hủy bỏ
Bristol Bagshot  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01927-07-15 15 tháng 7 năm 1927 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Bristol Beaufighter  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01939-07-17 17 tháng 7 năm 1939 1940 1960 &0000000000005928.0000005.928 Thải loại
Bristol Blenheim  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01935-04-12 12 tháng 4 năm 1935 1937 1944 &0000000000004422.0000004.422[note 1] Thải loại
Bristol Bulldog  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01928-01-21 21 tháng 1 năm 1928 1929 &0000000000000443.000000443 Thải loại
Bristol Bullfinch  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01922-11-06 6 tháng 11 năm 1922 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Bristol Bullpup  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01928-04-28 28 tháng 4 năm 1928 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Bristol F.2 Fighter  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01916-09-09 9 tháng 9 năm 1916 1917 1932 &0000000000005329.0000005.329 Thải loại
Bristol Jupiter Fighter  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01923-06 tháng 6 năm 1923 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Bristol M.1 Bullet  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01916-07-14 14 tháng 7 năm 1916 1916 1919 &0000000000000130.000000130 Thải loại
Bristol Scout  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01914-02-23 23 tháng 2 năm 1914 1914 1926 &0000000000000374.000000374 Thải loại
Bristol Scout F  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01918-03 tháng 3 năm 1918 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Bristol T.T.A.  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01916-04-26 26 tháng 4 năm 1916 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Bristol Type 101  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01927-08-08 8 tháng 8 năm 1927 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Bristol Type 123  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01934-06-12 12 tháng 6 năm 1934 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Bristol Type 133  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01934-06-08 8 tháng 6 năm 1934 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Bristol Type 146  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01938-02-11 11 tháng 2 năm 1938 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
British Aerospace Sea Harrier  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01978 1978 1979 &0000000000000120.000000120 Vận hành
Burgess HT-B/HT-2  Hoa Kỳ 01917-05-19 19 tháng 5 năm 1917 1917 1919 &0000000000000008.0000008 Thải loại
Buscaylet-Bechereau BB.2  Pháp 01924 1924 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Buscaylet-de Monge 5/2  Pháp 01923 1923 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
CAC Boomerang  Úc 01942-05-29 29 tháng 5 năm 1942 1943 &0000000000000250.000000250 Thải loại
CAC CA-15 Kangaroo  Úc 01946-03-04 4 tháng 3 năm 1946 1946 1950 &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
CAC Wirraway  Úc 01935-04-01 1 tháng 4 năm 1935 1939 1959 &0000000000000755.000000755 Thải loại
Canadian Car and Foundry FDB-1  Canada 01938-12-17 17 tháng 12 năm 1938 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Caproni 20  Kingdom of Italy 01914 1914 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Caproni 70 & 71  Kingdom of Italy 01925 1925 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Caproni 114  Kingdom of Italy 01933 1933 1933 1944 &0000000000000036.00000036 Thải loại
Caproni 165  Kingdom of Italy 01938-02-16 16 tháng 2 năm 1938 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Caproni 301  Kingdom of Italy 01934-04-27 27 tháng 4 năm 1934 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Caproni 331  Kingdom of Italy 01942 1942 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Caproni 335  Kingdom of Italy 01939-02-16 16 tháng 2 năm 1939 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Caproni CH.1  Kingdom of Italy 01935-05 tháng 5 năm 1935 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Caproni Vizzola F.4  Kingdom of Italy 01940-07 tháng 7 năm 1940 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Caproni Vizzola F.5  Kingdom of Italy 01939-02-19 19 tháng 2 năm 1939 &0000000000000014.00000014 Thải loại
Caproni Vizzola F.6  Kingdom of Italy 01941-09 tháng 9 năm 1941 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Caudron O  Pháp 01917-11 tháng 11 năm 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Caudron C.714  Pháp 01936-07-18 18 tháng 7 năm 1936 1940 1941 &0000000000000090.00000090 Thải loại
Caudron-Renault CR.760  Pháp 01940-06-11 11 tháng 6 năm 1940 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Caudron-Renault CR.770  Pháp 01940-06 tháng 6 năm 1940 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Chengdu FC-1 Xiaolong/PAC JF-17 Thunder[4]  Trung Quốc,  Pakistan 02003-08-25 25 tháng 8 năm 2003 2007 &0000000000000040.00000040 Vận hành
Chengdu J-7  Trung Quốc 01966-01 tháng 1 năm 1966 &0000000000002400.0000002.400 Vận hành
Chengdu J-10  Trung Quốc 01998-03-23 23 tháng 3 năm 1998 2005[5] &0000000000000200.000000200 Vận hành
Chengdu J-20  Trung Quốc 02011-01-11 11 tháng 1 năm 2011[6] 2017-19[note 2] &0000000000000002.0000002 Mẫu thử
Christmas Bullet  Hoa Kỳ 01919-01 tháng 1 năm 1919 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Chu X-PO  Trung Hoa Dân Quốc 01943 1943 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Comte AC-1  Thụy Sĩ 01927-04-02 2 tháng 4 năm 1927 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Consolidated PB-2/P-30  Hoa Kỳ 01934-01 tháng 1 năm 1934 &0000000000000060.00000060 Thải loại
Consolidated Vultee XP-81  Hoa Kỳ 01945-02-11 11 tháng 2 năm 1945 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Convair XF-92  Hoa Kỳ 01948-04-01 1 tháng 4 năm 1948 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Convair F-102 Delta Dagger  Hoa Kỳ 01953-10-24 24 tháng 10 năm 1953 1956 1986 &0000000000001000.0000001.000 Thải loại
Convair F-106 Delta Dart  Hoa Kỳ 01956-12-26 26 tháng 12 năm 1956 1959 1988 &0000000000000342.000000342 Thải loại
Convair XFY-1  Hoa Kỳ 01954-08-01 1 tháng 8 năm 1954 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Convair F2Y Sea Dart  Hoa Kỳ 01953-01-14 14 tháng 1 năm 1953 n/a n/a &0000000000000005.0000005 Hủy bỏ
Courtois-Suffit Lescop CSL-1  Pháp 01918-05-01 1 tháng 5 năm 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Curtiss 18  Hoa Kỳ 01918-05-07 7 tháng 5 năm 1918 1919 &0000000000000005.0000005 Thải loại
Curtiss HA  Hoa Kỳ 01918-03-21 21 tháng 3 năm 1918 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Curtiss TS-1 and F4C-1  Hoa Kỳ 01922 1922 1922 1929 &0000000000000046.00000046 Thải loại
Curtiss BF2C Goshawk  Hoa Kỳ 01933 1933 1933 1949 &0000000000000166.000000166 Thải loại
Curtiss F6C Hawk  Hoa Kỳ 01923-01 tháng 1 năm 1923 1925 1932 &0000000000000075.00000075 Thải loại
Curtiss F7C Seahawk  Hoa Kỳ 01927-02-28 28 tháng 2 năm 1927 1927 1933 &0000000000000017.00000017 Thải loại
Curtiss F8C Falcon/Helldiver  Hoa Kỳ 01928-02 tháng 2 năm 1928 1928 &0000000000000153.000000153 Thải loại
Curtiss F9C Sparrowhawk  Hoa Kỳ 01931-02-12 12 tháng 2 năm 1931 1931 1937 &0000000000000007.0000007 Thải loại
Curtiss XF10C Helldiver  Hoa Kỳ 01932 1932 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Thải loại
Curtiss F11C Goshawk  Hoa Kỳ 01932-09 tháng 9 năm 1932 1932 1939 &0000000000000030.00000030 Thải loại
Curtiss F12C  Hoa Kỳ 01933 1933 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Curtiss XF13C  Hoa Kỳ 01934-01-07 7 tháng 1 năm 1934 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Curtiss XF14C  Hoa Kỳ 01943-09 tháng 9 năm 1943 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Curtiss XF15C  Hoa Kỳ 01945-02-27 27 tháng 2 năm 1945 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Curtiss PW-8  Hoa Kỳ 01923-01 tháng 1 năm 1923 1923 &0000000000000028.00000028 Thải loại
Curtiss P-1 Hawk  Hoa Kỳ 01925-08-17 17 tháng 8 năm 1925 1925 &0000000000000146.000000146 Thải loại
Curtiss P-2 Hawk  Hoa Kỳ 01925-12 tháng 12 năm 1925 1925 1927 &0000000000000005.0000005 Thải loại
Curtiss P-3 Hawk/XP-21  Hoa Kỳ 01928-04 tháng 4 năm 1928 1928 &0000000000000006.0000006 Thải loại
Curtiss P-5 Superhawk  Hoa Kỳ 01928-01 tháng 1 năm 1928 1928 1932 &0000000000000005.0000005 Thải loại
Curtiss P-6 Hawk  Hoa Kỳ 01927 1927 1927 1938 &0000000000000070.00000070 Thải loại
Curtiss XP-10  Hoa Kỳ 01928-09 tháng 9 năm 1928 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Curtiss YP-20  Hoa Kỳ 01928-09 tháng 9 năm 1928 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Curtiss XP-31 Swift  Hoa Kỳ 01933 1933 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Curtiss P-36 Hawk  Hoa Kỳ 01935-05-06 6 tháng 5 năm 1935 1938 1954 &0000000000001115.0000001.115 Thải loại
Curtiss XP/YP-37  Hoa Kỳ 01939 1939 n/a n/a &0000000000000014.00000014 Hủy bỏ
Curtiss P-40 Warhawk  Hoa Kỳ 01938-10-14 14 tháng 10 năm 1938 1941 1958 &0000000000013738.00000013.738 Thải loại
Curtiss XP-46  Hoa Kỳ 01941-02-15 15 tháng 2 năm 1941 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Curtiss XP-53 & P-60  Hoa Kỳ 01941-09-18 18 tháng 9 năm 1941 n/a n/a &0000000000000005.0000005 Hủy bỏ
Curtiss XP-62  Hoa Kỳ 01943-07-21 21 tháng 7 năm 1943 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Curtiss-Wright CW-21  Hoa Kỳ 01938-09-22 22 tháng 9 năm 1938 1939 1942 &0000000000000062.00000062 Thải loại
Curtiss-Wright XP-55 Ascender  Hoa Kỳ 01943-07-19 19 tháng 7 năm 1943 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Curtiss-Wright XF-87 Blackhawk  Hoa Kỳ 01948-03-05 5 tháng 3 năm 1948 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ

Danh sách D tới FSửa đổi

Tên máy bay Quốc gia
xuất xứ
Chuyến bay
đầu tiên
Năm
trang bị
Năm
thải loại
Số lượng
chế tạo
Tình trạng
hiện tại
Daimler D.I  German Empire 01918 1918 n/a n/a &0000000000000006.0000006 Hủy bỏ
Dassault Balzac V  Pháp 01962-10-13 13 tháng 10 năm 1962 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Dassault Étendard II  Pháp 01956-07-23 23 tháng 7 năm 1956 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Dassault Étendard IV  Pháp 01958 1958 1962 1991 &0000000000000090.00000090 Thải loại
Dassault Étendard VI  Pháp 01957-03-15 15 tháng 3 năm 1957 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Dassault Mirage III  Pháp 01956-11-17 17 tháng 11 năm 1956 1961 &0000000000001422.0000001.422 Vận hành
Dassault Mirage IIIV  Pháp 01965-02-17 17 tháng 2 năm 1965 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Dassault Mirage 5 & 50  Pháp 01967-05-19 19 tháng 5 năm 1967 &0000000000000582.000000582 Vận hành
Dassault Mirage 2000  Pháp 01978-03-10 10 tháng 3 năm 1978 1982 &0000000000000601.000000601 Vận hành
Dassault Mirage 4000  Pháp 01979-03-09 9 tháng 3 năm 1979 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Dassault Mirage F1  Pháp 01966-12-23 23 tháng 12 năm 1966 1973 &0000000000000720.000000720 Vận hành
