Danh sách máy bay tiêm kích

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách các máy bay quân sự được thiết kế chủ yếu cho không chiến, và do đó sẽ không tính đến các máy bay đảm nhiệm các nhiệm vụ khác, chúng có thể có khả năng không chiến là phụ, ví dụ như các máy bay cường kích. Danh sách bao gồm máy bay tiêm kích, cả các loại hiện vẫn đang được sử dụng, hoặc đã bị thải loại, các thiết kế đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên nhưng bị hủy bỏ và các đề án tương lai hiện vẫn đang phát triển. Danh sách này không gồm các đề án đã bị hủy bỏ trước khi máy bay được chế tạo hay máy bay hư cấu. Chúng được liệt kê theo bảng chữ cái.

Danh sách A tới CSửa đổi

Tên máy bay Quốc gia
xuất xứ
Chuyến bay
đầu tiên
Năm
trang bị
Năm
thải loại
Số lượng
chế tạo
Tình trạng
hiện tại
ACAZ C.2 tiêm kích 2 chỗ  Bỉ 1926 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Adamoli-Cattani fighter  Italy 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
AD Scout  Vương quốc Anh 1915 n/a n/a &00000000000000040000004 Hủy bỏ
ADA/HAL Advanced Medium Combat Aircraft  Ấn Độ n/a n/a n/a &00000000000000000000000 Đề án[1]
AEG D.I, D.II & D.III  German Empire tháng 5 năm 1917 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
AEG Dr.I  German Empire tháng 10 năm 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Aerfer Ariete  Ý 27 tháng 3 năm 1958 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Aerfer Sagittario 2  Ý 19 tháng 5 năm 1956 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Aero Ae 02  Tiệp Khắc 1920 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Aero Ae 04  Tiệp Khắc 1921 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Aero A.18  Tiệp Khắc tháng 3 năm 1923 1923 1939 &000000000000002000000020 Thải loại
Aero A.19  Tiệp Khắc 1923 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Aero A.20  Tiệp Khắc 1923 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Aero A.102  Tiệp Khắc 1934 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Aero L-159 Alca  Czech Republic 4 tháng 8 năm 1997 18 tháng 8 năm 1998 n/a &000000000000007200000072 Vận hành
Aeromarine PG-1  Hoa Kỳ 22 tháng 8 năm 1922 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Aeronautica Umbra Trojani AUT.18  Kingdom of Italy 22 tháng 4 năm 1939 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
AIDC F-CK-1 Ching-kuo  Đài Loan 28 tháng 5 năm 1989 1994 &0000000000000130000000130 Vận hành
Airco DH.1  Vương quốc Anh 1915 1915 1918 &0000000000000170000000170 Thải loại
Airco DH.2  Vương quốc Anh tháng 7 năm 1915 1915 1918 &0000000000000453000000453 Thải loại
Airco DH.5  Vương quốc Anh tháng 8 năm 1916 1917 1918 &0000000000000552000000552 Thải loại
Albatros D.I  German Empire 1916 1916 1917 &000000000000005000000050 Thải loại
Albatros D.II  German Empire 1916 1916 1920 &0000000000000291000000291 Thải loại
Albatros D.III  German Empire tháng 8 năm 1916 1916 1920 &00000000000013400000001.340 Thải loại
Albatros D.IV  German Empire 1916 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Albatros D.V & D.Va  German Empire tháng 4 năm 1917 1917 1918 &00000000000025000000002.500 Thải loại
Albatros D.VI  German Empire tháng 2 năm 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Albatros D.VII  German Empire tháng 8 năm 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Albatros D.IX  German Empire 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Albatros D.X  German Empire 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Albatros D.XI  German Empire tháng 2 năm 1918 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Albatros D.XII  German Empire tháng 3 năm 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Albatros Dr.I  German Empire 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Albatros Dr.II  German Empire 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Albatros L 65  Weimar Republic 1925 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Albatros L 77v  Weimar Republic 1928 n/a n/a &00000000000000040000004 Hủy bỏ
Albatros L 84  Weimar Republic 1931 n/a n/a &00000000000000050000005 Hủy bỏ
Albatros W.4  German Empire 1916 1916 1918 &0000000000000118000000118 Thải loại
Albree Pigeon-Fraser Pursuit  Hoa Kỳ 1917 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Alcock Scout  Vương quốc Anh 15 tháng 10 năm 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Alekseyev I-211 & 215  Liên Xô 1947 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Alter A.1  German Empire tháng 2 năm 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Ambrosini SAI.107 & 207  Kingdom of Italy 1940 1943 1943 &000000000000001400000014 Thải loại
Ambrosini SAI.403  Kingdom of Italy 1943 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Ambrosini SS.4  Kingdom of Italy 7 tháng 3 năm 1939 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Amiot 110  Pháp tháng 6 năm 1928 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Anatra Anadis  Russian Empire 23 tháng 10 năm 1916 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
ANF Les Mureaux 114  Pháp 1931 1935 1941 &00000000000000020000002 Hủy bỏ
ANF Les Mureaux 170  Pháp tháng 11 năm 1932 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
ANF Les Mureaux 180  Pháp 10 tháng 2 năm 1935 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
ANF Les Mureaux 190  Pháp tháng 7 năm 1936 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Ansaldo A.1 Balilla  Kingdom of Italy tháng 7 năm 1917 &0000000000000307000000307 Thải loại
Ansaldo ISVA  Italy tháng 12 năm 1917 &000000000000005000000050 Thải loại
Ansaldo SVA  Kingdom of Italy 1917 &00000000000012450000001.245 Thải loại
Arado SD I  Weimar Republic 27 tháng 10 năm 1927 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Arado SD II  Weimar Republic 1929 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Arado SD III  Weimar Republic 1929 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Arado SSD I  Weimar Republic 1930 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Arado Ar 64  Weimar Republic 1930 1932 1933 &000000000000002000000020 Thải loại
Arado Ar 65  Weimar Republic 1931 1933 1935 &000000000000008500000085 Thải loại
Arado Ar 67  Đức 1933 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Arado Ar 68  Đức 1934 1936 1940 &0000000000000511000000511 Thải loại
Arado Ar 76  Đức 1934 1936 &0000000000000189000000189 Thải loại
Arado Ar 80  Đức 1935 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Arado Ar 197  Đức 1937 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Arado Ar 240  Đức 25 tháng 6 năm 1940 n/a n/a &000000000000001400000014 Hủy bỏ
Arado Ar 440  Đức 1942 n/a n/a &00000000000000050000005 Hủy bỏ
Armstrong Whitworth Ara  Vương quốc Anh 1919 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Armstrong Whitworth Armadillo  Vương quốc Anh 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Armstrong Whitworth A.W.16  Vương quốc Anh 1930 1930 &000000000000001800000018 Thải loại
Armstrong Whitworth F.K.6  Vương quốc Anh 1916 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Armstrong Whitworth F.K.9 & 10  Vương quốc Anh 1916 n/a n/a &00000000000000090000009 Hủy bỏ
Armstrong Whitworth Siskin  Vương quốc Anh 1919 1923 1932 &0000000000000272000000272 Thải loại
Armstrong Whitworth Starling  Vương quốc Anh 2 tháng 5 năm 1927 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Armstrong Whitworth AW.35 Scimitar  Vương quốc Anh 1935 1936 &00000000000000060000006 Thải loại
Army Arsenal Model 3[2]  Nhật Bản 1927 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Arsenal-Delanne 10  Pháp tháng 10 năm 1941 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Arsenal VG-30-39  Pháp tháng 10 năm 1938 1938 &000000000000004000000040+ Thải loại
Arsenal VB 10  Pháp 7 tháng 7 năm 1945 n/a n/a &00000000000000060000006 Hủy bỏ
Arsenal VG 90  Pháp 27 tháng 9 năm 1949 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Atlas Cheetah  Nam Phi tháng 7 năm 1986 1986 &000000000000007000000070 Vận hành
Austin-Ball A.F.B.1  Vương quốc Anh 27 tháng 7 năm 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Austin Osprey  Vương quốc Anh tháng 2 năm 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Austin Greyhound  Vương quốc Anh 1919 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Avia BH-3  Tiệp Khắc 1921 1923 1927 &000000000000001400000014 Thải loại
Avia BH-4  Tiệp Khắc 1922 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Avia BH-6  Tiệp Khắc 1923 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Avia BH-7  Tiệp Khắc 1923 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Avia BH-8  Tiệp Khắc 1923 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Avia BH-17  Tiệp Khắc 1924 1924 &000000000000002400000024 Thải loại
Avia BH-19  Tiệp Khắc 1924 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Avia BH-21  Tiệp Khắc 1925 1926 &0000000000000184000000184 Thải loại
Avia BH-23  Tiệp Khắc 1926 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Avia BH-33  Tiệp Khắc 21 tháng 10 năm 1927 1929 &0000000000000110000000110 Thải loại
Avia B-34  Tiệp Khắc 2 tháng 2 năm 1932 1934 1944 &000000000000001400000014 Thải loại
Avia B-534  Tiệp Khắc 25 tháng 5 năm 1933 1935 1944 &0000000000000566000000566 Thải loại
Avia B-634  Tiệp Khắc 1936 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Avia B-35  Tiệp Khắc 28 tháng 9 năm 1938 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Avia B-135  Tiệp Khắc 1939 1939 &000000000000001300000013 Thải loại
Avia S-199  Tiệp Khắc tháng 3 năm 1947 1947 1957 &0000000000000603000000603 Thải loại
Aviatik D.I  Austria-Hungary 24 tháng 1 năm 1917 1917 1918 &0000000000000700000000700 Thải loại
Aviatik (Berg) D.II  Austria-Hungary 1917 1917 1918 &000000000000001900000019 Thải loại
Aviatik D.III  German Empire tháng 11 năm 1917 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Aviatik D.VI  German Empire tháng 8 năm 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Aviatik D.VII  German Empire 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Aviméta 88  Pháp 1927 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Aviotehas PN-3  Estonia tháng 1 năm 1939 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
AVIS I  Hungary 1933 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
AVIS II  Hungary 1935 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
AVIS III  Hungary 1935 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
AVIS IV  Hungary 1937 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Avro 523 & 523A Pike  Vương quốc Anh tháng 5 năm 1916 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Avro 527  Vương quốc Anh 1916 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Avro 530  Vương quốc Anh tháng 7 năm 1917 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Avro 531 Spider  Vương quốc Anh tháng 4 năm 1918 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Avro 566 Avenger  Vương quốc Anh 26 tháng 6 năm 1926 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Avro 584 Avocet  Vương quốc Anh 27 tháng 12 năm 1927 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Avro Canada CF-100 Canuck  Canada 19 tháng 1 năm 1950 1952 1981 &0000000000000692000000692 Thải loại
Avro Canada CF-105 Arrow  Canada 25 tháng 3 năm 1958 n/a n/a &00000000000000050000005 Hủy bỏ
Bachem Ba 349  Đức 1 tháng 3 năm 1945 n/a n/a &000000000000003600000036 Hủy bỏ
BAJ IV  Pháp 28 tháng 1 năm 1919 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
BAT Bantam  Vương quốc Anh 1918 n/a n/a &000000000000001500000015 Hủy bỏ
BAT Basilisk  Vương quốc Anh tháng 9 năm 1918 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Beardmore W.B.2  Vương quốc Anh 30 tháng 8 năm 1917 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Beardmore WB.III  Vương quốc Anh 1917 1917 1918 &0000000000000100000000100 Thải loại
Beardmore W.B.IV  Vương quốc Anh 12 tháng 12 năm 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Beardmore W.B.V  Vương quốc Anh 3 tháng 12 năm 1917 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Beardmore W.B.XXVI  Vương quốc Anh 1925 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Bell YFM-1 Airacuda  Hoa Kỳ 1 tháng 9 năm 1937 1940 1942 &000000000000001300000013 Thải loại
Bell XFL Airabonita  Hoa Kỳ 13 tháng 5 năm 1940 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Bell P-39 Airacobra  Hoa Kỳ 6 tháng 4 năm 1938 1941 &00000000000095840000009.584 Thải loại
Bell P-59 Airacomet  Hoa Kỳ 10 tháng 10 năm 1942 1950 &000000000000006600000066 Thải loại
Bell P-63 Kingcobra  Hoa Kỳ 7 tháng 12 năm 1942 1943 &00000000000033030000003.303 Thải loại
Bell XP-77  Hoa Kỳ 1 tháng 4 năm 1944 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Bell XP-83  Hoa Kỳ 25 tháng 2 năm 1945 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Berckmans Speed Scout  Hoa Kỳ 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Bereznyak-Isayev BI-1  Liên Xô 15 tháng 5 năm 1942 n/a n/a &00000000000000090000009 Hủy bỏ
Berliner-Joyce XFJ  Hoa Kỳ tháng 5 năm 1930 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Berliner-Joyce F2J  Hoa Kỳ 1933 &000000000000003900000039 Thải loại
Berliner-Joyce XF3J  Hoa Kỳ 23 tháng 1 năm 1934 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Berliner-Joyce P-16  Hoa Kỳ 1 tháng 9 năm 1930 1932 1940 &000000000000002600000026 Thải loại
Bernard SIMB AB 10  Pháp tháng 8 năm 1924 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Bernard SIMB AB 12  Pháp tháng 5 năm 1926 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Bernard SIMB AB 14  Pháp 1925 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Bernard 15  Pháp 1926 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Bernard 20  Pháp 1929 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Bernard H.52  Pháp 16 tháng 6 năm 1933 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Bernard 74 & 75  Pháp tháng 2 năm 1931 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Bernard H 110  Pháp tháng 6 năm 1935 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Bernard 260  Pháp tháng 9 năm 1932 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Bisnovat SK-2  Liên Xô tháng 10 năm 1940 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Blackburn F.3  Vương quốc Anh n/a[3] n/a 1934 &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Blackburn Firebrand  Vương quốc Anh 27 tháng 2 năm 1942 1943 1953 &0000000000000193000000193 Thải loại
Blackburn Lincock  Vương quốc Anh 1928 1928 &00000000000000070000007 Thải loại
Blackburn Roc  Vương quốc Anh 23 tháng 12 năm 1938 1939 1943 &0000000000000136000000136 Thải loại
Blackburn Skua  Vương quốc Anh 9 tháng 2 năm 1937 1938 1945 &0000000000000192000000192 Thải loại
Blackburn Triplane  Vương quốc Anh 20 tháng 2 năm 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Blackburn Turcock  Vương quốc Anh 14 tháng 11 năm 1927 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Blériot-SPAD S.41  Pháp 17 tháng 7 năm 1922 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Blériot-SPAD S.51  Pháp 16 tháng 6 năm 1924 &000000000000005400000054 Thải loại
Blériot-SPAD S.60  Pháp 26 tháng 6 năm 1926 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Blériot-SPAD S.61  Pháp 6 tháng 11 năm 1923 &0000000000000380000000380 Thải loại
Blériot-SPAD S.71 & 72  Pháp 14 tháng 1 năm 1923 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Blériot-SPAD S.81  Pháp 13 tháng 3 năm 1923 &000000000000008700000087 Thải loại
Blériot-SPAD S.91  Pháp 23 tháng 8 năm 1927 n/a n/a &00000000000000040000004 Hủy bỏ
Blériot-SPAD S.510  Pháp 1933 1936 &000000000000006100000061 Thải loại
Blériot-SPAD S.710  Pháp tháng 4 năm 1937 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Bloch MB.150-157  Pháp tháng 10 năm 1937 &0000000000000663000000663 Thải loại
Blohm & Voss BV 40  Đức tháng 5 năm 1944 n/a n/a &00000000000000070000007 Hủy bỏ
Blohm & Voss BV 155  Đức 1 tháng 9 năm 1944 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Boeing FB  Hoa Kỳ 2 tháng 6 năm 1923 1925 &000000000000004400000044 Thải loại
Boeing F2B  Hoa Kỳ 3 tháng 11 năm 1926 1928 &000000000000003300000033 Thải loại
Boeing F3B  Hoa Kỳ 3 tháng 2 năm 1928 1928 &000000000000007400000074 Thải loại
Boeing F4B  Hoa Kỳ 25 tháng 6 năm 1928 1929 1942 &0000000000000187000000187 Thải loại
Boeing XF5B  Hoa Kỳ 9 tháng 2 năm 1930 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Boeing XF6B  Hoa Kỳ 1 tháng 2 năm 1933 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Boeing XF7B  Hoa Kỳ 14 tháng 9 năm 1933 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Boeing XF8B  Hoa Kỳ 27 tháng 11 năm 1944 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Boeing PW-9  Hoa Kỳ 2 tháng 6 năm 1923 1924 &0000000000000114000000114 Thải loại
Boeing XP-4  Hoa Kỳ 1927 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Boeing XP-7  Hoa Kỳ tháng 9 năm 1928 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Boeing XP-8  Hoa Kỳ tháng 1 năm 1928 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Boeing XP-9  Hoa Kỳ 18 tháng 11 năm 1930 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Boeing P-12  Hoa Kỳ 11 tháng 4 năm 1929 1929 1941 &0000000000000366000000366 Thải loại
Boeing XP-15  Hoa Kỳ 30 tháng 1 năm 1930 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Boeing P-26 Peashooter  Hoa Kỳ 20 tháng 3 năm 1932 1933 1956 &0000000000000151000000151 Thải loại
Boeing P-29  Hoa Kỳ 20 tháng 1 năm 1934 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Boeing Model 100  Hoa Kỳ 7 tháng 6 năm 1929 1931 1949 &00000000000000090000009 Thải loại
Boeing Model 218  Hoa Kỳ 29 tháng 9 năm 1929 1932 1932 &00000000000000010000001 Thải loại