Dassault Mirage F2  Pháp 01966-06-12 12 tháng 6 năm 1966 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Dassault Mirage G  Pháp 01967-11-18 18 tháng 11 năm 1967 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Dassault Mystère  Pháp 01951 1951 1954 1963 &0000000000000166.000000166 Thải loại
Dassault Mystère IV  Pháp 01952-09-28 28 tháng 9 năm 1952 &0000000000000411.000000411 Thải loại
Dassault Ouragan  Pháp 01949-02-28 28 tháng 2 năm 1949 1952 1992 &0000000000000362.000000362 Thải loại
Dassault Rafale  Pháp 01986-07-04 4 tháng 7 năm 1986 2000 n/a &0000000000000164.000000164[7] Vận hành
Dassault Super Mystère  Pháp 01955-03-02 2 tháng 3 năm 1955 1977 &0000000000000180.000000180 Thải loại
Dassault-Breguet Super Étendard  Pháp 01974-10-28 28 tháng 10 năm 1974 1978 &0000000000000085.00000085 Vận hành
Dayton-Wright XPS-1  Hoa Kỳ 01923 1923 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
de Bruyère C.1 [8]  Pháp 01917-04 tháng 4 năm 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
de Havilland Dormouse  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01924-06-28 28 tháng 6 năm 1924 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
de Havilland DH.77  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01929-07-11 11 tháng 7 năm 1929 1929 1934 &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
de Havilland Hornet/Sea Hornet  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01944-07-28 28 tháng 7 năm 1944 1946 1956 &0000000000000383.000000383 Thải loại
de Havilland Mosquito  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01941-05-15 15 tháng 5 năm 1941 1942 &0000000000007781.0000007.781[note 1] Thải loại
de Havilland Sea Venom  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01951-04-19 19 tháng 4 năm 1951 1954 &0000000000000349.000000349 Thải loại
de Havilland DH.110 Sea Vixen  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01951-09-26 26 tháng 9 năm 1951 1959 1972 &0000000000000145.000000145 Thải loại
de Havilland Vampire and Sea Vampire  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01943-09-20 20 tháng 9 năm 1943 1945 1979 &0000000000003268.0000003.268 Thải loại
de Havilland Venom  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01949-09-02 2 tháng 9 năm 1949 1952 1983 &0000000000001431.0000001.431 Thải loại
De Marçay 2  Pháp 01918 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
De Marçay 4  Pháp 01923 1923 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
de Monge M-101  Pháp, Hà Lan 01924 1924 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Descamps 27  Pháp 01918-09-20 20 tháng 9 năm 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Dewoitine D.1  Pháp 01922-11 tháng 11 năm 1922 1923 &0000000000000225.000000225 Thải loại
Dewoitine D.8  Pháp 01923 1923 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Dewoitine D.9  Pháp 01924-06 tháng 6 năm 1924 1925 1938 &0000000000000157.000000157 Thải loại
Dewoitine D.15  Pháp 01924-08-13 13 tháng 8 năm 1924 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Dewoitine D.19  Pháp 01925 1925 1925 1940 &0000000000000005.0000005 Thải loại
Dewoitine D.12  Pháp 01925-06 tháng 6 năm 1925 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Dewoitine D.21 & D.53  Pháp 01925 1925 &0000000000000100.000000100 Thải loại
Dewoitine D.25  Pháp 01926 1926 1928 1934 &0000000000000005.0000005 Thải loại
Dewoitine D.27  Pháp 01928 1928 1931 1944 &0000000000000093.00000093 Thải loại
Dewoitine D.371  Pháp 01931-10-01 1 tháng 10 năm 1931 1934 1940 &0000000000000087.00000087 Thải loại
Dewoitine D.500 & D.501  Pháp 01932-06-18 18 tháng 6 năm 1932 1935 1940 &0000000000000259.000000259 Thải loại
Dewoitine D.510  Pháp 01934-08-14 14 tháng 8 năm 1934 1936 1940 &0000000000000120.000000120 Thải loại
Dewoitine D.503/D.511  Pháp 01935-04-15 15 tháng 4 năm 1935 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Dewoitine D.513 & 514  Pháp 01936-01-06 6 tháng 1 năm 1936 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Dewoitine D.520  Pháp 01938-10-02 2 tháng 10 năm 1938 1940 1953 &0000000000000900.000000900 Thải loại
Dewoitine D.521  Pháp 01940-02-09 9 tháng 2 năm 1940 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Dewoitine D.535  Pháp 01932-04-19 19 tháng 4 năm 1932 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Dewoitine D.560 & D.570  Pháp 01932 1932 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
DFW Floh (Flea)  German Empire 01915 1915 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Diaz Type C  Spain 01919 1919 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Dobi-III Litva Litva 01924-11 tháng 11 năm 1924 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Doflug D-3802  Thụy Sĩ 01944-09-29 29 tháng 9 năm 1944 1947 1956 &0000000000000012.00000012 Thải loại
Doflug D-3803  Thụy Sĩ 01947-05 tháng 5 năm 1947 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Dornier Do H  Weimar Republic 01922-11-01 1 tháng 11 năm 1922 n/a n/a &0000000000000004.0000004 Hủy bỏ
Dornier Do 10  Weimar Republic 01931-07-24 24 tháng 7 năm 1931 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Dornier Do 17  Đức 01934-11-23 23 tháng 11 năm 1934 1937 1945 &0000000000002139.0000002.139[note 1] Thải loại
Dornier Do 215  Đức 01938 1938 1939 1944 &0000000000000105.000000105[note 1] Thải loại
Dornier Do 217  Đức 01938-10-04 4 tháng 10 năm 1938 1941 1945 &0000000000001925.0000001.925[note 1] Thải loại
Dornier Do 335  Đức 01943-10 tháng 10 năm 1943 1944 1945 &0000000000000037.00000037 Thải loại
Douglas P-70 Havoc  Hoa Kỳ 01939-01-23 23 tháng 1 năm 1939 1941 1949 &0000000000007478.0000007.478[note 1] Thải loại
Douglas XA-26A  Hoa Kỳ 01942-07-10 10 tháng 7 năm 1942 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Douglas XFD  Hoa Kỳ 01933-01 tháng 1 năm 1933 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Douglas F3D Skyknight  Hoa Kỳ 01948-03-23 23 tháng 3 năm 1948 1951 1970 &0000000000000265.000000265 Thải loại
Douglas F4D Skyray  Hoa Kỳ 01951-01-23 23 tháng 1 năm 1951 1956 1964 &0000000000000422.000000422 Thải loại
Douglas F5D Skylancer  Hoa Kỳ 01956-04-21 21 tháng 4 năm 1956 &0000000000000004.0000004 Thải loại
Ducrot SLD  Kingdom of Italy 01918-10 tháng 10 năm 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Dufaux avions-canon  Thụy Sĩ 01917 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Dufaux C.1  Thụy Sĩ 01916-04 tháng 4 năm 1916 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Eberhart XFG & XF2G  Hoa Kỳ 01927 1927 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
EFW N-20  Thụy Sĩ 01952-04-08 8 tháng 4 năm 1952 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
ENAER Pantera  Chile 01988 1988 1990 &0000000000000015.00000015 Vận hành
Engels MI  Russian Empire 01916 1916 1917 1920 &0000000000000004.0000004 Thải loại
Engineering Division PW-1  Hoa Kỳ 01921-11 tháng 11 năm 1921 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Engineering Division TP-1  Hoa Kỳ 01923 1923 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
English Electric Lightning  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01954-08-04 4 tháng 8 năm 1954 1959 1988 &0000000000000337.000000337 Thải loại
Euler D.I  German Empire 01916 1916 1917 1918 &0000000000000075.00000075 Thải loại
Euler D.II  German Empire 01917 1917 1917 1918 &0000000000000030.00000030 Thải loại
Euler Dr.I, II & III  German Empire 01917 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Euler Gelber Hund  German Empire 01915 1915 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Euler Vierdecker quadruplane  German Empire 01917 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Euler Versuchszweisitzer  German Empire 01915 1915 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Eurofighter Typhoon[note 3]  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland,  Đức
 Ý,  Tây Ban Nha
01994-03-27 27 tháng 3 năm 1994 2003 &0000000000000471.000000471 Vận hành
Fairey F.2  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01917-05-17 17 tháng 5 năm 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Fairey Fantôme  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01935-06-06 6 tháng 6 năm 1935 n/a n/a &0000000000000004.0000004 Hủy bỏ
Fairey Fleetwing  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01929-05-16 16 tháng 5 năm 1929 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Fairey Flycatcher  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01922 1922 1923 1934 &0000000000000196.000000196 Thải loại
Fairey Firefly  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01941-12 tháng 12 năm 1941 1943 1956 &Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràngLỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràngLỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràngLỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràngLỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràngLỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràngLỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràngLỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràngLỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràngLỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràngLỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràngLỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràngLỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràngLỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràngLỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràngLỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràng.Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràng1.702 Thải loại
Fairey Firefly II  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01929-02-05 5 tháng 2 năm 1929 1931 1940 &0000000000000091.00000091 Thải loại
Fairey Fox  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01929-10-25 25 tháng 10 năm 1929 1932 1940 &0000000000000112.000000112 Thải loại
Fairey Fulmar  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01940-01-04 4 tháng 1 năm 1940 1940 1945 &0000000000000600.000000600 Thải loại
Fairey Hamble Baby  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01916 1916 1917 &0000000000000180.000000180 Thải loại
Fairey Pintail  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01921-07-07 7 tháng 7 năm 1921 1924 &0000000000000006.0000006 Thải loại
Farman F.30A  Pháp 01916-12 tháng 12 năm 1916 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Farman F.31  Pháp 01918-11 tháng 11 năm 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
FBA Ca2 Avion-Canon  Pháp 01916 1916 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
FFA P-16  Thụy Sĩ 01955-04-25 25 tháng 4 năm 1955 n/a n/a &0000000000000005.0000005 Hủy bỏ
FFVS 22 Thụy Điển Thụy Điển 01942-09 tháng 9 năm 1942 1943 1952 &0000000000000198.000000198 Thải loại
FMA I.Ae. 27 Pulqui I  Argentina 01947-08-09 9 tháng 8 năm 1947 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
FMA I.Ae. 30 Ñancú  Argentina 01948-07-17 17 tháng 7 năm 1948 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
FMA I.Ae. 33 Pulqui II  Argentina 01950-06-27 27 tháng 6 năm 1950 n/a n/a &0000000000000005.0000005 Hủy bỏ
Fiat CR.1 & CR.5  Kingdom of Italy 01924 1924 1924 &0000000000000251.000000251 Thải loại
Fiat CR.20  Kingdom of Italy 01926-06-19 19 tháng 6 năm 1926 1938 &0000000000000735.000000735 Thải loại
Fiat CR.25  Kingdom of Italy 01937-07-22 22 tháng 7 năm 1937 &0000000000000010.00000010[note 1] Thải loại
Fiat CR.30  Kingdom of Italy 01932-03 tháng 3 năm 1932 1932 &0000000000000176.000000176 Thải loại
Fiat CR.32, CR.33, CR.40 & CR.41  Kingdom of Italy 01933-04-28 28 tháng 4 năm 1933 1934 1944 &0000000000001306.0000001.306 Thải loại
Fiat CR.42  Kingdom of Italy 01938-05-23 23 tháng 5 năm 1938 1939 1945 &0000000000001817.0000001.817 Thải loại
Fiat G.50  Kingdom of Italy 01937-02-26 26 tháng 2 năm 1937 1938 1945 &0000000000000791.000000791 Thải loại
Fiat G.55, G.56, G.59  Kingdom of Italy 01942-04-30 30 tháng 4 năm 1942 1943 &0000000000000349.000000349 Thải loại
Fiat G.91  Ý 01956-08-09 9 tháng 8 năm 1956 1958 1995 &0000000000000770.000000770 Thải loại
Fisher P-75 Eagle  Hoa Kỳ 01943-11-17 17 tháng 11 năm 1943 n/a n/a &0000000000000013.00000013 Hủy bỏ
Focke-Wulf Fw 57  Đức 01936 1936 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Focke-Wulf Fw 159  Đức 01935-05 tháng 5 năm 1935 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Focke-Wulf Fw 187  Đức 01937-05 tháng 5 năm 1937 n/a n/a &0000000000000009.0000009 Hủy bỏ
Focke-Wulf Fw 190  Đức 01939-06-01 1 tháng 6 năm 1939 1941 1945 &0000000000020000.00000020.000+ Thải loại
Focke-Wulf Ta 152  Đức 01944 1944 1945 1945 &0000000000000049.00000049 Thải loại
Focke-Wulf Ta 154  Đức 01943-07-01 1 tháng 7 năm 1943 1944 1945 &0000000000000050.00000050 Thải loại
Fokker D.I  German Empire 01916 1916 1916 1918 &0000000000000144.000000144 Thải loại
Fokker D.II  German Empire 01916-04-17 17 tháng 4 năm 1916 1916 1916 &0000000000000177.000000177 Thải loại
Fokker D.III  German Empire 01916-07 tháng 7 năm 1916 1916 1917 &0000000000000210.000000210 Thải loại
Fokker D.IV  German Empire 01916 1916 1916 1922 &0000000000000044.00000044 Thải loại
Fokker D.V  German Empire 01916 1916 1917 1918 &0000000000000216.000000216 Thải loại
Fokker D.VI  German Empire 01918 1918 1918 1918 &0000000000000059.00000059 Thải loại
Fokker D.VII & V.34 & 36  German Empire 01918-01 tháng 1 năm 1918 1918 &0000000000003300.0000003.300 Thải loại
Fokker D.IX/PW-6  Hà Lan 01921 1921 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Fokker D.X  Hà Lan 01918 1918 1918 1924 &0000000000000011.00000011 Thải loại
Fokker D.XI/PW-7  Hà Lan 01923-03-23 23 tháng 3 năm 1923 &0000000000000117.000000117 Thải loại
Fokker D.XII  Hà Lan 01924-08-21 21 tháng 8 năm 1924 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Fokker D.XIII  Hà Lan 01924-09-12 12 tháng 9 năm 1924 1925 &0000000000000053.00000053 Thải loại
Fokker D.XIV  Hà Lan 01925-03-28 28 tháng 3 năm 1925 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Fokker D.XVI  Hà Lan 01929 1929 &0000000000000022.00000022 Thải loại
Fokker D.XVII  Hà Lan 01931-11-27 27 tháng 11 năm 1931 1933 1940 &0000000000000011.00000011 Hủy bỏ
Fokker D.XXI  Hà Lan 01936-03-27 27 tháng 3 năm 1936 1936 1948 &0000000000000148.000000148 Thải loại
Fokker D.XXIII  Hà Lan 01939-05-30 30 tháng 5 năm 1939 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Fokker DC.I  Hà Lan 01923 1923 1925 1934 &0000000000000010.00000010 Thải loại
Fokker Dr.I  German Empire 01917-07-05 5 tháng 7 năm 1917 1917 1918 &0000000000000320.000000320 Thải loại
Fokker E.I  German Empire 01915-05-23 23 tháng 5 năm 1915 1915 1917 &0000000000000054.00000054 Thải loại
Fokker E.II  German Empire 01915 1915 1915 1917 &0000000000000049.00000049 Thải loại
Fokker E.III  German Empire 01915 1915 1915 1917 &0000000000000249.000000249 Thải loại
Fokker E.IV  German Empire 01915-09 tháng 9 năm 1915 1915 1917 &0000000000000049.00000049 Thải loại
Fokker E.V/D.VIII  German Empire 01918-05 tháng 5 năm 1918 1918 1921 &0000000000000381.000000381 Thải loại
Fokker G.I  Hà Lan 01937-03-16 16 tháng 3 năm 1937 &0000000000000063.00000063 Thải loại
Fokker K.I  German Empire 01915 1915 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Fokker M.16/B.III  German Empire 01915 1915 1916 &0000000000000028.00000028 Thải loại
Fokker PW-5  Hà Lan 01921 1921 1922 1926 &0000000000000012.00000012 Thải loại
Fokker V.1  German Empire 01916 1916 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Fokker V.2  German Empire 01916 1916 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Fokker V.3  German Empire 01916 1916 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Fokker V.4  German Empire 01916 1916 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Fokker V.6  German Empire 01917 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Fokker V.7  German Empire 01918 1918 n/a n/a &0000000000000005.0000005 Hủy bỏ
Fokker V.8  German Empire 01917-10 tháng 10 năm 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Fokker V.17, V.20, V.23 & V.25  German Empire 01917-12 tháng 12 năm 1917 n/a n/a &0000000000000004.0000004 Hủy bỏ
Fokker V.27 & V.37 inline E.V  German Empire 01918-05 tháng 5 năm 1918 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Folland Gnat  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01955-07-18 18 tháng 7 năm 1955 1959 1979 &0000000000000449.000000449 Thải loại
Folland Midge  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01954-08-11 11 tháng 8 năm 1954 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Friedrichshafen FF.43  German Empire 01916-09-08 8 tháng 9 năm 1916 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Friedrichshafen FF.46  German Empire 01916 1916 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Friedrichshafen FF.54  German Empire 01917-10-31 31 tháng 10 năm 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
FVM J 23 Thụy Điển Thụy Điển 01923 1923 1923 1926 &0000000000000005.0000005 Thải loại
FVM J 24 Thụy Điển Thụy Điển 01924 1924 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ

Danh sách G tới JSửa đổi

Tên máy bay Quốc gia
xuất xứ
Chuyến bay
đầu tiên
Năm
trang bị
Năm
thải loại
Số lượng
chế tạo
Tình trạng
hiện tại
Gabardini G.8  Kingdom of Italy 01923 1923 n/a n/a &0000000000000001.0000001+ Hủy bỏ
Gabardini G.9  Kingdom of Italy 01923 1923 n/a n/a &0000000000000001.0000001+ Hủy bỏ
Galvin HC  Pháp 01919 1919 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Geest Fighter  German Empire 01917 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
General Aviation XFA  Hoa Kỳ 01932-03 tháng 3 năm 1932 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
General Dynamics F-16 Fighting Falcon  Hoa Kỳ 01974-02-02 2 tháng 2 năm 1974 1978 n/a &0000000000004450.0000004.450 Vận hành
General Dynamics F-16XL  Hoa Kỳ 01982-07-03 3 tháng 7 năm 1982 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
General Dynamics/Grumman F-111B  Hoa Kỳ 01965-05-18 18 tháng 5 năm 1965 n/a n/a &0000000000000007.0000007 Hủy bỏ
Germania DB  German Empire 01915-09 tháng 9 năm 1915 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Germania JM  German Empire 01916-08-16 16 tháng 8 năm 1916 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Gloster E.1/44  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01948-03-09 9 tháng 3 năm 1948 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Gloster F.5/34  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01937-12 tháng 12 năm 1937 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Gloster F.9/37  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01939-04-03 3 tháng 4 năm 1939 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Gloster Gambet/Nakajima A1N  UK, Nhật Bản Nhật Bản 01927-12-12 12 tháng 12 năm 1927 1929 1935 &0000000000000151.000000151 Thải loại
Gloster Gamecock  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01925 1925 &0000000000000098.00000098 Thải loại
Gloster Gauntlet  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01933 1933 1935 1943 &0000000000000246.000000246 Thải loại
Gloster Gladiator & Sea Gladiator  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01934-09-12 12 tháng 9 năm 1934 1937 1953 &0000000000000747.000000747 Thải loại
Gloster Gnatsnapper  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01928-02 tháng 2 năm 1928 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Gloster Goldfinch  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01927-08 tháng 8 năm 1927 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Gloster Gorcock  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01925 1925 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Gloster Grebe  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01923 1923 1923 1938 &0000000000000133.000000133 Thải loại
Gloster Grouse  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01923 1923 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Gloster Guan  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01926-06 tháng 6 năm 1926 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Gloster Javelin  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01951-11-26 26 tháng 11 năm 1951 1956 1968 &0000000000000436.000000436 Thải loại
Gloster Mars, Nightjar & Sparrowhawk  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01921 1921 1921 1928 &0000000000000091.00000091 Thải loại
Gloster Meteor  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01943-03-05 5 tháng 3 năm 1943 1944 &0000000000003947.0000003.947 Thải loại
Goodyear F2G Corsair  Hoa Kỳ 01945-07-15 15 tháng 7 năm 1945 n/a n/a &0000000000000010.00000010 Hủy bỏ
Gorbunov 105  Liên Xô 01943 1943 n/a n/a &0000000000000010.00000010 Hủy bỏ
Gourdou-Leseurre Type A  Pháp 01918-03 tháng 3 năm 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Gourdou-Leseurre Type B, GL.2/21/22/23/24  Pháp 01918 1918 1918 1925 &0000000000000136.000000136+ Thải loại
Gourdou-Leseurre GL.30 series  Pháp 01920 1920 1920 1934 &0000000000000500.000000500+ Thải loại
Gourdou-Leseurre GL.40, 410 & 450  Pháp 01932 1932 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Gourdou-Leseurre GL.50  Pháp 01922 1922 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Gourdou-Leseurre GL.482  Pháp 01933-02 tháng 2 năm 1933 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Grigorovich I-1  Liên Xô 01924-01 tháng 1 năm 1924 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Grigorovich I-2 & I-2bis  Liên Xô 01924-11-04 4 tháng 11 năm 1924 &0000000000000211.000000211 Thải loại
Grigorovich DI-3  Liên Xô 01931-08 tháng 8 năm 1931 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Grigorovich I-Z  Liên Xô 01931 1931 1933 1936 &0000000000000073.00000073 Thải loại
Grigorovich IP-1  Liên Xô 01935 1935 1936 1940 &0000000000000090.00000090 Thải loại