Boeing Model 256  Hoa Kỳ 14 tháng 9 năm 1932 1932 1949 &000000000000001400000014 Thải loại
Boeing Model 267  Hoa Kỳ 21 tháng 2 năm 1933 1933 1941 &00000000000000090000009 Thải loại
Boeing F/A-18E/F Super Hornet  Hoa Kỳ 29 tháng 11 năm 1995 1999 n/a &0000000000000400000000400 Vận hành
Boeing X-32  Hoa Kỳ 18 tháng 9 năm 2000 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Bolkhovitinov I-1  Liên Xô 29 tháng 1 năm 1940 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Borel C.2  Pháp 1919 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Borovkov-Florov I-207  Liên Xô 21 tháng 6 năm 1937 n/a n/a &00000000000000080000008 Hủy bỏ
Boulton & Paul Bobolink  Vương quốc Anh 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Boulton Paul Defiant  Vương quốc Anh 11 tháng 8 năm 1937 1939 &00000000000010640000001.064 Thải loại
Boulton & Paul Partridge  Vương quốc Anh 1928 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Breda Ba.27  Kingdom of Italy 1933 &000000000000001400000014 Thải loại
Breguet BUC/BLC  Pháp tháng 6 năm 1915 n/a n/a &000000000000003200000032 Hủy bỏ
Breguet LE Laboratoire Eiffel  Pháp tháng 3 năm 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Breguet Taon  Pháp 1957 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Breguet 17  Pháp 1918 1918 &0000000000000100000000100 Thải loại
Brewster F2A Buffalo  Hoa Kỳ 2 tháng 12 năm 1937 1939 1948 &0000000000000509000000509 Thải loại
Bristol Badger  Vương quốc Anh 4 tháng 2 năm 1919 n/a n/a &00000000000000050000005 Hủy bỏ
Bristol Bagshot  Vương quốc Anh 15 tháng 7 năm 1927 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Bristol Beaufighter  Vương quốc Anh 17 tháng 7 năm 1939 1940 1960 &00000000000059280000005.928 Thải loại
Bristol Blenheim  Vương quốc Anh 12 tháng 4 năm 1935 1937 1944 &00000000000044220000004.422[note 1] Thải loại
Bristol Bulldog  Vương quốc Anh 21 tháng 1 năm 1928 1929 &0000000000000443000000443 Thải loại
Bristol Bullfinch  Vương quốc Anh 6 tháng 11 năm 1922 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Bristol Bullpup  Vương quốc Anh 28 tháng 4 năm 1928 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Bristol F.2 Fighter  Vương quốc Anh 9 tháng 9 năm 1916 1917 1932 &00000000000053290000005.329 Thải loại
Bristol Jupiter Fighter  Vương quốc Anh tháng 6 năm 1923 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Bristol M.1 Bullet  Vương quốc Anh 14 tháng 7 năm 1916 1916 1919 &0000000000000130000000130 Thải loại
Bristol Scout  Vương quốc Anh 23 tháng 2 năm 1914 1914 1926 &0000000000000374000000374 Thải loại
Bristol Scout F  Vương quốc Anh tháng 3 năm 1918 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Bristol T.T.A.  Vương quốc Anh 26 tháng 4 năm 1916 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Bristol Type 101  Vương quốc Anh 8 tháng 8 năm 1927 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Bristol Type 123  Vương quốc Anh 12 tháng 6 năm 1934 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Bristol Type 133  Vương quốc Anh 8 tháng 6 năm 1934 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Bristol Type 146  Vương quốc Anh 11 tháng 2 năm 1938 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
British Aerospace Sea Harrier  Vương quốc Anh 1978 1979 &0000000000000120000000120 Vận hành
Burgess HT-B/HT-2  Hoa Kỳ 19 tháng 5 năm 1917 1917 1919 &00000000000000080000008 Thải loại
Buscaylet-Bechereau BB.2  Pháp 1924 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Buscaylet-de Monge 5/2  Pháp 1923 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
CAC Boomerang  Úc 29 tháng 5 năm 1942 1943 &0000000000000250000000250 Thải loại
CAC CA-15 Kangaroo  Úc 4 tháng 3 năm 1946 1946 1950 &00000000000000010000001 Hủy bỏ
CAC Wirraway  Úc 1 tháng 4 năm 1935 1939 1959 &0000000000000755000000755 Thải loại
Canadian Car and Foundry FDB-1  Canada 17 tháng 12 năm 1938 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Caproni 20  Kingdom of Italy 1914 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Caproni 70 & 71  Kingdom of Italy 1925 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Caproni 114  Kingdom of Italy 1933 1933 1944 &000000000000003600000036 Thải loại
Caproni 165  Kingdom of Italy 16 tháng 2 năm 1938 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Caproni 301  Kingdom of Italy 27 tháng 4 năm 1934 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Caproni 331  Kingdom of Italy 1942 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Caproni 335  Kingdom of Italy 16 tháng 2 năm 1939 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Caproni CH.1  Kingdom of Italy tháng 5 năm 1935 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Caproni Vizzola F.4  Kingdom of Italy tháng 7 năm 1940 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Caproni Vizzola F.5  Kingdom of Italy 19 tháng 2 năm 1939 &000000000000001400000014 Thải loại
Caproni Vizzola F.6  Kingdom of Italy tháng 9 năm 1941 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Caudron O  Pháp tháng 11 năm 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Caudron C.714  Pháp 18 tháng 7 năm 1936 1940 1941 &000000000000009000000090 Thải loại
Caudron-Renault CR.760  Pháp 11 tháng 6 năm 1940 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Caudron-Renault CR.770  Pháp tháng 6 năm 1940 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Chengdu FC-1 Xiaolong/PAC JF-17 Thunder[4]  Trung Quốc,  Pakistan 25 tháng 8 năm 2003 2007 &000000000000004000000040 Vận hành
Chengdu J-7  Trung Quốc tháng 1 năm 1966 &00000000000024000000002.400 Vận hành
Chengdu J-10  Trung Quốc 23 tháng 3 năm 1998 2005[5] &0000000000000200000000200 Vận hành
Chengdu J-20  Trung Quốc 11 tháng 1 năm 2011[6] 2017-19[note 2] &00000000000000020000002 Mẫu thử
Christmas Bullet  Hoa Kỳ tháng 1 năm 1919 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Chu X-PO  Đài Loan 1943 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Comte AC-1  Thụy Sĩ 2 tháng 4 năm 1927 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Consolidated PB-2/P-30  Hoa Kỳ tháng 1 năm 1934 &000000000000006000000060 Thải loại
Consolidated Vultee XP-81  Hoa Kỳ 11 tháng 2 năm 1945 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Convair XF-92  Hoa Kỳ 1 tháng 4 năm 1948 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Convair F-102 Delta Dagger  Hoa Kỳ 24 tháng 10 năm 1953 1956 1986 &00000000000010000000001.000 Thải loại
Convair F-106 Delta Dart  Hoa Kỳ 26 tháng 12 năm 1956 1959 1988 &0000000000000342000000342 Thải loại
Convair XFY-1  Hoa Kỳ 1 tháng 8 năm 1954 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Convair F2Y Sea Dart  Hoa Kỳ 14 tháng 1 năm 1953 n/a n/a &00000000000000050000005 Hủy bỏ
Courtois-Suffit Lescop CSL-1  Pháp 1 tháng 5 năm 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Curtiss 18  Hoa Kỳ 7 tháng 5 năm 1918 1919 &00000000000000050000005 Thải loại
Curtiss HA  Hoa Kỳ 21 tháng 3 năm 1918 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Curtiss TS-1 and F4C-1  Hoa Kỳ 1922 1922 1929 &000000000000004600000046 Thải loại
Curtiss BF2C Goshawk  Hoa Kỳ 1933 1933 1949 &0000000000000166000000166 Thải loại
Curtiss F6C Hawk  Hoa Kỳ tháng 1 năm 1923 1925 1932 &000000000000007500000075 Thải loại
Curtiss F7C Seahawk  Hoa Kỳ 28 tháng 2 năm 1927 1927 1933 &000000000000001700000017 Thải loại
Curtiss F8C Falcon/Helldiver  Hoa Kỳ tháng 2 năm 1928 1928 &0000000000000153000000153 Thải loại
Curtiss F9C Sparrowhawk  Hoa Kỳ 12 tháng 2 năm 1931 1931 1937 &00000000000000070000007 Thải loại
Curtiss XF10C Helldiver  Hoa Kỳ 1932 n/a n/a &00000000000000010000001 Thải loại
Curtiss F11C Goshawk  Hoa Kỳ tháng 9 năm 1932 1932 1939 &000000000000003000000030 Thải loại
Curtiss F12C  Hoa Kỳ 1933 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Curtiss XF13C  Hoa Kỳ 7 tháng 1 năm 1934 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Curtiss XF14C  Hoa Kỳ tháng 9 năm 1943 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Curtiss XF15C  Hoa Kỳ 27 tháng 2 năm 1945 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Curtiss PW-8  Hoa Kỳ tháng 1 năm 1923 1923 &000000000000002800000028 Thải loại
Curtiss P-1 Hawk  Hoa Kỳ 17 tháng 8 năm 1925 1925 &0000000000000146000000146 Thải loại
Curtiss P-2 Hawk  Hoa Kỳ tháng 12 năm 1925 1925 1927 &00000000000000050000005 Thải loại
Curtiss P-3 Hawk/XP-21  Hoa Kỳ tháng 4 năm 1928 1928 &00000000000000060000006 Thải loại
Curtiss P-5 Superhawk  Hoa Kỳ tháng 1 năm 1928 1928 1932 &00000000000000050000005 Thải loại
Curtiss P-6 Hawk  Hoa Kỳ 1927 1927 1938 &000000000000007000000070 Thải loại
Curtiss XP-10  Hoa Kỳ tháng 9 năm 1928 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Curtiss YP-20  Hoa Kỳ tháng 9 năm 1928 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Curtiss XP-31 Swift  Hoa Kỳ 1933 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Curtiss P-36 Hawk  Hoa Kỳ 6 tháng 5 năm 1935 1938 1954 &00000000000011150000001.115 Thải loại