Grigorovich IP-4  Liên Xô 01934 1934 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Grumman FF/G-5/G-23  Hoa Kỳ 01931-12-29 29 tháng 12 năm 1931 1933 1942 &0000000000000085.00000085 Thải loại
Grumman F2F  Hoa Kỳ 01933-10-31 31 tháng 10 năm 1933 1935 1940 &0000000000000055.00000055 Thải loại
Grumman F3F  Hoa Kỳ 01935-03-20 20 tháng 3 năm 1935 1936 1943 &0000000000000147.000000147 Thải loại
Grumman F4F Wildcat[note 4]  Hoa Kỳ 01937-09-02 2 tháng 9 năm 1937 1940 1945 &0000000000007885.0000007.885 Thải loại
Grumman XF5F Skyrocket  Hoa Kỳ 01940-04-01 1 tháng 4 năm 1940 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Grumman F6F Hellcat  Hoa Kỳ 01942-06-26 26 tháng 6 năm 1942 1943 1960 &0000000000012275.00000012.275 Thải loại
Grumman F7F Tigercat  Hoa Kỳ 01943-11-02 2 tháng 11 năm 1943 1944 1954 &0000000000000364.000000364 Thải loại
Grumman F8F Bearcat  Hoa Kỳ 01944-08-21 21 tháng 8 năm 1944 1945 1960 &0000000000001266.0000001.266 Thải loại
Grumman F9F Panther  Hoa Kỳ 01947-11-24 24 tháng 11 năm 1947 1949 1969 &0000000000001382.0000001.382 Thải loại
Grumman F-9 Cougar  Hoa Kỳ 01951-09-20 20 tháng 9 năm 1951 1952 1974 &0000000000001392.0000001.392 Thải loại
Grumman XF10F Jaguar  Hoa Kỳ 01952-05-19 19 tháng 5 năm 1952 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Grumman F-11 Tiger  Hoa Kỳ 01954-07-30 30 tháng 7 năm 1954 1956 1969 &0000000000000200.000000200 Thải loại
Grumman F-14 Tomcat  Hoa Kỳ 01970-12-21 21 tháng 12 năm 1970 1974 &0000000000000712.000000712 Vận hành
Grumman XP-50  Hoa Kỳ 01941-02-18 18 tháng 2 năm 1941 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Grumman GG  Hoa Kỳ 01934-09-28 28 tháng 9 năm 1934 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Grumman SF/G-6  Hoa Kỳ 01932-08-20 20 tháng 8 năm 1932 1934 1942 &0000000000000035.00000035 Thải loại
Gudkov GU-1  Liên Xô 01943-05 tháng 5 năm 1943 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Gudkov GU-82  Liên Xô 01941-09-11 11 tháng 9 năm 1941 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Häfeli DH-4  Thụy Sĩ 01918-05 tháng 5 năm 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
HAL Ajeet Ấn Độ Ấn Độ,  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01976 1976 1977 1991 &0000000000000089.00000089 Thải loại
HAL HF-24 Marut Ấn Độ Ấn Độ 01961-06-17 17 tháng 6 năm 1961 1985 &0000000000000147.000000147 Thải loại
HAL Tejas Ấn Độ Ấn Độ 02001-01-04 4 tháng 1 năm 2001 2011 &0000000000000010.00000010 Vận hành
Halberstadt D.I  German Empire 01915 1915 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Halberstadt D.II - D.V  German Empire 01915 1915 1916 1917 &0000000000000085.00000085 Thải loại
Hall XFH  Hoa Kỳ 01929-06 tháng 6 năm 1929 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Handley Page Type S  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01923-09-07 7 tháng 9 năm 1923 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Hannover CL.II  German Empire 01917 1917 1917 1918 &0000000000000439.000000439 Thải loại
Hanriot HD.1  Pháp 01916 1916 1916 &0000000000001200.0000001.200 Thải loại
Hanriot HD.2  Pháp 01917 1917 1917 1920 &0000000000000140.000000140 Thải loại
Hanriot HD.3  Pháp 01917-06 tháng 6 năm 1917 1918 &0000000000000090.00000090 Thải loại
Hanriot HD.5  Pháp 01918 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Hanriot HD.6  Pháp 01919 1919 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Hanriot HD.7  Pháp 01918-11 tháng 11 năm 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Hanriot HD.8  Pháp 01918 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Hanriot HD.12  Pháp 01921 1921 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Hanriot HD.15  Pháp 01922-04 tháng 4 năm 1922 n/a n/a &0000000000000004.0000004 Hủy bỏ
Hanriot H.26  Pháp 01923 1923 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Hanriot H.31  Pháp 01925 1925 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Hanriot H.33  Pháp 01926 1926 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Hanriot H.110 & H.115  Pháp 01933-04 tháng 4 năm 1933 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Hanriot H.220, H.220-2 & NC.600  Pháp 01937-09-21 21 tháng 9 năm 1937 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Hansa-Brandenburg CC  German Empire 01916 1916 1916 1918 &0000000000000073.00000073 Thải loại
Hansa-Brandenburg D.I  Austria-Hungary 01916 1916 1916 &0000000000000122.000000122 Thải loại
Hansa-Brandenburg KDW  German Empire 01916 1916 1916 &0000000000000060.00000060 Thải loại
Hansa-Brandenburg KF  German Empire 01916 1916 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Hansa-Brandenburg L.14  Austria-Hungary 01917 1917 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Hansa-Brandenburg L.16  Austria-Hungary 01917 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Hansa-Brandenburg W.11  German Empire 01917-03 tháng 3 năm 1917 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Hansa-Brandenburg W.12  German Empire 01917-01 tháng 1 năm 1917 1917 1933 &0000000000000181.000000181 Thải loại
Hansa-Brandenburg W.16  German Empire 01917-02 tháng 2 năm 1917 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Hansa-Brandenburg W.17  German Empire 01917-07 tháng 7 năm 1917 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Hansa-Brandenburg W.18  German Empire 01917 1917 1917 1918 &0000000000000048.00000048 Thải loại
Hansa-Brandenburg W.19  German Empire 01918 1918 1918 1918 &0000000000000055.00000055 Thải loại
Hansa-Brandenburg W.25  German Empire 01917 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Hansa-Brandenburg W.27  German Empire 01918 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Hansa-Brandenburg W.29/W.33  German Empire 01918-03-27 27 tháng 3 năm 1918 1918 &0000000000000078.00000078 Thải loại
Hansa-Brandenburg W.32  German Empire 01918 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Hawker Demon  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01931 1931 1932 1942 &0000000000000290.000000290 Thải loại
Hawker F.20/27  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01928-08 tháng 8 năm 1928 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Hawker Fury  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01931-03-25 25 tháng 3 năm 1931 1931 1949 &0000000000000275.000000275 Thải loại
Hawker Fury (cánh đơn)  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01944-09-01 1 tháng 9 năm 1944 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Hawker Hart Fighter  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01931 1931 1932 1942 &0000000000000006.0000006 Thải loại
Hawker Hawfinch  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01927-03 tháng 3 năm 1927 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Hawker Heron  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01925 1925 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Hawker Hoopoe  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01928 1928 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Hawker Hornbill  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01925-07 tháng 7 năm 1925 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Hawker Hotspur  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01938-06-14 14 tháng 6 năm 1938 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Hawker Hunter  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01951-07-21 21 tháng 7 năm 1951 1956 &0000000000001972.0000001.972 Vận hành
Hawker Hurricane & Sea Hurricane  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01935-11-06 6 tháng 11 năm 1935 1937 &0000000000014533.00000014.533 Thải loại
Hawker Siddeley Kestrel FGA.1  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01964-03-07 7 tháng 3 năm 1964 1965 1974 &0000000000000009.0000009 Thải loại
Hawker Nimrod  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01931-10-14 14 tháng 10 năm 1931 1933 1939 &0000000000000092.00000092 Thải loại
Hawker Osprey  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01930 1930 1932 1940 &0000000000000124.000000124 Thải loại
Hawker P.1081  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01950-06-19 19 tháng 6 năm 1950 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Hawker P.V.3  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01934-06-15 15 tháng 6 năm 1934 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Hawker Sea Fury  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01945-02-21 21 tháng 2 năm 1945 1945 1966 &0000000000000860.000000860 Thải loại
Hawker Sea Hawk  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01947-09-02 2 tháng 9 năm 1947 1953 1983 &0000000000000542.000000542 Thải loại
Hawker Tempest  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01942-09-02 2 tháng 9 năm 1942 1944 1956 &0000000000001702.0000001.702 Thải loại
Hawker Tornado  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01939-10-06 6 tháng 10 năm 1939 n/a n/a &0000000000000004.0000004 Hủy bỏ
Hawker Typhoon  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01940-02-24 24 tháng 2 năm 1940 1941 1945 &0000000000003317.0000003.317 Thải loại
Hawker Woodcock/Danecock/Dankok  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01923-03 tháng 3 năm 1923 1925 1936 &0000000000000064.00000064 Thải loại
Heinkel HD 23  Weimar Republic 01926 1926 n/a n/a &0000000000000004.0000004 Hủy bỏ
Heinkel HD 37  Weimar Republic 01928 1928 1931 1934 &0000000000000134.000000134 Thải loại
Heinkel HD 38  Weimar Republic 01928 1928 1928 1933 &0000000000000012.00000012 Thải loại
Heinkel HD 43  Weimar Republic 01931 1931 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Heinkel He 49  Đức 01932-11 tháng 11 năm 1932 n/a n/a &0000000000000004.0000004 Hủy bỏ
Heinkel He 51  Đức 01933-05 tháng 5 năm 1933 1935 1938 &0000000000000700.000000700 Thải loại
Heinkel He 74  Đức 01933 1933 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Heinkel He 100/He 113  Đức 01938-01-22 22 tháng 1 năm 1938 n/a n/a &0000000000000025.00000025 Hủy bỏ
Heinkel He 112  Đức 01935-09 tháng 9 năm 1935 1937 &0000000000000104.000000104 Thải loại
Heinkel He 162 Volksjäger  Đức 01944-12-06 6 tháng 12 năm 1944 1945 1945 &0000000000000170.000000170 Thải loại
Heinkel He 219  Đức 01942-11-06 6 tháng 11 năm 1942 1943 1945 &0000000000000300.000000300 Thải loại
Heinkel He 280  Đức 01940-09-22 22 tháng 9 năm 1940 n/a n/a &0000000000000009.0000009 Hủy bỏ
Heinrich Pursuit  Hoa Kỳ 01917 1917 n/a n/a &0000000000000004.0000004 Hủy bỏ
Helwan HA-300  Ai Cập 01964-03-07 7 tháng 3 năm 1964 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Henschel Hs 124  Đức 01936-02 tháng 2 năm 1936 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
HESA Azarakhsh  Iran 01997 1997 &0000000000000011.00000011 Vận hành
HESA Saeqeh  Iran 02004-07 tháng 7 năm 2004 2007 &0000000000000005.0000005 Vận hành
HESA Shafaq  Iran n/a n/a n/a &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 Đề án
Hispano Aviación HA-1112  Spain,  Đức 01951 1951 1951 1965 &0000000000000239.000000239 Thải loại
Hispano Aviación Baron  Spain 01919-03-04 4 tháng 3 năm 1919 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Horten Ho 229  Đức 01944-03-01 1 tháng 3 năm 1944 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Hughes D-2  Hoa Kỳ 01943-06-20 20 tháng 6 năm 1943 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
IAI Kfir  Israel 01973-06 tháng 6 năm 1973 1976 1996 &0000000000000220.000000220 Thải loại
IAI Lavi  Israel 01986-12-31 31 tháng 12 năm 1986 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
IAI Nammer  Israel 01991-03-21 21 tháng 3 năm 1991 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
IAI Nesher/Dagger  Israel 01971 1971 1972 1977 &0000000000000061.00000061 Thải loại
IAR-11  România 01930 1930 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
IAR-12  România 01933 1933 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
IAR-13  România 01933 1933 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
IAR-14  România 01933-06 tháng 6 năm 1933 &0000000000000020.00000020 Thải loại
IAR-15  România 01933 1933 n/a n/a &0000000000000005.0000005 Hủy bỏ
IAR-16  România 01934 1934 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
IAR-80  România 01939-04-12 12 tháng 4 năm 1939 1941 1952 &0000000000000346.000000346 Thải loại
Ikarus IK 2  Nam Tư 01935-04-22 22 tháng 4 năm 1935 1935 1944 &0000000000000012.00000012 Thải loại
Ikarus S-49  Nam Tư 01949-06 tháng 6 năm 1949 1946 1961 &0000000000000158.000000158 Thải loại
Ilyushin I-21/TsKB-32  Liên Xô 01936 1936 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Ilyushin Il-1  Liên Xô 01944-05-19 19 tháng 5 năm 1944 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Ilyushin Il-2I  Liên Xô 01939-10-02 2 tháng 10 năm 1939[note 5] n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
IMAM Ro.41  Kingdom of Italy 01934-06-16 16 tháng 6 năm 1934 1935 1950 &0000000000000753.000000753 Thải loại
IMAM Ro.44  Kingdom of Italy 01936-10 tháng 10 năm 1936 &0000000000000035.00000035 Thải loại
IMAM Ro.51  Kingdom of Italy 01937 1937 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
IMAM Ro.57  Kingdom of Italy 01939 1939 1943 &0000000000000050.00000050 Thải loại
IMAM Ro.58  Kingdom of Italy 01942-05 tháng 5 năm 1942 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
IVL C.24 Phần Lan Phần Lan 01924-04-16 16 tháng 4 năm 1924 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
IVL C.VI.25 Phần Lan Phần Lan 01925-12-17 17 tháng 12 năm 1925 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
IVL Haukka Phần Lan Phần Lan 01927-03-17 17 tháng 3 năm 1927 n/a n/a &0000000000000005.0000005 Hủy bỏ
Junkers CL.I  German Empire 01917-12-10 10 tháng 12 năm 1917 1918 1918 &0000000000000051.00000051 Thải loại
Junkers J 2  German Empire 01916-07-11 11 tháng 7 năm 1916 n/a n/a &0000000000000006.0000006 Hủy bỏ
Junkers J 7  German Empire 01917-09-17 17 tháng 9 năm 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Junkers J 9/D.I  German Empire 01917-09-17 17 tháng 9 năm 1917 1918 1919 &0000000000000040.00000040 Thải loại
Junkers T.22  Weimar Republic 01923-11 tháng 11 năm 1923 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Junkers K 47  Weimar Republic 01929-09-15 15 tháng 9 năm 1929 &0000000000000023.00000023 Thải loại
Junkers Ju 88  Đức 01936-12-21 21 tháng 12 năm 1936 1939 1951 &0000000000015000.00000015.000 [note 1] Thải loại
Junkers Ju 388  Đức 01943-12-22 22 tháng 12 năm 1943 1944 1945 &0000000000000100.000000100[note 1] Thải loại

Danh sách K tới MSửa đổi

Tên máy bay Quốc gia
xuất xứ
Chuyến bay
đầu tiên
Năm
trang bị
Năm
thải loại
Số lượng
chế tạo
Tình trạng
hiện tại
KAI FA-50  Hàn Quốc 02011 2011 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Mẫu thử
KAI KF-X  Hàn Quốc n/a n/a n/a &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 Đề án
Kasyanenko KPI-5  Russian Empire 01917-06 tháng 6 năm 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Kawanishi N1K Kyofu Nhật Bản Nhật Bản 01942-05-06 6 tháng 5 năm 1942 1943 1945 &0000000000000097.00000097 Thải loại
Kawanishi N1K-J Shiden landplane fighter Nhật Bản Nhật Bản 01942-12-27 27 tháng 12 năm 1942 1943 1945 &0000000000001435.0000001.435 Thải loại
Kawanishi K-11 Nhật Bản Nhật Bản 01927 1927 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Kawasaki KDA-3 Nhật Bản Nhật Bản 01928 1928 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Kawasaki KDA-5 Army Type 92 Nhật Bản Nhật Bản 01930 1930 1932 &0000000000000385.000000385 Thải loại
Kawasaki Ki-5 Nhật Bản Nhật Bản 01934-02 tháng 2 năm 1934 n/a n/a &0000000000000004.0000004 Hủy bỏ
Kawasaki Ki-10 Nhật Bản Nhật Bản 01935-03 tháng 3 năm 1935 1935 1942 &0000000000000588.000000588 Thải loại
Kawasaki Ki-28 Nhật Bản Nhật Bản 01936 1936 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Kawasaki Ki-45 Nhật Bản Nhật Bản 01941-05 tháng 5 năm 1941 1941 1945 &0000000000001691.0000001.691 Thải loại
Kawasaki Ki-60 Nhật Bản Nhật Bản 01941-03 tháng 3 năm 1941 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Kawasaki Ki-61 Nhật Bản Nhật Bản 01941-12 tháng 12 năm 1941 1943 1945 &0000000000003159.0000003.159 Thải loại
Kawasaki Ki-64 Nhật Bản Nhật Bản 01943-12 tháng 12 năm 1943 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Kawasaki Ki-96 Nhật Bản Nhật Bản 01943-09 tháng 9 năm 1943 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Kawasaki Ki-100 Nhật Bản Nhật Bản 01945-02-01 1 tháng 2 năm 1945 1945 1945 &0000000000000395.000000395 Thải loại
Kawasaki Ki-102 & Ki-108 Nhật Bản Nhật Bản 01944 1944 1944 1945 &0000000000000238.000000238 Thải loại
Kochyerigin DI-6  Liên Xô 01934-09-30 30 tháng 9 năm 1934 1937 &0000000000000222.000000222 Thải loại
Kondor D.I  German Empire 01918 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Kondor D.II  German Empire 01918 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Kondor D.VI  German Empire 01918 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Kondor D.VII  German Empire 01917 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Koolhoven F.K.55  Hà Lan 01938-06-20 20 tháng 6 năm 1938 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Koolhoven F.K.58  Hà Lan 01938-07-17 17 tháng 7 năm 1938 1940 1940 &0000000000000018.00000018 Thải loại
Kyushu J7W Nhật Bản Nhật Bản 01945-08-03 3 tháng 8 năm 1945 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Laville DI-4  Liên Xô 01932-01-04 4 tháng 1 năm 1932 &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Lavochkin-Gorbunov-Gudkov LaGG-1  Liên Xô 01940-03-30 30 tháng 3 năm 1940 1940 &0000000000000100.000000100 Thải loại
Lavochkin-Gorbunov-Goudkov LaGG-3  Liên Xô 01940-03-30 30 tháng 3 năm 1940 1941 &0000000000006258.0000006.258 Thải loại
Lavochkin La-5  Liên Xô 01942-03 tháng 3 năm 1942 1942 &0000000000009920.0000009.920 Thải loại
Lavochkin La-7  Liên Xô 01944-02 tháng 2 năm 1944 1944 &0000000000005753.0000005.753 Thải loại
Lavochkin La-9  Liên Xô 01946 1946 1946 &0000000000001559.0000001.559 Thải loại
Lavochkin La-11  Liên Xô 01947-05 tháng 5 năm 1947 1947 1951 &0000000000001182.0000001.182 Thải loại
Lavochkin La-15  Liên Xô 01948-01-08 8 tháng 1 năm 1948 1949 1953 &0000000000000235.000000235 Thải loại
Lavochkin La-126  Liên Xô 01945-01 tháng 1 năm 1945 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Lavochkin La-150  Liên Xô 01946-09-11 11 tháng 9 năm 1946 n/a n/a &0000000000000008.0000008 Hủy bỏ
Lavochkin La-152  Liên Xô 01946-12-05 5 tháng 12 năm 1946 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Lavochkin La-156  Liên Xô 01947-03-01 1 tháng 3 năm 1947 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Lavochkin La-160  Liên Xô 01947-07-23 23 tháng 7 năm 1947 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Lavochkin La-168  Liên Xô 01948-04-22 22 tháng 4 năm 1948 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Lavochkin La-176  Liên Xô 01948-04-22 22 tháng 4 năm 1948 &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Lavochkin La-190  Liên Xô 01951-02-21 21 tháng 2 năm 1951 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Lavochkin La-200  Liên Xô 01949-09-09 9 tháng 9 năm 1949 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Lavochkin La-250  Liên Xô 01956 1956 n/a n/a &0000000000000005.0000005 Hủy bỏ
Letov Š-3  Tiệp Khắc 01922 1922 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Letov Š-4  Tiệp Khắc 01922 1922 1923 1928 &0000000000000020.00000020 Thải loại
Letov Š-7  Tiệp Khắc 01923 1923 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Letov Š-12  Tiệp Khắc 01924 1924 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Letov Š-13  Tiệp Khắc 01924 1924 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Letov Š-14  Tiệp Khắc 01924 1924 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Letov Š-20  Tiệp Khắc 01925 1925 1925 1936 &0000000000000117.000000117 Thải loại
Letov Š-22  Tiệp Khắc 01926-03 tháng 3 năm 1926 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Letov Š-31  Tiệp Khắc 01929 1929 1936 &0000000000000032.00000032 Thải loại
Letov Š-231  Tiệp Khắc 01933-03-17 17 tháng 3 năm 1933 1934 1939 &0000000000000025.00000025 Thải loại
Levasseur PL.5  Pháp 01924 1924 1927 &0000000000000024.00000024 Thải loại
Levasseur PL.6  Pháp 01926 1926 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Levy-Biche LB.2 & LB.6  Pháp 01927 1927 1928 &0000000000000026.00000026 Thải loại
LFG Roland D.II  German Empire 01916-10 tháng 10 năm 1916 1917 1917 &0000000000000300.000000300 Thải loại
LFG Roland D.III  German Empire 01916-10 tháng 10 năm 1916 1917 1917 &0000000000000020.00000020 Thải loại
LFG Roland D.VI  German Empire 01917 1917 1918 1918 &0000000000000350.000000350 Thải loại
Lioré et Olivier LeO 7  Pháp 01922 1922 1922 &0000000000000033.00000033 Thải loại
Liuchow Kwangsi Type 3  Trung Hoa Dân Quốc 01937-07 tháng 7 năm 1937 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Lloyd 40.15  Austria-Hungary 01918-03-01 1 tháng 3 năm 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Lloyd 40.16  Austria-Hungary 01918-06 tháng 6 năm 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Lockheed YP-24  Hoa Kỳ 01931 1931 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Lockheed P-38 Lightning  Hoa Kỳ 01939-01-27 27 tháng 1 năm 1939 1941 1965 &0000000000010037.00000010.037 Thải loại
Lockheed XP-49  Hoa Kỳ 01942-11-14 14 tháng 11 năm 1942 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Lockheed XP-58 Chain Lightning  Hoa Kỳ 01944-06-01 1 tháng 6 năm 1944 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Lockheed P-80 Shooting Star  Hoa Kỳ 01944-01-08 8 tháng 1 năm 1944 1945 1974 &0000000000001715.0000001.715 Thải loại
Lockheed XF-90  Hoa Kỳ 01949-06-03 3 tháng 6 năm 1949 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Lockheed F-94/F-97 Starfire  Hoa Kỳ 01949-04-16 16 tháng 4 năm 1949 1950 1960 &0000000000000855.000000855 Thải loại
Lockheed F-104 Starfighter[note 6]  Hoa Kỳ 01954-03-04 4 tháng 3 năm 1954 1958 2004 &0000000000002578.0000002.578 Thải loại