Curtiss XP/YP-37  Hoa Kỳ 1939 n/a n/a &000000000000001400000014 Hủy bỏ
Curtiss P-40 Warhawk  Hoa Kỳ 14 tháng 10 năm 1938 1941 1958 &000000000001373800000013.738 Thải loại
Curtiss XP-46  Hoa Kỳ 15 tháng 2 năm 1941 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Curtiss XP-53 & P-60  Hoa Kỳ 18 tháng 9 năm 1941 n/a n/a &00000000000000050000005 Hủy bỏ
Curtiss XP-62  Hoa Kỳ 21 tháng 7 năm 1943 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Curtiss-Wright CW-21  Hoa Kỳ 22 tháng 9 năm 1938 1939 1942 &000000000000006200000062 Thải loại
Curtiss-Wright XP-55 Ascender  Hoa Kỳ 19 tháng 7 năm 1943 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Curtiss-Wright XF-87 Blackhawk  Hoa Kỳ 5 tháng 3 năm 1948 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ

Danh sách D tới FSửa đổi

Tên máy bay Quốc gia
xuất xứ
Chuyến bay
đầu tiên
Năm
trang bị
Năm
thải loại
Số lượng
chế tạo
Tình trạng
hiện tại
Daimler D.I  German Empire 1918 n/a n/a &00000000000000060000006 Hủy bỏ
Dassault Balzac V  Pháp 13 tháng 10 năm 1962 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Dassault Étendard II  Pháp 23 tháng 7 năm 1956 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Dassault Étendard IV  Pháp 1958 1962 1991 &000000000000009000000090 Thải loại
Dassault Étendard VI  Pháp 15 tháng 3 năm 1957 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Dassault Mirage III  Pháp 17 tháng 11 năm 1956 1961 &00000000000014220000001.422 Vận hành
Dassault Mirage IIIV  Pháp 17 tháng 2 năm 1965 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Dassault Mirage 5 & 50  Pháp 19 tháng 5 năm 1967 &0000000000000582000000582 Vận hành
Dassault Mirage 2000  Pháp 10 tháng 3 năm 1978 1982 &0000000000000601000000601 Vận hành
Dassault Mirage 4000  Pháp 9 tháng 3 năm 1979 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Dassault Mirage F1  Pháp 23 tháng 12 năm 1966 1973 &0000000000000720000000720 Vận hành
Dassault Mirage F2  Pháp 12 tháng 6 năm 1966 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Dassault Mirage G  Pháp 18 tháng 11 năm 1967 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Dassault Mystère  Pháp 1951 1954 1963 &0000000000000166000000166 Thải loại
Dassault Mystère IV  Pháp 28 tháng 9 năm 1952 &0000000000000411000000411 Thải loại
Dassault Ouragan  Pháp 28 tháng 2 năm 1949 1952 1992 &0000000000000362000000362 Thải loại
Dassault Rafale  Pháp 4 tháng 7 năm 1986 2000 n/a &0000000000000164000000164[7] Vận hành
Dassault Super Mystère  Pháp 2 tháng 3 năm 1955 1977 &0000000000000180000000180 Thải loại
Dassault-Breguet Super Étendard  Pháp 28 tháng 10 năm 1974 1978 &000000000000008500000085 Vận hành
Dayton-Wright XPS-1  Hoa Kỳ 1923 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
de Bruyère C.1 [8]  Pháp tháng 4 năm 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
de Havilland Dormouse  Vương quốc Anh 28 tháng 6 năm 1924 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
de Havilland DH.77  Vương quốc Anh 11 tháng 7 năm 1929 1929 1934 &00000000000000010000001 Hủy bỏ
de Havilland Hornet/Sea Hornet  Vương quốc Anh 28 tháng 7 năm 1944 1946 1956 &0000000000000383000000383 Thải loại
de Havilland Mosquito  Vương quốc Anh 15 tháng 5 năm 1941 1942 &00000000000077810000007.781[note 1] Thải loại
de Havilland Sea Venom  Vương quốc Anh 19 tháng 4 năm 1951 1954 &0000000000000349000000349 Thải loại
de Havilland DH.110 Sea Vixen  Vương quốc Anh 26 tháng 9 năm 1951 1959 1972 &0000000000000145000000145 Thải loại
de Havilland Vampire and Sea Vampire  Vương quốc Anh 20 tháng 9 năm 1943 1945 1979 &00000000000032680000003.268 Thải loại
de Havilland Venom  Vương quốc Anh 2 tháng 9 năm 1949 1952 1983 &00000000000014310000001.431 Thải loại
De Marçay 2  Pháp 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
De Marçay 4  Pháp 1923 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
de Monge M-101  Pháp, Hà Lan 1924 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Descamps 27  Pháp 20 tháng 9 năm 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Dewoitine D.1  Pháp tháng 11 năm 1922 1923 &0000000000000225000000225 Thải loại
Dewoitine D.8  Pháp 1923 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Dewoitine D.9  Pháp tháng 6 năm 1924 1925 1938 &0000000000000157000000157 Thải loại
Dewoitine D.15  Pháp 13 tháng 8 năm 1924 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Dewoitine D.19  Pháp 1925 1925 1940 &00000000000000050000005 Thải loại
Dewoitine D.12  Pháp tháng 6 năm 1925 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Dewoitine D.21 & D.53  Pháp 1925 &0000000000000100000000100 Thải loại
Dewoitine D.25  Pháp 1926 1928 1934 &00000000000000050000005 Thải loại
Dewoitine D.27  Pháp 1928 1931 1944 &000000000000009300000093 Thải loại
Dewoitine D.371  Pháp 1 tháng 10 năm 1931 1934 1940 &000000000000008700000087 Thải loại
Dewoitine D.500 & D.501  Pháp 18 tháng 6 năm 1932 1935 1940 &0000000000000259000000259 Thải loại
Dewoitine D.510  Pháp 14 tháng 8 năm 1934 1936 1940 &0000000000000120000000120 Thải loại
Dewoitine D.503/D.511  Pháp 15 tháng 4 năm 1935 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Dewoitine D.513 & 514  Pháp 6 tháng 1 năm 1936 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Dewoitine D.520  Pháp 2 tháng 10 năm 1938 1940 1953 &0000000000000900000000900 Thải loại
Dewoitine D.521  Pháp 9 tháng 2 năm 1940 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Dewoitine D.535  Pháp 19 tháng 4 năm 1932 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Dewoitine D.560 & D.570  Pháp 1932 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
DFW Floh (Flea)  German Empire 1915 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Diaz Type C  Spain 1919 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Dobi-III  Litva tháng 11 năm 1924 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Doflug D-3802  Thụy Sĩ 29 tháng 9 năm 1944 1947 1956 &000000000000001200000012 Thải loại
Doflug D-3803  Thụy Sĩ tháng 5 năm 1947 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Dornier Do H  Weimar Republic 1 tháng 11 năm 1922 n/a n/a &00000000000000040000004 Hủy bỏ
Dornier Do 10  Weimar Republic 24 tháng 7 năm 1931 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Dornier Do 17  Đức 23 tháng 11 năm 1934 1937 1945 &00000000000021390000002.139[note 1] Thải loại
Dornier Do 215  Đức 1938 1939 1944 &0000000000000105000000105[note 1] Thải loại
Dornier Do 217  Đức 4 tháng 10 năm 1938 1941 1945 &00000000000019250000001.925[note 1] Thải loại
Dornier Do 335  Đức tháng 10 năm 1943 1944 1945 &000000000000003700000037 Thải loại
Douglas P-70 Havoc  Hoa Kỳ 23 tháng 1 năm 1939 1941 1949 &00000000000074780000007.478[note 1] Thải loại
Douglas XA-26A  Hoa Kỳ 10 tháng 7 năm 1942 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Douglas XFD  Hoa Kỳ tháng 1 năm 1933 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Douglas F3D Skyknight  Hoa Kỳ 23 tháng 3 năm 1948 1951 1970 &0000000000000265000000265 Thải loại
Douglas F4D Skyray  Hoa Kỳ 23 tháng 1 năm 1951 1956 1964 &0000000000000422000000422 Thải loại
Douglas F5D Skylancer  Hoa Kỳ 21 tháng 4 năm 1956 &00000000000000040000004 Thải loại
Ducrot SLD  Kingdom of Italy tháng 10 năm 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Dufaux avions-canon  Thụy Sĩ 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Dufaux C.1  Thụy Sĩ tháng 4 năm 1916 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Eberhart XFG & XF2G  Hoa Kỳ 1927 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
EFW N-20  Thụy Sĩ 8 tháng 4 năm 1952 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
ENAER Pantera  Chile 1988 1990 &000000000000001500000015 Vận hành
Engels MI  Russian Empire 1916 1917 1920 &00000000000000040000004 Thải loại
Engineering Division PW-1  Hoa Kỳ tháng 11 năm 1921 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Engineering Division TP-1  Hoa Kỳ 1923 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
English Electric Lightning  Vương quốc Anh 4 tháng 8 năm 1954 1959 1988 &0000000000000337000000337 Thải loại
Euler D.I  German Empire 1916 1917 1918 &000000000000007500000075 Thải loại
Euler D.II  German Empire 1917 1917 1918 &000000000000003000000030 Thải loại
Euler Dr.I, II & III  German Empire 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Euler Gelber Hund  German Empire 1915 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Euler Vierdecker quadruplane  German Empire 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Euler Versuchszweisitzer  German Empire 1915 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Eurofighter Typhoon[note 3]  Vương quốc Anh,  Đức
 Ý, Tây Ban Nha
27 tháng 3 năm 1994 2003 &0000000000000471000000471 Vận hành