Lockheed YF-12  Hoa Kỳ 01963-08-07 7 tháng 8 năm 1963 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Lockheed Martin F-22 Raptor[note 7]  Hoa Kỳ 01997-09-07 7 tháng 9 năm 1997[9] 2005 &0000000000000195.000000195 Vận hành
Lockheed Martin F-35 Lightning II[note 8]  Hoa Kỳ,  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland[10] 02006-12-15 15 tháng 12 năm 2006[11] 2016 &0000000000000063.00000063[12] Vận hành
Lockheed XFV  Hoa Kỳ 01953-12-23 23 tháng 12 năm 1953 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Loening M-8  Hoa Kỳ 01918 1918 1918 &0000000000000055.00000055 Thải loại
Loening PA-1  Hoa Kỳ 01922-03 tháng 3 năm 1922 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Loening PW-2  Hoa Kỳ 01918 1918 1920 &0000000000000007.0000007 Thải loại
Lohner 10.20 Spuckerl  Austria-Hungary 01916-12-12 12 tháng 12 năm 1916 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Lohner Type AA  Austria-Hungary 01917-06-28 28 tháng 6 năm 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Lohner Type A/Dr.I  Austria-Hungary 01917-06-23 23 tháng 6 năm 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Loire 43  Pháp 01932-10-17 17 tháng 10 năm 1932 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Loire 45  Pháp 01933-02-20 20 tháng 2 năm 1933 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Loire 46  Pháp 01934-09-01 1 tháng 9 năm 1934 1936 1940 &0000000000000061.00000061 Thải loại
Loire 210  Pháp 01935-03-21 21 tháng 3 năm 1935 1935 1939 &0000000000000021.00000021 Thải loại
Loire 250  Pháp 01935-09-27 27 tháng 9 năm 1935 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Loire-Nieuport LN.160, 161 & SNCAO 161  Pháp 01935-10-05 5 tháng 10 năm 1935 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Loring C-1  Spain 01927 1927 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
LVG E.I  German Empire 01915 1915 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
LVG D 10  German Empire 01916 1916 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
LVG D.II  German Empire 01916 1916 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
LVG D.III  German Empire 01917 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
LVG D.IV  German Empire 01918 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
LVG D.V  German Empire 01918 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
LVG D.VI  German Empire 01918 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Macchi C.200  Kingdom of Italy 01937-12-24 24 tháng 12 năm 1937 1939 1947 &0000000000001153.0000001.153 Thải loại
Macchi C.201  Kingdom of Italy 01940-08-10 10 tháng 8 năm 1940 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Macchi C.202  Kingdom of Italy 01940-08-10 10 tháng 8 năm 1940 1941 1951 &0000000000001200.0000001.200 Thải loại
Macchi C.205  Kingdom of Italy 01942-04-19 19 tháng 4 năm 1942 1943 1947 &0000000000000262.000000262 Thải loại
Macchi M.5  Kingdom of Italy 01917 1917 1917 &0000000000000244.000000244 Thải loại
Macchi M.6  Kingdom of Italy 01917 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Macchi M.7  Kingdom of Italy 01918 1918 1918 1940 &0000000000000110.000000110+ Thải loại
Macchi M.14  Kingdom of Italy 01918 1918 1919 &0000000000000011.00000011 Thải loại
Macchi M.26  Kingdom of Italy 01924 1924 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Macchi M.41 & M.41bis  Kingdom of Italy 01927 1927 1930 1938 &0000000000000042.00000042 Thải loại
Macchi M.71  Kingdom of Italy 01930 1930 &0000000000000012.00000012 Thải loại
Mann Egerton Type H  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01917 1917 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Mann & Grimmer M.1  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01915-02-19 19 tháng 2 năm 1915 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Marchetti MVT/SIAI S.50  Kingdom of Italy 01919 1919 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Marinens Flyvebaatfabrikk M.F.9  Na Uy 01925-06-04 4 tháng 6 năm 1925 1925 1932 &0000000000000010.00000010 Thải loại
Mark D.I  German Empire 01918 1918 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Martin-Baker MB 2  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01938-08-03 3 tháng 8 năm 1938 1939 1941 &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Martin-Baker MB 3  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01942-08-31 31 tháng 8 năm 1942 1942 1942 &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Martin-Baker MB 5  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01944-05-23 23 tháng 5 năm 1944 1944 1946 &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Martinsyde F.1  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01917 1917 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Martinsyde Buzzard  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01918-06 tháng 6 năm 1918 1918 1938 &0000000000000370.000000370+ Thải loại
Martinsyde G.100  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01916 1916 1916 1917 &0000000000000271.000000271 Thải loại
MÁVAG Héja  Hungary 01940 1940 1941 1945 &0000000000000204.000000204 Thải loại
McDonnell XP-67  Hoa Kỳ 01944-01-06 6 tháng 1 năm 1944 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
McDonnell XF-85 Goblin  Hoa Kỳ 01948-08-23 23 tháng 8 năm 1948 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
McDonnell XF-88  Hoa Kỳ 01948-10-20 20 tháng 10 năm 1948 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
McDonnell F-101 Voodoo  Hoa Kỳ 01954-09-29 29 tháng 9 năm 1954 1957 1984 &0000000000000807.000000807 Thải loại
McDonnell Douglas AV-8B Harrier II Plus  Hoa Kỳ,  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01993-03-17 17 tháng 3 năm 1993 1993 &0000000000000133.000000133 Vận hành
McDonnell Douglas F-15 Eagle  Hoa Kỳ 01972-07-27 27 tháng 7 năm 1972 1976 &0000000000001196.0000001.196 Vận hành
McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle  Hoa Kỳ 01986-12-11 11 tháng 12 năm 1986 1988 &0000000000000334.000000334 Vận hành
McDonnell Douglas F/A-18 Hornet  Hoa Kỳ 01978-11-18 18 tháng 11 năm 1978 1983 &0000000000001480.0000001.480 Vận hành
McDonnell FH Phantom  Hoa Kỳ 01945-01-26 26 tháng 1 năm 1945 1947 1954 &0000000000000062.00000062 Thải loại
McDonnell F2H Banshee  Hoa Kỳ 01947-01-11 11 tháng 1 năm 1947 1948 1962 &0000000000000895.000000895 Thải loại
McDonnell F3H Demon  Hoa Kỳ 01951-08-07 7 tháng 8 năm 1951 1956 1964 &0000000000000519.000000519 Thải loại
McDonnell Douglas F4H/F-110/F-4 Phantom II  Hoa Kỳ 01958-05-27 27 tháng 5 năm 1958 1960 &0000000000005195.0000005.195 Vận hành
Messerschmitt Bf 109  Đức 01935-05-29 29 tháng 5 năm 1935 1937 1965 &0000000000033984.00000033.984 Thải loại
Messerschmitt Bf 110  Đức 01936-05-12 12 tháng 5 năm 1936 1937 1945 &0000000000006170.0000006.170 Thải loại
Messerschmitt Me 163 rocket fighter  Đức 01941-09-01 1 tháng 9 năm 1941 1944 1945 &0000000000000370.000000370 Thải loại
Messerschmitt Me 210  Đức 01939-09 tháng 9 năm 1939 1943 1945 &0000000000000090.00000090 Thải loại
Messerschmitt Me 262/Avia S-92  Đức 01941-04-18 18 tháng 4 năm 1941 1944 1951 &0000000000001430.0000001.430 Thải loại
Messerschmitt Me 263  Đức 01945-02 tháng 2 năm 1945 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Messerschmitt Me 309  Đức 01942-07-18 18 tháng 7 năm 1942 n/a n/a &0000000000000004.0000004 Hủy bỏ
Messerschmitt Me 310  Đức 01943-09-11 11 tháng 9 năm 1943 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Messerschmitt Me 410  Đức 01942 1942 1943 1945 &0000000000001200.0000001.200 Thải loại
Mikhelson/Korvin MK-1 Rybka floatplane/ski fighter  Liên Xô 01923 1923 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-210  Liên Xô 01941-07-23 23 tháng 7 năm 1941 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-211  Liên Xô 01943-02-12 12 tháng 2 năm 1943 &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-220  Liên Xô 01943-07 tháng 7 năm 1943 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-221  Liên Xô 01943-12-02 2 tháng 12 năm 1943 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-222  Liên Xô 01944-05-07 7 tháng 5 năm 1944 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-224  Liên Xô 01944-10-20 20 tháng 10 năm 1944 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-225  Liên Xô 01944-07-21 21 tháng 7 năm 1944 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-230  Liên Xô 01942-08 tháng 8 năm 1942 n/a n/a &0000000000000007.0000007 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-231  Liên Xô 01943 1943 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-250  Liên Xô 01945-04 tháng 4 năm 1945 n/a n/a &0000000000000012.00000012 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-70 & 270  Liên Xô 01946-12 tháng 12 năm 1946 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-320  Liên Xô 01949-04-16 16 tháng 4 năm 1949 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-370/I-1/I-2  Liên Xô 01955-02-16 16 tháng 2 năm 1955 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-380/I-3  Liên Xô 01956 1956 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-75  Liên Xô 01958 1958 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich MiG-1  Liên Xô 01940-04-05 5 tháng 4 năm 1940 1940 1944 &0000000000000103.000000103 Thải loại
Mikoyan-Gurevich MiG-3  Liên Xô 01940-10-29 29 tháng 10 năm 1940 1941 1945 &0000000000003172.0000003.172 Thải loại
Mikoyan-Gurevich MiG-5/DIS  Liên Xô 01941-06-11 11 tháng 6 năm 1941 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich MiG-7  Liên Xô 01941-05 tháng 5 năm 1941 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich MiG-9  Liên Xô 01946-04-24 24 tháng 4 năm 1946 1948 &0000000000000598.000000598 Thải loại
Mikoyan-Gurevich MiG-15  Liên Xô 01947-12-30 30 tháng 12 năm 1947 1947 &0000000000018000.00000018.000 Thải loại
Mikoyan-Gurevich MiG-17  Liên Xô 01950-01-14 14 tháng 1 năm 1950 1952 &0000000000010603.00000010.603 Thải loại
Mikoyan-Gurevich MiG-19  Liên Xô 01953-09-18 18 tháng 9 năm 1953 1955 &0000000000002172.0000002.172 Thải loại
Mikoyan-Gurevich MiG-21  Liên Xô 01955-02-14 14 tháng 2 năm 1955 1959 &0000000000011496.00000011.496 Vận hành
Mikoyan-Gurevich MiG-21PD VTOL fighter'  Liên Xô 01966-06-16 16 tháng 6 năm 1966 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich MiG-23PD VTOL fighter'  Liên Xô 01967-04-03 3 tháng 4 năm 1967 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich MiG-23/27  Liên Xô 01967-06-10 10 tháng 6 năm 1967 1970 &0000000000005047.0000005.047 Vận hành
Mikoyan-Gurevich MiG-25  Liên Xô 01964-03-06 6 tháng 3 năm 1964 1970 &0000000000001190.0000001.190 Vận hành
Mikoyan MiG-29[note 9]  Liên Xô 01977-10-06 6 tháng 10 năm 1977 1983 &0000000000001600.0000001.600[13] Vận hành
Mikoyan MiG-31  Liên Xô 01975-09-16 16 tháng 9 năm 1975 1982 &0000000000000500.000000500 Vận hành
Mikoyan MiG-35  Nga 02007 2007 &0000000000000010.00000010[14] Mẫu thử
Mikoyan-Gurevich SM-12  Liên Xô 01957-10-21 21 tháng 10 năm 1957 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich Ye-150 & Ye-152  Liên Xô 01959 1959 n/a n/a &0000000000000004.0000004 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich Ye-8  Liên Xô 01962 1962 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Mikoyan Project 1.44  Nga 02000-02-29 29 tháng 2 năm 2000 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Miles M.20  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01940-09-15 15 tháng 9 năm 1940 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Miles M.35 Libellula  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01942-05-01 1 tháng 5 năm 1942 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Miles Master Fighter  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01940 1940 &0000000000000026.00000026 Thải loại
Militär Apparat (Häfeli) MA-7  Thụy Sĩ 01925 1925 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Mitsubishi 1MF Nhật Bản Nhật Bản 01921 1921 1923 1930 &0000000000000138.000000138 Thải loại
Mitsubishi 1MF2 Nhật Bản Nhật Bản 01928-05 tháng 5 năm 1928 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Mitsubishi 1MF9 Nhật Bản Nhật Bản 01927 1927 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Mitsubishi 1MF10 [2] Nhật Bản Nhật Bản 01933-03 tháng 3 năm 1933 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Mitsubishi A5M Nhật Bản Nhật Bản 01935-02-04 4 tháng 2 năm 1935 1937 1945 &0000000000001094.0000001.094 Thải loại
Mitsubishi A6M Zero Nhật Bản Nhật Bản 01939-04-01 1 tháng 4 năm 1939 1940 1945 &0000000000010939.00000010.939 Thải loại
Mitsubishi A7M Nhật Bản Nhật Bản 01944-05-06 6 tháng 5 năm 1944 n/a n/a &0000000000000008.0000008 Hủy bỏ
Mitsubishi ATD-X Nhật Bản Nhật Bản 02014 2014[note 2] n/a n/a &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 Đề án
Mitsubishi F-1 Nhật Bản Nhật Bản 01975-06-03 3 tháng 6 năm 1975 1978 &0000000000000077.00000077 Thải loại
Mitsubishi F-2 Nhật Bản Nhật Bản,  US[note 10] 01995-10-07 7 tháng 10 năm 1995 2000 &0000000000000098.00000098 Vận hành
Mitsubishi G6M Nhật Bản Nhật Bản 01940 1940 &0000000000000030.00000030 Thải loại
Mitsubishi J2M Nhật Bản Nhật Bản 01942-03-20 20 tháng 3 năm 1942 1942 1945 &0000000000000621.000000621 Thải loại
Mitsubishi J8M/Ki-200 Nhật Bản Nhật Bản 01945-07-07 7 tháng 7 năm 1945 n/a n/a &0000000000000007.0000007 Hủy bỏ
Mitsubishi Ka-8 [2] Nhật Bản Nhật Bản 01934 1934 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Mitsubishi Ki-18 Nhật Bản Nhật Bản 01935-08 tháng 8 năm 1935 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Mitsubishi Ki-33 Nhật Bản Nhật Bản 01936 1936 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Mitsubishi Ki-46-III KAI Nhật Bản Nhật Bản 01944-10 tháng 10 năm 1944 1944 1945 &0000000000000200.000000200 Thải loại
Mitsubishi Ki-83 Nhật Bản Nhật Bản 01944-11-18 18 tháng 11 năm 1944 n/a n/a &0000000000000004.0000004 Hủy bỏ
Mitsubishi Ki-109 Nhật Bản Nhật Bản 01942-12-27 27 tháng 12 năm 1942[note 5] 1945 &0000000000000024.00000024 Thải loại
Morane-Saulnier L/Pflaz E.III[note 11]  Pháp 01914 1914 1914 &0000000000000600.000000600 Thải loại
Morane-Saulnier N  Pháp 01915 1915 1915 &0000000000000049.00000049 Thải loại
Morane-Saulnier I  Pháp 01916-03 tháng 3 năm 1916 1916 1916 &0000000000000004.0000004 Thải loại
Morane-Saulnier V  Pháp 01916-04 tháng 4 năm 1916 1916 1917 &0000000000000030.00000030 Thải loại
Morane-Saulnier AC  Pháp 01916 1916 1916 &0000000000000032.00000032 Thải loại
Morane-Saulnier AF  Pháp 01917-06-23 23 tháng 6 năm 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Morane-Saulnier AI  Pháp 01917-08 tháng 8 năm 1917 &0000000000001210.0000001.210 Thải loại
Morane-Saulnier AN, ANL, ANR, ANS  Pháp 01918-10-27 27 tháng 10 năm 1918 n/a n/a &0000000000000004.0000004 Hủy bỏ
Morane-Saulnier MoS-121  Pháp 01927 1927 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Morane-Saulnier M.S.225  Pháp 01932 1932 1933 1940 &0000000000000075.00000075 Thải loại
Morane-Saulnier M.S.325  Pháp 01933 1933 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Morane-Saulnier MS.405  Pháp 01935-08-08 8 tháng 8 năm 1935 n/a n/a &0000000000000018.00000018 Hủy bỏ
Morane-Saulnier M.S.406  Pháp 01935-08-08 8 tháng 8 năm 1935 1938 1954 &0000000000001094.0000001.094 Thải loại
Morane-Saulnier MS.410  Pháp 01940-02 tháng 2 năm 1940 1940 &0000000000000074.00000074 Thải loại
Mosca MB bis  Russian Empire 01916-06 tháng 6 năm 1916 1917 &0000000000000050.00000050 Thải loại
Moskalev SAM-13  Liên Xô 01940 1940 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ

Danh sách N tới RSửa đổi

Tên máy bay Quốc gia
xuất xứ
Chuyến bay
đầu tiên
Năm
trang bị
Năm
thải loại
Số lượng
chế tạo
Tình trạng
hiện tại
Nakajima A2N Nhật Bản Nhật Bản 01929 1929 1932 &0000000000000100.000000100 Thải loại
Nakajima A4N Nhật Bản Nhật Bản 01934 1934 1936 &0000000000000221.000000221 Thải loại
Nakajima A6M2-N Nhật Bản Nhật Bản 01941-12-06 6 tháng 12 năm 1941 1942 1945 &0000000000000327.000000327 Thải loại
Nakajima Army Type 91 Fighter Nhật Bản Nhật Bản 01928 1928 1931 1937 &0000000000000450.000000450 Thải loại
Nakajima C6N-1S Nhật Bản Nhật Bản 01943-05-15 15 tháng 5 năm 1943[note 5] n/a n/a &0000000000000006.0000006 Hủy bỏ
Nakajima J1N Nhật Bản Nhật Bản 01941-05 tháng 5 năm 1941 1942 1945 &0000000000000479.000000479 Thải loại
Nakajima J5N Nhật Bản Nhật Bản 01944-07-13 13 tháng 7 năm 1944 n/a n/a &0000000000000006.0000006 Hủy bỏ
Nakajima Ki-8 Nhật Bản Nhật Bản 01934 1934 n/a n/a &0000000000000005.0000005 Hủy bỏ
Nakajima Ki-11 Nhật Bản Nhật Bản 01934 1934 n/a n/a &0000000000000004.0000004 Hủy bỏ
Nakajima Ki-12 & PE Nhật Bản Nhật Bản 01936 1936 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Nakajima Ki-27 Nhật Bản Nhật Bản 01936-10-15 15 tháng 10 năm 1936 1937 1945 &0000000000003368.0000003.368 Thải loại
Nakajima Ki-43 Hayabusa Nhật Bản Nhật Bản 01938-12-12 12 tháng 12 năm 1938 1941 1952 &0000000000005919.0000005.919 Thải loại
Nakajima Ki-44 Shoki Nhật Bản Nhật Bản 01940-08 tháng 8 năm 1940 1942 1945 &0000000000001225.0000001.225 Thải loại
Nakajima Ki-58 Nhật Bản Nhật Bản 01939-08 tháng 8 năm 1939[note 5] n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Nakajima Ki-84 Hayate Nhật Bản Nhật Bản 01943-03 tháng 3 năm 1943 1944 1945 &0000000000003514.0000003.514 Thải loại
Nakajima Ki-87 Nhật Bản Nhật Bản 01945-04 tháng 4 năm 1945 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Nakajima Ki-116 Nhật Bản Nhật Bản 01945 1945 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Nakajima Kikka Nhật Bản Nhật Bản 01945-08-07 7 tháng 8 năm 1945 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Nakajima NAF-1 [2] Nhật Bản Nhật Bản 01933-04-08 8 tháng 4 năm 1933 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Nakajima NAF-2 [2] Nhật Bản Nhật Bản 01934-03 tháng 3 năm 1934 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Nanchang J-12  Trung Quốc 01970-12-26 26 tháng 12 năm 1970 n/a n/a &0000000000000009.0000009 Hủy bỏ
Nielsen & Winther Type AA  Đan Mạch 01917-01-21 21 tháng 1 năm 1917 1917 1919 &0000000000000006.0000006 Thải loại
Nieuport 10  Pháp 01914 1914 1915 1918 &0000000000000300.000000300+ Thải loại
Nieuport 11 và 16[15]  Pháp 01915-08 tháng 8 năm 1915 1916 1918 &0000000000007200.0000007.200 [note 12] Thải loại
Nieuport 17, 21 và 23  Pháp 01916-01 tháng 1 năm 1916 1916 1921 &0000000000004000.0000004.000 Thải loại
Nieuport 17bis, 24, 24bis, 25, 27  Pháp 01917 1917 1917 &0000000000000500.000000500+ Thải loại
Nieuport 28  Pháp 01917-06-14 14 tháng 6 năm 1917 1918 1930 &0000000000000300.000000300 Thải loại
Nieuport-Delage NiD 29  Pháp 01918-08-21 21 tháng 8 năm 1918 1922 1937 &0000000000001250.0000001.250 Thải loại
Nieuport Nie-31RH  Pháp 01919 1919 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Nieuport-Delage NiD-32RH  Pháp 01919 1919 1919 1924 &0000000000000010.00000010 Thải loại
Nieuport-Delage NiD-37  Pháp 01923-04 tháng 4 năm 1923 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Nieuport-Delage NiD-40  Pháp 01923 1923 n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Nieuport-Delage NiD 42  Pháp 01924 1924 1925 &0000000000000031.00000031 Thải loại
Nieuport-Delage NiD-43  Pháp 01924 1924 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Nieuport-Delage NiD-48, 48bis & 481  Pháp 01926 1926 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Nieuport-Delage NiD 52  Pháp 01927 1927 1929 1937 &0000000000000135.000000135 Thải loại
Nieuport-Delage NiD 62  Pháp 01928-01 tháng 1 năm 1928 1931 1942 &0000000000000322.000000322 Thải loại
Nieuport-Delage NiD-622  Pháp 01930-09 tháng 9 năm 1930 1932 1942 &0000000000000314.000000314 Thải loại
Nieuport-Delage NiD-626  Pháp 01932 1932 1932 1939 &0000000000000012.00000012 Thải loại
Nieuport-Delage NiD-628  Pháp 01932-01-08 8 tháng 1 năm 1932 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Nieuport-Delage NiD-629  Pháp 01932-03 tháng 3 năm 1932 &0000000000000050.00000050 Thải loại
Nieuport-Delage NiD 72  Pháp 01928-01-23 23 tháng 1 năm 1928 &0000000000000008.0000008 Thải loại
Nieuport-Delage NiD 82  Pháp 01930-06 tháng 6 năm 1930 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Nieuport-Delage NiD.120 - NiD.125  Pháp 01932-07-23 23 tháng 7 năm 1932 1935 &0000000000000011.00000011 Thải loại
Nieuport Nighthawk\Gloster Nighthawk  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01919 1919 1923 1938 &0000000000000070.00000070 Thải loại
Nikitin-Shevchenko IS  Liên Xô 01940-11-06 6 tháng 11 năm 1940 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Nord N.2200  Pháp 01949-12-16 16 tháng 12 năm 1949 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
North American NA-50 & P-64  Hoa Kỳ 01939-05 tháng 5 năm 1939 1939 1950 &0000000000000013.00000013 Thải loại
North American P-51 Mustang  Hoa Kỳ 01940-10-26 26 tháng 10 năm 1940 1941 1976 &0000000000016766.00000016.766 Thải loại
North American P-82/F-82 Twin Mustang  Hoa Kỳ 01945-06-15 15 tháng 6 năm 1945 1946 1953 &0000000000000270.000000270 Thải loại
North American/Canadair/CAC F-86 Sabre  Hoa Kỳ 01947-10-01 1 tháng 10 năm 1947 1949 1994 &0000000000009860.0000009.860 Thải loại
North American FJ-1 Fury  Hoa Kỳ 01946-09-11 11 tháng 9 năm 1946 1947 1953 &0000000000000031.00000031 Thải loại
North American FJ-2/-3 Fury  Hoa Kỳ 01951-12-27 27 tháng 12 năm 1951 1954 1962 &0000000000000741.000000741 Thải loại
North American FJ-4 Fury  Hoa Kỳ 01954-10-28 28 tháng 10 năm 1954 1955 1962 &0000000000000374.000000374 Thải loại
North American YF-93  Hoa Kỳ 01950-01-24 24 tháng 1 năm 1950 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
North American F-100 Super Sabre  Hoa Kỳ 01953-05-25 25 tháng 5 năm 1953 1954 1982 &0000000000002294.0000002.294 Thải loại
North American F-107  Hoa Kỳ 01956-09-10 10 tháng 9 năm 1956 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Northrop XFT  Hoa Kỳ 01933-12-18 18 tháng 12 năm 1933 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Northrop XP-56 Black Bullet  Hoa Kỳ 01943-09-30 30 tháng 9 năm 1943 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Northrop P-61 Black Widow  Hoa Kỳ 01942-05-26 26 tháng 5 năm 1942 1944 1954 &0000000000000742.000000742 Thải loại