Fairey F.2  Vương quốc Anh 17 tháng 5 năm 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Fairey Fantôme  Vương quốc Anh 6 tháng 6 năm 1935 n/a n/a &00000000000000040000004 Hủy bỏ
Fairey Fleetwing  Vương quốc Anh 16 tháng 5 năm 1929 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Fairey Flycatcher  Vương quốc Anh 1922 1923 1934 &0000000000000196000000196 Thải loại
Fairey Firefly  Vương quốc Anh tháng 12 năm 1941 1943 1956 &Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràng1,702 Thải loại
Fairey Firefly II  Vương quốc Anh 5 tháng 2 năm 1929 1931 1940 &000000000000009100000091 Thải loại
Fairey Fox  Vương quốc Anh 25 tháng 10 năm 1929 1932 1940 &0000000000000112000000112 Thải loại
Fairey Fulmar  Vương quốc Anh 4 tháng 1 năm 1940 1940 1945 &0000000000000600000000600 Thải loại
Fairey Hamble Baby  Vương quốc Anh 1916 1917 &0000000000000180000000180 Thải loại
Fairey Pintail  Vương quốc Anh 7 tháng 7 năm 1921 1924 &00000000000000060000006 Thải loại
Farman F.30A  Pháp tháng 12 năm 1916 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Farman F.31  Pháp tháng 11 năm 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
FBA Ca2 Avion-Canon  Pháp 1916 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
FFA P-16  Thụy Sĩ 25 tháng 4 năm 1955 n/a n/a &00000000000000050000005 Hủy bỏ
FFVS 22  Thụy Điển tháng 9 năm 1942 1943 1952 &0000000000000198000000198 Thải loại
FMA I.Ae. 27 Pulqui I  Argentina 9 tháng 8 năm 1947 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
FMA I.Ae. 30 Ñancú  Argentina 17 tháng 7 năm 1948 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
FMA I.Ae. 33 Pulqui II  Argentina 27 tháng 6 năm 1950 n/a n/a &00000000000000050000005 Hủy bỏ
Fiat CR.1 & CR.5  Kingdom of Italy 1924 1924 &0000000000000251000000251 Thải loại
Fiat CR.20  Kingdom of Italy 19 tháng 6 năm 1926 1938 &0000000000000735000000735 Thải loại
Fiat CR.25  Kingdom of Italy 22 tháng 7 năm 1937 &000000000000001000000010[note 1] Thải loại
Fiat CR.30  Kingdom of Italy tháng 3 năm 1932 1932 &0000000000000176000000176 Thải loại
Fiat CR.32, CR.33, CR.40 & CR.41  Kingdom of Italy 28 tháng 4 năm 1933 1934 1944 &00000000000013060000001.306 Thải loại
Fiat CR.42  Kingdom of Italy 23 tháng 5 năm 1938 1939 1945 &00000000000018170000001.817 Thải loại
Fiat G.50  Kingdom of Italy 26 tháng 2 năm 1937 1938 1945 &0000000000000791000000791 Thải loại
Fiat G.55, G.56, G.59  Kingdom of Italy 30 tháng 4 năm 1942 1943 &0000000000000349000000349 Thải loại
Fiat G.91  Ý 9 tháng 8 năm 1956 1958 1995 &0000000000000770000000770 Thải loại
Fisher P-75 Eagle  Hoa Kỳ 17 tháng 11 năm 1943 n/a n/a &000000000000001300000013 Hủy bỏ
Focke-Wulf Fw 57  Đức 1936 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Focke-Wulf Fw 159  Đức tháng 5 năm 1935 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Focke-Wulf Fw 187  Đức tháng 5 năm 1937 n/a n/a &00000000000000090000009 Hủy bỏ
Focke-Wulf Fw 190  Đức 1 tháng 6 năm 1939 1941 1945 &000000000002000000000020.000+ Thải loại
Focke-Wulf Ta 152  Đức 1944 1945 1945 &000000000000004900000049 Thải loại
Focke-Wulf Ta 154  Đức 1 tháng 7 năm 1943 1944 1945 &000000000000005000000050 Thải loại
Fokker D.I  German Empire 1916 1916 1918 &0000000000000144000000144 Thải loại
Fokker D.II  German Empire 17 tháng 4 năm 1916 1916 1916 &0000000000000177000000177 Thải loại
Fokker D.III  German Empire tháng 7 năm 1916 1916 1917 &0000000000000210000000210 Thải loại
Fokker D.IV  German Empire 1916 1916 1922 &000000000000004400000044 Thải loại
Fokker D.V  German Empire 1916 1917 1918 &0000000000000216000000216 Thải loại
Fokker D.VI  German Empire 1918 1918 1918 &000000000000005900000059 Thải loại
Fokker D.VII & V.34 & 36  German Empire tháng 1 năm 1918 1918 &00000000000033000000003.300 Thải loại
Fokker D.IX/PW-6  Hà Lan 1921 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Fokker D.X  Hà Lan 1918 1918 1924 &000000000000001100000011 Thải loại
Fokker D.XI/PW-7  Hà Lan 23 tháng 3 năm 1923 &0000000000000117000000117 Thải loại
Fokker D.XII  Hà Lan 21 tháng 8 năm 1924 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Fokker D.XIII  Hà Lan 12 tháng 9 năm 1924 1925 &000000000000005300000053 Thải loại
Fokker D.XIV  Hà Lan 28 tháng 3 năm 1925 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Fokker D.XVI  Hà Lan 1929 &000000000000002200000022 Thải loại
Fokker D.XVII  Hà Lan 27 tháng 11 năm 1931 1933 1940 &000000000000001100000011 Hủy bỏ
Fokker D.XXI  Hà Lan 27 tháng 3 năm 1936 1936 1948 &0000000000000148000000148 Thải loại
Fokker D.XXIII  Hà Lan 30 tháng 5 năm 1939 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Fokker DC.I  Hà Lan 1923 1925 1934 &000000000000001000000010 Thải loại
Fokker Dr.I  German Empire 5 tháng 7 năm 1917 1917 1918 &0000000000000320000000320 Thải loại
Fokker E.I  German Empire 23 tháng 5 năm 1915 1915 1917 &000000000000005400000054 Thải loại
Fokker E.II  German Empire 1915 1915 1917 &000000000000004900000049 Thải loại
Fokker E.III  German Empire 1915 1915 1917 &0000000000000249000000249 Thải loại
Fokker E.IV  German Empire tháng 9 năm 1915 1915 1917 &000000000000004900000049 Thải loại
Fokker E.V/D.VIII  German Empire tháng 5 năm 1918 1918 1921 &0000000000000381000000381 Thải loại
Fokker G.I  Hà Lan 16 tháng 3 năm 1937 &000000000000006300000063 Thải loại
Fokker K.I  German Empire 1915 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Fokker M.16/B.III  German Empire 1915 1916 &000000000000002800000028 Thải loại
Fokker PW-5  Hà Lan 1921 1922 1926 &000000000000001200000012 Thải loại
Fokker V.1  German Empire 1916 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Fokker V.2  German Empire 1916 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Fokker V.3  German Empire 1916 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Fokker V.4  German Empire 1916 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Fokker V.6  German Empire 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Fokker V.7  German Empire 1918 n/a n/a &00000000000000050000005 Hủy bỏ
Fokker V.8  German Empire tháng 10 năm 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Fokker V.17, V.20, V.23 & V.25  German Empire tháng 12 năm 1917 n/a n/a &00000000000000040000004 Hủy bỏ
Fokker V.27 & V.37 inline E.V  German Empire tháng 5 năm 1918 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Folland Gnat  Vương quốc Anh 18 tháng 7 năm 1955 1959 1979 &0000000000000449000000449 Thải loại
Folland Midge  Vương quốc Anh 11 tháng 8 năm 1954 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Friedrichshafen FF.43  German Empire 8 tháng 9 năm 1916 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Friedrichshafen FF.46  German Empire 1916 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Friedrichshafen FF.54  German Empire 31 tháng 10 năm 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
FVM J 23  Thụy Điển 1923 1923 1926 &00000000000000050000005 Thải loại
FVM J 24  Thụy Điển 1924 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ

Danh sách G tới JSửa đổi

Tên máy bay Quốc gia
xuất xứ
Chuyến bay
đầu tiên
Năm
trang bị
Năm
thải loại
Số lượng
chế tạo
Tình trạng
hiện tại
Gabardini G.8  Kingdom of Italy 1923 n/a n/a &00000000000000010000001+ Hủy bỏ
Gabardini G.9  Kingdom of Italy 1923 n/a n/a &00000000000000010000001+ Hủy bỏ
Galvin HC  Pháp 1919 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Geest Fighter  German Empire 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
General Aviation XFA  Hoa Kỳ tháng 3 năm 1932 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
General Dynamics F-16 Fighting Falcon  Hoa Kỳ 2 tháng 2 năm 1974 1978 n/a &00000000000044500000004.450 Vận hành
General Dynamics F-16XL  Hoa Kỳ 3 tháng 7 năm 1982 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
General Dynamics/Grumman F-111B  Hoa Kỳ 18 tháng 5 năm 1965 n/a n/a &00000000000000070000007 Hủy bỏ
Germania DB  German Empire tháng 9 năm 1915 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Germania JM  German Empire 16 tháng 8 năm 1916 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Gloster E.1/44  Vương quốc Anh 9 tháng 3 năm 1948 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Gloster F.5/34  Vương quốc Anh tháng 12 năm 1937 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Gloster F.9/37  Vương quốc Anh 3 tháng 4 năm 1939 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Gloster Gambet/Nakajima A1N  UK,  Nhật Bản 12 tháng 12 năm 1927 1929 1935 &0000000000000151000000151 Thải loại
Gloster Gamecock  Vương quốc Anh 1925 &000000000000009800000098 Thải loại
Gloster Gauntlet  Vương quốc Anh 1933 1935 1943 &0000000000000246000000246 Thải loại
Gloster Gladiator & Sea Gladiator  Vương quốc Anh 12 tháng 9 năm 1934 1937 1953 &0000000000000747000000747 Thải loại
Gloster Gnatsnapper  Vương quốc Anh tháng 2 năm 1928 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Gloster Goldfinch  Vương quốc Anh tháng 8 năm 1927 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Gloster Gorcock  Vương quốc Anh 1925 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Gloster Grebe  Vương quốc Anh 1923 1923 1938 &0000000000000133000000133 Thải loại
Gloster Grouse  Vương quốc Anh 1923 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Gloster Guan  Vương quốc Anh tháng 6 năm 1926 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Gloster Javelin  Vương quốc Anh 26 tháng 11 năm 1951 1956 1968 &0000000000000436000000436 Thải loại
Gloster Mars, Nightjar & Sparrowhawk  Vương quốc Anh 1921 1921 1928 &000000000000009100000091 Thải loại
Gloster Meteor  Vương quốc Anh 5 tháng 3 năm 1943 1944 &00000000000039470000003.947 Thải loại
Goodyear F2G Corsair  Hoa Kỳ 15 tháng 7 năm 1945 n/a n/a &000000000000001000000010 Hủy bỏ
Gorbunov 105  Liên Xô 1943 n/a n/a &000000000000001000000010 Hủy bỏ
Gourdou-Leseurre Type A  Pháp tháng 3 năm 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Gourdou-Leseurre Type B, GL.2/21/22/23/24  Pháp 1918 1918 1925 &0000000000000136000000136+ Thải loại
Gourdou-Leseurre GL.30 series  Pháp 1920 1920 1934 &0000000000000500000000500+ Thải loại
Gourdou-Leseurre GL.40, 410 & 450  Pháp 1932 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Gourdou-Leseurre GL.50  Pháp 1922 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Gourdou-Leseurre GL.482  Pháp tháng 2 năm 1933 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Grigorovich I-1  Liên Xô tháng 1 năm 1924 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Grigorovich I-2 & I-2bis  Liên Xô 4 tháng 11 năm 1924 &0000000000000211000000211 Thải loại
Grigorovich DI-3  Liên Xô tháng 8 năm 1931 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Grigorovich I-Z  Liên Xô 1931 1933 1936 &000000000000007300000073 Thải loại
Grigorovich IP-1  Liên Xô 1935 1936 1940 &000000000000009000000090 Thải loại
Grigorovich IP-4  Liên Xô 1934 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Grumman FF/G-5/G-23  Hoa Kỳ 29 tháng 12 năm 1931 1933 1942 &000000000000008500000085 Thải loại
Grumman F2F  Hoa Kỳ 31 tháng 10 năm 1933 1935 1940 &000000000000005500000055 Thải loại
Grumman F3F  Hoa Kỳ 20 tháng 3 năm 1935 1936 1943 &0000000000000147000000147 Thải loại
Grumman F4F Wildcat[note 4]  Hoa Kỳ 2 tháng 9 năm 1937 1940 1945 &00000000000078850000007.885 Thải loại
Grumman XF5F Skyrocket  Hoa Kỳ 1 tháng 4 năm 1940 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Grumman F6F Hellcat  Hoa Kỳ 26 tháng 6 năm 1942 1943 1960 &000000000001227500000012.275 Thải loại
Grumman F7F Tigercat  Hoa Kỳ 2 tháng 11 năm 1943 1944 1954 &0000000000000364000000364 Thải loại
Grumman F8F Bearcat  Hoa Kỳ 21 tháng 8 năm 1944 1945 1960 &00000000000012660000001.266 Thải loại
Grumman F9F Panther  Hoa Kỳ 24 tháng 11 năm 1947 1949 1969 &00000000000013820000001.382 Thải loại
Grumman F-9 Cougar  Hoa Kỳ 20 tháng 9 năm 1951 1952 1974 &00000000000013920000001.392 Thải loại
Grumman XF10F Jaguar  Hoa Kỳ 19 tháng 5 năm 1952 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Grumman F-11 Tiger  Hoa Kỳ 30 tháng 7 năm 1954 1956 1969 &0000000000000200000000200 Thải loại
Grumman F-14 Tomcat  Hoa Kỳ 21 tháng 12 năm 1970 1974 &0000000000000712000000712 Vận hành
Grumman XP-50  Hoa Kỳ 18 tháng 2 năm 1941 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Grumman GG  Hoa Kỳ 28 tháng 9 năm 1934 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Grumman SF/G-6  Hoa Kỳ 20 tháng 8 năm 1932 1934 1942 &000000000000003500000035 Thải loại
Gudkov GU-1  Liên Xô tháng 5 năm 1943 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Gudkov GU-82  Liên Xô 11 tháng 9 năm 1941 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Häfeli DH-4  Thụy Sĩ tháng 5 năm 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
HAL Ajeet  Ấn Độ,  Vương quốc Anh 1976 1977 1991 &000000000000008900000089 Thải loại
HAL HF-24 Marut  Ấn Độ 17 tháng 6 năm 1961 1985 &0000000000000147000000147 Thải loại
HAL Tejas  Ấn Độ 4 tháng 1 năm 2001 2011 &000000000000001000000010 Vận hành
Halberstadt D.I  German Empire 1915 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Halberstadt D.II - D.V  German Empire 1915 1916 1917 &000000000000008500000085 Thải loại
Hall XFH  Hoa Kỳ tháng 6 năm 1929 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Handley Page Type S  Vương quốc Anh 7 tháng 9 năm 1923 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Hannover CL.II  German Empire 1917 1917 1918 &0000000000000439000000439 Thải loại
Hanriot HD.1  Pháp 1916 1916 &00000000000012000000001.200 Thải loại
Hanriot HD.2  Pháp 1917 1917 1920 &0000000000000140000000140 Thải loại
Hanriot HD.3  Pháp tháng 6 năm 1917 1918 &000000000000009000000090 Thải loại
Hanriot HD.5  Pháp 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Hanriot HD.6  Pháp 1919 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Hanriot HD.7  Pháp tháng 11 năm 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Hanriot HD.8  Pháp 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Hanriot HD.12  Pháp 1921 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Hanriot HD.15  Pháp tháng 4 năm 1922 n/a n/a &00000000000000040000004 Hủy bỏ
Hanriot H.26  Pháp 1923 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Hanriot H.31  Pháp 1925 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Hanriot H.33  Pháp 1926 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Hanriot H.110 & H.115  Pháp tháng 4 năm 1933 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Hanriot H.220, H.220-2 & NC.600  Pháp 21 tháng 9 năm 1937 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Hansa-Brandenburg CC  German Empire 1916 1916 1918 &000000000000007300000073 Thải loại
Hansa-Brandenburg D.I  Austria-Hungary 1916 1916 &0000000000000122000000122 Thải loại
Hansa-Brandenburg KDW  German Empire 1916 1916 &000000000000006000000060 Thải loại
Hansa-Brandenburg KF  German Empire 1916 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Hansa-Brandenburg L.14  Austria-Hungary 1917 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Hansa-Brandenburg L.16  Austria-Hungary 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Hansa-Brandenburg W.11  German Empire tháng 3 năm 1917 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Hansa-Brandenburg W.12  German Empire tháng 1 năm 1917 1917 1933 &0000000000000181000000181 Thải loại
Hansa-Brandenburg W.16  German Empire tháng 2 năm 1917 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Hansa-Brandenburg W.17  German Empire tháng 7 năm 1917 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Hansa-Brandenburg W.18  German Empire 1917 1917 1918 &000000000000004800000048 Thải loại
Hansa-Brandenburg W.19  German Empire 1918 1918 1918 &000000000000005500000055 Thải loại
Hansa-Brandenburg W.25  German Empire 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Hansa-Brandenburg W.27  German Empire 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Hansa-Brandenburg W.29/W.33  German Empire 27 tháng 3 năm 1918 1918 &000000000000007800000078 Thải loại
Hansa-Brandenburg W.32  German Empire 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Hawker Demon  Vương quốc Anh 1931 1932 1942 &0000000000000290000000290 Thải loại
Hawker F.20/27  Vương quốc Anh tháng 8 năm 1928 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Hawker Fury  Vương quốc Anh 25 tháng 3 năm 1931 1931 1949 &0000000000000275000000275 Thải loại
Hawker Fury (cánh đơn)  Vương quốc Anh 1 tháng 9 năm 1944 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Hawker Hart Fighter  Vương quốc Anh 1931 1932 1942 &00000000000000060000006 Thải loại
Hawker Hawfinch  Vương quốc Anh tháng 3 năm 1927 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Hawker Heron  Vương quốc Anh 1925 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Hawker Hoopoe  Vương quốc Anh 1928 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Hawker Hornbill  Vương quốc Anh tháng 7 năm 1925 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Hawker Hotspur  Vương quốc Anh 14 tháng 6 năm 1938 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Hawker Hunter  Vương quốc Anh 21 tháng 7 năm 1951 1956 &00000000000019720000001.972 Vận hành
Hawker Hurricane & Sea Hurricane  Vương quốc Anh 6 tháng 11 năm 1935 1937 &000000000001453300000014.533 Thải loại
Hawker Siddeley Kestrel FGA.1  Vương quốc Anh 7 tháng 3 năm 1964 1965 1974 &00000000000000090000009 Thải loại
Hawker Nimrod  Vương quốc Anh 14 tháng 10 năm 1931 1933 1939 &000000000000009200000092 Thải loại
Hawker Osprey  Vương quốc Anh 1930 1932 1940 &0000000000000124000000124 Thải loại
Hawker P.1081  Vương quốc Anh 19 tháng 6 năm 1950 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Hawker P.V.3  Vương quốc Anh 15 tháng 6 năm 1934 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Hawker Sea Fury  Vương quốc Anh 21 tháng 2 năm 1945 1945 1966 &0000000000000860000000860 Thải loại