Northrop XP-79  Hoa Kỳ 01945-09-12 12 tháng 9 năm 1945 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Northrop F-89 Scorpion  Hoa Kỳ 01948-08-16 16 tháng 8 năm 1948 1950 1969 &0000000000001050.0000001.050 Thải loại
Northrop F-5  Hoa Kỳ 01959-07-30 30 tháng 7 năm 1959 1964 &0000000000002246.0000002.246 Vận hành
Northrop YF-17  Hoa Kỳ 01974-06-09 9 tháng 6 năm 1974 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Northrop F-20 Tigershark  Hoa Kỳ 01982-08-30 30 tháng 8 năm 1982 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Northrop YF-23  Hoa Kỳ 01990-09-27 27 tháng 9 năm 1990 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
NVI F.K.31  Hà Lan 01923-06 tháng 6 năm 1923 1925 1927 &0000000000000017.00000017 Thải loại
Oeffag D.III  Austria-Hungary 01917-05 tháng 5 năm 1917 1917 &0000000000000526.000000526 Thải loại
Orenco B  Hoa Kỳ 01918 1918 n/a n/a &0000000000000004.0000004 Hủy bỏ
Orenco D  Hoa Kỳ 01919 1919 1921 &0000000000000054.00000054 Thải loại
Packard-Le Peré LUSAC-11 & LUSAC-21  Hoa Kỳ 01918-05-15 15 tháng 5 năm 1918 1918 &0000000000000030.00000030 Thải loại
Panavia Tornado ADV  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01979-10-27 27 tháng 10 năm 1979 1985 &0000000000000218.000000218 Vận hành
Parnall Pipit  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01928 1928 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Parnall Plover  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01922 1922 1923 1924 &0000000000000013.00000013 Thải loại
Parnall Puffin  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01920-11-19 19 tháng 11 năm 1920 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Parnall Scout  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01916 1916 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Pashinin I-21  Liên Xô 01940-05-18 18 tháng 5 năm 1940 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Thải loại
Pemberton-Billing P.B.9  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01914-08 tháng 8 năm 1914 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Pemberton-Billing Nighthawk  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01917-02 tháng 2 năm 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Petlyakov Pe-3  Liên Xô 01941-08-07 7 tháng 8 năm 1941 1941 1945 &0000000000000360.000000360 Thải loại
Petlyakov VI-100  Liên Xô 01939-12-22 22 tháng 12 năm 1939 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Pfalz D.III  German Empire 01917-04 tháng 4 năm 1917 1917 1918 &0000000000001010.0000001.010 Thải loại
Pfalz D.IV  German Empire 01916 1916 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Pfalz D.VI  German Empire 01917-01 tháng 1 năm 1917 n/a n/a &0000000000000002.0000002+ Hủy bỏ
Pfalz D.VII  German Empire 01917-12 tháng 12 năm 1917 1917 1918 &0000000000000015.00000015+ Thải loại
Pfalz D.VIII  German Empire 01918 1918 1918 1918 &0000000000000040.00000040 Thải loại
Pfalz D.XII  German Empire 01918-03 tháng 3 năm 1918 1918 1918 &0000000000000800.000000800 Thải loại
Pfalz D.XIII  German Empire 01918 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001+ Hủy bỏ
Pfalz D.XIV  German Empire 01918 1918 n/a n/a &0000000000000003.0000003+ Hủy bỏ
Pfalz D.XV  German Empire 01918 1918 1918 1918 &0000000000000002.0000002+ Hủy bỏ
Pfalz Dr.I  German Empire 01917-10 tháng 10 năm 1917 1918 1918 &0000000000000010.00000010 Thải loại
Pfalz Dr.II  German Empire 01918 1918 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Pfalz E.I [note 13]  Pháp, German Empire 01915 1915 1915 1916 &0000000000000045.00000045 Thải loại
Pfalz E.II [note 13]  Pháp, German Empire 01915 1915 1915 1916 &0000000000000130.000000130 Thải loại
Pfalz E.IV [note 13]  Pháp, German Empire 01916 1916 1916 1916 &0000000000000046.00000046 Thải loại
Pfalz E.V [note 13]  Pháp, German Empire 01916 1916 1916 1916 &0000000000000020.00000020 Thải loại
Phönix 20.16  Austria-Hungary 01917 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Phönix 20.14, 20.15, D.I, D.II & D.III  Austria-Hungary 01917 1917 1917 1933 &0000000000000158.000000158 Thải loại
Phönix 20.22-25  Austria-Hungary 01917 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Piaggio P.2  Kingdom of Italy 01923 1923 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Piaggio P.119  Kingdom of Italy 01942-12-19 19 tháng 12 năm 1942 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Polikarpov DI-1  Liên Xô 01926-01-12 12 tháng 1 năm 1926 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Polikarpov I-1  Liên Xô 01923-08-15 15 tháng 8 năm 1923 n/a n/a &0000000000000018.00000018 Hủy bỏ
Polikarpov I-3  Liên Xô 01928-02-21 21 tháng 2 năm 1928 1929 1935 &0000000000000389.000000389 Thải loại
Polikarpov I-5  Liên Xô 01930-04-29 29 tháng 4 năm 1930 1931 1942 &0000000000000803.000000803 Thải loại
Polikarpov I-15  Liên Xô 01933-10 tháng 10 năm 1933 1934 1945 &0000000000000671.000000671 Thải loại
Polikarpov I-15bis  Liên Xô 01937-07-02 2 tháng 7 năm 1937 1937 1945 &0000000000002408.0000002.408 Thải loại
Polikarpov I-152  Liên Xô 01938 1938 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Polikarpov I-153  Liên Xô 01938-08 tháng 8 năm 1938 1939 1945 &0000000000003437.0000003.437 Thải loại
Polikarpov I-16  Liên Xô 01933-12-30 30 tháng 12 năm 1933 1934 1955 &0000000000008644.0000008.644 Thải loại
Polikarpov I-17  Liên Xô 01934-09-01 1 tháng 9 năm 1934 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
Polikarpov I-180  Liên Xô 01938-12-15 15 tháng 12 năm 1938 n/a n/a &0000000000000013.00000013 Hủy bỏ
Polikarpov I-185  Liên Xô 01941-01-11 11 tháng 1 năm 1941 n/a n/a &0000000000000004.0000004 Hủy bỏ
Polikarpov I-190  Liên Xô 01939-12-30 30 tháng 12 năm 1939 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Polikarpov ITP  Liên Xô 01942-02-23 23 tháng 2 năm 1942 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Polikarpov TIS  Liên Xô 01941-09 tháng 9 năm 1941 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Pomilio FVL-8  Hoa Kỳ 01919-02 tháng 2 năm 1919 n/a n/a &0000000000000006.0000006 Hủy bỏ
Pomilio Gamma  Kingdom of Italy 01918 1918 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Ponnier M-1  Pháp 01915 1915 1916 &0000000000000020.00000020 Thải loại
Port Victoria P.V.1  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01916 1916 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Port Victoria P.V.2/P.V.2bis  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01916-06-16 16 tháng 6 năm 1916 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Port Victoria P.V.5  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01917 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Port Victoria P.V.5a  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01918 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Port Victoria P.V.7  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01917-06-22 22 tháng 6 năm 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Port Victoria P.V.8  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01917-09-07 7 tháng 9 năm 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Port Victoria P.V.9  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 01917-12 tháng 12 năm 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Potez XI  Pháp 01922-12-11 11 tháng 12 năm 1922 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Potez 23  Pháp 01924-03 tháng 3 năm 1924 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Potez 26  Pháp 01924-08 tháng 8 năm 1924 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Potez 31  Pháp 01929 1929 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Potez 630  Pháp 01936-04-25 25 tháng 4 năm 1936 1938 1942 &0000000000001360.0000001.360[note 1] Thải loại
Prachadhipok Thái Lan Xiêm La 01929 1929 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Praga E-44  Tiệp Khắc 01932-07-19 19 tháng 7 năm 1932 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Praga E-45  Tiệp Khắc 01934-10-08 8 tháng 10 năm 1934 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
PWS-1 & 1bis  Ba Lan 01927-04-25 25 tháng 4 năm 1927 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
PWS-10  Ba Lan 01930-03 tháng 3 năm 1930 1932 1939 &0000000000000080.00000080 Thải loại
PZL P.1  Ba Lan 01929-08 tháng 8 năm 1929 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
PZL P.6  Ba Lan 01930-08 tháng 8 năm 1930 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
PZL P.7  Ba Lan 01930-10 tháng 10 năm 1930 1933 &0000000000000151.000000151 Thải loại
PZL P.8  Ba Lan 01931-08 tháng 8 năm 1931 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
PZL P.11  Ba Lan 01931-08 tháng 8 năm 1931 1934 1945 &0000000000000325.000000325 Thải loại
PZL P.24  Ba Lan 01933-05 tháng 5 năm 1933 1936 1960 &0000000000000192.000000192 Thải loại
PZL.38 Wilk  Ba Lan 01938 1938 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
PZL.50 Jastrząb  Ba Lan 01939-02 tháng 2 năm 1939 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Reggiane Re.2000  Kingdom of Italy 01939-05-24 24 tháng 5 năm 1939 1940 1945 &0000000000000180.000000180 Thải loại
Reggiane Re.2001  Kingdom of Italy 01940-07 tháng 7 năm 1940 1941 1945 &0000000000000252.000000252 Thải loại
Reggiane Re.2002  Kingdom of Italy 01940-10 tháng 10 năm 1940 1942 1945 &0000000000000225.000000225 Thải loại
Reggiane Re.2004  Kingdom of Italy 01942 1942 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Reggiane Re.2005  Kingdom of Italy 01942-05-09 9 tháng 5 năm 1942 1943 1945 &0000000000000048.00000048 Thải loại
Renard Epervier  Bỉ 01928 1928 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Renard R.36, R.37 & R.38  Bỉ 01937-11-05 5 tháng 11 năm 1937 n/a n/a &0000000000000003.0000003 Hủy bỏ
R.E.P. C.1  Pháp 01918 1918 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Republic AP-9  Hoa Kỳ 01939-02 tháng 2 năm 1939 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Republic P-43 Lancer  Hoa Kỳ 01940-03 tháng 3 năm 1940 1941 1944 &0000000000000272.000000272 Thải loại
Republic P-47 Thunderbolt  Hoa Kỳ 01941-05-06 6 tháng 5 năm 1941 1942 1966 &0000000000015686.00000015.686 Thải loại
Republic XP-72  Hoa Kỳ 01944-02-02 2 tháng 2 năm 1944 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Republic F-84 Thunderjet  Hoa Kỳ 01946-02-28 28 tháng 2 năm 1946 1947 &0000000000007524.0000007.524 Thải loại
Republic XF-96/F-84F Thunderstreak  Hoa Kỳ 01950-06-03 3 tháng 6 năm 1950 1954 1991 &0000000000003428.0000003.428 Thải loại
Republic XF-91 Thunderceptor  Hoa Kỳ 01949-05-09 9 tháng 5 năm 1949 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Republic F-105 Thunderchief  Hoa Kỳ 01955-10-02 2 tháng 10 năm 1955 1958 1984 &0000000000000833.000000833 Thải loại
Rex D (1917)  German Empire 01917 1917 n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Rikugun Ki-93 Nhật Bản Nhật Bản 01945-04-08 8 tháng 4 năm 1945 n/a n/a &0000000000000002.0000002 Hủy bỏ
Rockwell XFV-12  Hoa Kỳ n/a[16] n/a n/a &0000000000000001.0000001 Hủy bỏ
Rogozarski IK-3