Hawker Sea Hawk  Vương quốc Anh 2 tháng 9 năm 1947 1953 1983 &0000000000000542000000542 Thải loại
Hawker Tempest  Vương quốc Anh 2 tháng 9 năm 1942 1944 1956 &00000000000017020000001.702 Thải loại
Hawker Tornado  Vương quốc Anh 6 tháng 10 năm 1939 n/a n/a &00000000000000040000004 Hủy bỏ
Hawker Typhoon  Vương quốc Anh 24 tháng 2 năm 1940 1941 1945 &00000000000033170000003.317 Thải loại
Hawker Woodcock/Danecock/Dankok  Vương quốc Anh tháng 3 năm 1923 1925 1936 &000000000000006400000064 Thải loại
Heinkel HD 23  Weimar Republic 1926 n/a n/a &00000000000000040000004 Hủy bỏ
Heinkel HD 37  Weimar Republic 1928 1931 1934 &0000000000000134000000134 Thải loại
Heinkel HD 38  Weimar Republic 1928 1928 1933 &000000000000001200000012 Thải loại
Heinkel HD 43  Weimar Republic 1931 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Heinkel He 49  Đức tháng 11 năm 1932 n/a n/a &00000000000000040000004 Hủy bỏ
Heinkel He 51  Đức tháng 5 năm 1933 1935 1938 &0000000000000700000000700 Thải loại
Heinkel He 74  Đức 1933 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Heinkel He 100/He 113  Đức 22 tháng 1 năm 1938 n/a n/a &000000000000002500000025 Hủy bỏ
Heinkel He 112  Đức tháng 9 năm 1935 1937 &0000000000000104000000104 Thải loại
Heinkel He 162 Volksjäger  Đức 6 tháng 12 năm 1944 1945 1945 &0000000000000170000000170 Thải loại
Heinkel He 219  Đức 6 tháng 11 năm 1942 1943 1945 &0000000000000300000000300 Thải loại
Heinkel He 280  Đức 22 tháng 9 năm 1940 n/a n/a &00000000000000090000009 Hủy bỏ
Heinrich Pursuit  Hoa Kỳ 1917 n/a n/a &00000000000000040000004 Hủy bỏ
Helwan HA-300  Ai Cập 7 tháng 3 năm 1964 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Henschel Hs 124  Đức tháng 2 năm 1936 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
HESA Azarakhsh  Iran 1997 &000000000000001100000011 Vận hành
HESA Saeqeh  Iran tháng 7 năm 2004 2007 &00000000000000050000005 Vận hành
HESA Shafaq  Iran n/a n/a n/a &00000000000000000000000 Đề án
Hispano Aviación HA-1112  Spain,  Đức 1951 1951 1965 &0000000000000239000000239 Thải loại
Hispano Aviación Baron  Spain 4 tháng 3 năm 1919 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Horten Ho 229  Đức 1 tháng 3 năm 1944 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Hughes D-2  Hoa Kỳ 20 tháng 6 năm 1943 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
IAI Kfir  Israel tháng 6 năm 1973 1976 1996 &0000000000000220000000220 Thải loại
IAI Lavi  Israel 31 tháng 12 năm 1986 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
IAI Nammer  Israel 21 tháng 3 năm 1991 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
IAI Nesher/Dagger  Israel 1971 1972 1977 &000000000000006100000061 Thải loại
IAR-11  România 1930 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
IAR-12  România 1933 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
IAR-13  România 1933 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
IAR-14  România tháng 6 năm 1933 &000000000000002000000020 Thải loại
IAR-15  România 1933 n/a n/a &00000000000000050000005 Hủy bỏ
IAR-16  România 1934 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
IAR-80  România 12 tháng 4 năm 1939 1941 1952 &0000000000000346000000346 Thải loại
Ikarus IK 2  Nam Tư 22 tháng 4 năm 1935 1935 1944 &000000000000001200000012 Thải loại
Ikarus S-49  Nam Tư tháng 6 năm 1949 1946 1961 &0000000000000158000000158 Thải loại
Ilyushin I-21/TsKB-32  Liên Xô 1936 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Ilyushin Il-1  Liên Xô 19 tháng 5 năm 1944 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Ilyushin Il-2I  Liên Xô 2 tháng 10 năm 1939[note 5] n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
IMAM Ro.41  Kingdom of Italy 16 tháng 6 năm 1934 1935 1950 &0000000000000753000000753 Thải loại
IMAM Ro.44  Kingdom of Italy tháng 10 năm 1936 &000000000000003500000035 Thải loại
IMAM Ro.51  Kingdom of Italy 1937 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
IMAM Ro.57  Kingdom of Italy 1939 1943 &000000000000005000000050 Thải loại
IMAM Ro.58  Kingdom of Italy tháng 5 năm 1942 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
IVL C.24  Phần Lan 16 tháng 4 năm 1924 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
IVL C.VI.25  Phần Lan 17 tháng 12 năm 1925 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
IVL Haukka  Phần Lan 17 tháng 3 năm 1927 n/a n/a &00000000000000050000005 Hủy bỏ
Junkers CL.I  German Empire 10 tháng 12 năm 1917 1918 1918 &000000000000005100000051 Thải loại
Junkers J 2  German Empire 11 tháng 7 năm 1916 n/a n/a &00000000000000060000006 Hủy bỏ
Junkers J 7  German Empire 17 tháng 9 năm 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Junkers J 9/D.I  German Empire 17 tháng 9 năm 1917 1918 1919 &000000000000004000000040 Thải loại
Junkers T.22  Weimar Republic tháng 11 năm 1923 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Junkers K 47  Weimar Republic 15 tháng 9 năm 1929 &000000000000002300000023 Thải loại
Junkers Ju 88  Đức 21 tháng 12 năm 1936 1939 1951 &000000000001500000000015.000 [note 1] Thải loại
Junkers Ju 388  Đức 22 tháng 12 năm 1943 1944 1945 &0000000000000100000000100[note 1] Thải loại

Danh sách K tới MSửa đổi

Tên máy bay Quốc gia
xuất xứ
Chuyến bay
đầu tiên
Năm
trang bị
Năm
thải loại
Số lượng
chế tạo
Tình trạng
hiện tại
KAI FA-50  Hàn Quốc 2011 n/a n/a &00000000000000010000001 Mẫu thử
KAI KF-X  Hàn Quốc n/a n/a n/a &00000000000000000000000 Đề án
Kasyanenko KPI-5  Russian Empire tháng 6 năm 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Kawanishi N1K Kyofu  Nhật Bản 6 tháng 5 năm 1942 1943 1945 &000000000000009700000097 Thải loại
Kawanishi N1K-J Shiden landplane fighter  Nhật Bản 27 tháng 12 năm 1942 1943 1945 &00000000000014350000001.435 Thải loại
Kawanishi K-11  Nhật Bản 1927 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Kawasaki KDA-3  Nhật Bản 1928 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Kawasaki KDA-5 Army Type 92  Nhật Bản 1930 1932 &0000000000000385000000385 Thải loại
Kawasaki Ki-5  Nhật Bản tháng 2 năm 1934 n/a n/a &00000000000000040000004 Hủy bỏ
Kawasaki Ki-10  Nhật Bản tháng 3 năm 1935 1935 1942 &0000000000000588000000588 Thải loại
Kawasaki Ki-28  Nhật Bản 1936 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Kawasaki Ki-45  Nhật Bản tháng 5 năm 1941 1941 1945 &00000000000016910000001.691 Thải loại
Kawasaki Ki-60  Nhật Bản tháng 3 năm 1941 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Kawasaki Ki-61  Nhật Bản tháng 12 năm 1941 1943 1945 &00000000000031590000003.159 Thải loại
Kawasaki Ki-64  Nhật Bản tháng 12 năm 1943 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Kawasaki Ki-96  Nhật Bản tháng 9 năm 1943 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Kawasaki Ki-100  Nhật Bản 1 tháng 2 năm 1945 1945 1945 &0000000000000395000000395 Thải loại
Kawasaki Ki-102 & Ki-108  Nhật Bản 1944 1944 1945 &0000000000000238000000238 Thải loại
Kochyerigin DI-6  Liên Xô 30 tháng 9 năm 1934 1937 &0000000000000222000000222 Thải loại
Kondor D.I  German Empire 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Kondor D.II  German Empire 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Kondor D.VI  German Empire 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Kondor D.VII  German Empire 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Koolhoven F.K.55  Hà Lan 20 tháng 6 năm 1938 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Koolhoven F.K.58  Hà Lan 17 tháng 7 năm 1938 1940 1940 &000000000000001800000018 Thải loại
Kyushu J7W  Nhật Bản 3 tháng 8 năm 1945 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Laville DI-4  Liên Xô 4 tháng 1 năm 1932 &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Lavochkin-Gorbunov-Gudkov LaGG-1  Liên Xô 30 tháng 3 năm 1940 1940 &0000000000000100000000100 Thải loại
Lavochkin-Gorbunov-Goudkov LaGG-3  Liên Xô 30 tháng 3 năm 1940 1941 &00000000000062580000006.258 Thải loại
Lavochkin La-5  Liên Xô tháng 3 năm 1942 1942 &00000000000099200000009.920 Thải loại
Lavochkin La-7  Liên Xô tháng 2 năm 1944 1944 &00000000000057530000005.753 Thải loại
Lavochkin La-9  Liên Xô 1946 1946 &00000000000015590000001.559 Thải loại
Lavochkin La-11  Liên Xô tháng 5 năm 1947 1947 1951 &00000000000011820000001.182 Thải loại
Lavochkin La-15  Liên Xô 8 tháng 1 năm 1948 1949 1953 &0000000000000235000000235 Thải loại
Lavochkin La-126  Liên Xô tháng 1 năm 1945 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Lavochkin La-150  Liên Xô 11 tháng 9 năm 1946 n/a n/a &00000000000000080000008 Hủy bỏ
Lavochkin La-152  Liên Xô 5 tháng 12 năm 1946 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Lavochkin La-156  Liên Xô 1 tháng 3 năm 1947 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Lavochkin La-160  Liên Xô 23 tháng 7 năm 1947 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Lavochkin La-168  Liên Xô 22 tháng 4 năm 1948 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Lavochkin La-176  Liên Xô 22 tháng 4 năm 1948 &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Lavochkin La-190  Liên Xô 21 tháng 2 năm 1951 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Lavochkin La-200  Liên Xô 9 tháng 9 năm 1949 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Lavochkin La-250  Liên Xô 1956 n/a n/a &00000000000000050000005 Hủy bỏ
Letov Š-3  Tiệp Khắc 1922 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Letov Š-4  Tiệp Khắc 1922 1923 1928 &000000000000002000000020 Thải loại
Letov Š-7  Tiệp Khắc 1923 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Letov Š-12  Tiệp Khắc 1924 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Letov Š-13  Tiệp Khắc 1924 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Letov Š-14  Tiệp Khắc 1924 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Letov Š-20  Tiệp Khắc 1925 1925 1936 &0000000000000117000000117 Thải loại
Letov Š-22  Tiệp Khắc tháng 3 năm 1926 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Letov Š-31  Tiệp Khắc 1929 1936 &000000000000003200000032 Thải loại
Letov Š-231  Tiệp Khắc 17 tháng 3 năm 1933 1934 1939 &000000000000002500000025 Thải loại
Levasseur PL.5  Pháp 1924 1927 &000000000000002400000024 Thải loại
Levasseur PL.6  Pháp 1926 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Levy-Biche LB.2 & LB.6  Pháp 1927 1928 &000000000000002600000026 Thải loại
LFG Roland D.II  German Empire tháng 10 năm 1916 1917 1917 &0000000000000300000000300 Thải loại
LFG Roland D.III  German Empire tháng 10 năm 1916 1917 1917 &000000000000002000000020 Thải loại
LFG Roland D.VI  German Empire 1917 1918 1918 &0000000000000350000000350 Thải loại
Lioré et Olivier LeO 7  Pháp 1922 1922 &000000000000003300000033 Thải loại
Liuchow Kwangsi Type 3  Đài Loan tháng 7 năm 1937 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Lloyd 40.15  Austria-Hungary 1 tháng 3 năm 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Lloyd 40.16  Austria-Hungary tháng 6 năm 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Lockheed YP-24  Hoa Kỳ 1931 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Lockheed P-38 Lightning  Hoa Kỳ 27 tháng 1 năm 1939 1941 1965 &000000000001003700000010.037 Thải loại
Lockheed XP-49  Hoa Kỳ 14 tháng 11 năm 1942 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Lockheed XP-58 Chain Lightning  Hoa Kỳ 1 tháng 6 năm 1944 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Lockheed P-80 Shooting Star  Hoa Kỳ 8 tháng 1 năm 1944 1945 1974 &00000000000017150000001.715 Thải loại
Lockheed XF-90  Hoa Kỳ 3 tháng 6 năm 1949 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Lockheed F-94/F-97 Starfire  Hoa Kỳ 16 tháng 4 năm 1949 1950 1960 &0000000000000855000000855 Thải loại
Lockheed F-104 Starfighter[note 6]  Hoa Kỳ 4 tháng 3 năm 1954 1958 2004 &00000000000025780000002.578 Thải loại
Lockheed YF-12  Hoa Kỳ 7 tháng 8 năm 1963 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Lockheed Martin F-22 Raptor[note 7]  Hoa Kỳ 7 Th9 năm 1997[9] 2005 &0000000000000195000000195 Vận hành
Lockheed Martin F-35 Lightning II[note 8]  Hoa Kỳ,  Vương quốc Anh[10] 15 tháng 12 năm 2006[11] 2016 &000000000000006300000063[12] Vận hành
Lockheed XFV  Hoa Kỳ 23 tháng 12 năm 1953 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Loening M-8  Hoa Kỳ 1918 1918 &000000000000005500000055 Thải loại
Loening PA-1  Hoa Kỳ tháng 3 năm 1922 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Loening PW-2  Hoa Kỳ 1918 1920 &00000000000000070000007 Thải loại
Lohner 10.20 Spuckerl  Austria-Hungary 12 tháng 12 năm 1916 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Lohner Type AA  Austria-Hungary 28 tháng 6 năm 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Lohner Type A/Dr.I  Austria-Hungary 23 tháng 6 năm 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Loire 43  Pháp 17 tháng 10 năm 1932 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Loire 45  Pháp 20 tháng 2 năm 1933 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Loire 46  Pháp 1 tháng 9 năm 1934 1936 1940 &000000000000006100000061 Thải loại
Loire 210  Pháp 21 tháng 3 năm 1935 1935 1939 &000000000000002100000021 Thải loại
Loire 250  Pháp 27 tháng 9 năm 1935 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Loire-Nieuport LN.160, 161 & SNCAO 161  Pháp 5 tháng 10 năm 1935 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Loring C-1  Spain 1927 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
LVG E.I  German Empire 1915 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
LVG D 10  German Empire 1916 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
LVG D.II  German Empire 1916 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
LVG D.III  German Empire 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
LVG D.IV  German Empire 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
LVG D.V  German Empire 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
LVG D.VI  German Empire 1918 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Macchi C.200  Kingdom of Italy 24 tháng 12 năm 1937 1939 1947 &00000000000011530000001.153 Thải loại
Macchi C.201  Kingdom of Italy 10 tháng 8 năm 1940 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Macchi C.202  Kingdom of Italy 10 tháng 8 năm 1940 1941 1951 &00000000000012000000001.200 Thải loại
Macchi C.205  Kingdom of Italy 19 tháng 4 năm 1942 1943 1947 &0000000000000262000000262 Thải loại
Macchi M.5  Kingdom of Italy 1917 1917 &0000000000000244000000244 Thải loại
Macchi M.6  Kingdom of Italy 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Macchi M.7  Kingdom of Italy 1918 1918 1940 &0000000000000110000000110+ Thải loại
Macchi M.14  Kingdom of Italy 1918 1919 &000000000000001100000011 Thải loại
Macchi M.26  Kingdom of Italy 1924 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Macchi M.41 & M.41bis  Kingdom of Italy 1927 1930 1938 &000000000000004200000042 Thải loại
Macchi M.71  Kingdom of Italy 1930 &000000000000001200000012 Thải loại
Mann Egerton Type H  Vương quốc Anh 1917 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Mann & Grimmer M.1  Vương quốc Anh 19 tháng 2 năm 1915 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Marchetti MVT/SIAI S.50  Kingdom of Italy 1919 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Marinens Flyvebaatfabrikk M.F.9  Na Uy 4 tháng 6 năm 1925 1925 1932 &000000000000001000000010 Thải loại
Mark D.I  German Empire 1918 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Martin-Baker MB 2  Vương quốc Anh 3 tháng 8 năm 1938 1939 1941 &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Martin-Baker MB 3  Vương quốc Anh 31 tháng 8 năm 1942 1942 1942 &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Martin-Baker MB 5  Vương quốc Anh 23 tháng 5 năm 1944 1944 1946 &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Martinsyde F.1  Vương quốc Anh 1917 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Martinsyde Buzzard  Vương quốc Anh tháng 6 năm 1918 1918 1938 &0000000000000370000000370+ Thải loại
Martinsyde G.100  Vương quốc Anh 1916 1916 1917 &0000000000000271000000271 Thải loại
MÁVAG Héja  Hungary 1940 1941 1945 &0000000000000204000000204 Thải loại
McDonnell XP-67  Hoa Kỳ 6 tháng 1 năm 1944 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
McDonnell XF-85 Goblin  Hoa Kỳ 23 tháng 8 năm 1948 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
McDonnell XF-88  Hoa Kỳ 20 tháng 10 năm 1948 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
McDonnell F-101 Voodoo  Hoa Kỳ 29 tháng 9 năm 1954 1957 1984 &0000000000000807000000807 Thải loại
McDonnell Douglas AV-8B Harrier II Plus  Hoa Kỳ,  Vương quốc Anh 17 tháng 3 năm 1993 1993 &0000000000000133000000133 Vận hành
McDonnell Douglas F-15 Eagle  Hoa Kỳ 27 tháng 7 năm 1972 1976 &00000000000011960000001.196 Vận hành
McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle  Hoa Kỳ 11 tháng 12 năm 1986 1988 &0000000000000334000000334 Vận hành
McDonnell Douglas F/A-18 Hornet  Hoa Kỳ 18 tháng 11 năm 1978 1983 &00000000000014800000001.480 Vận hành
McDonnell FH Phantom  Hoa Kỳ 26 tháng 1 năm 1945 1947 1954 &000000000000006200000062 Thải loại
McDonnell F2H Banshee  Hoa Kỳ 11 tháng 1 năm 1947 1948 1962 &0000000000000895000000895 Thải loại
McDonnell F3H Demon  Hoa Kỳ 7 tháng 8 năm 1951 1956 1964 &0000000000000519000000519 Thải loại
McDonnell Douglas F4H/F-110/F-4 Phantom II  Hoa Kỳ 27 tháng 5 năm 1958 1960 &00000000000051950000005.195 Vận hành
Messerschmitt Bf 109  Đức 29 tháng 5 năm 1935 1937 1965 &000000000003398400000033.984 Thải loại
Messerschmitt Bf 110  Đức 12 tháng 5 năm 1936 1937 1945 &00000000000061700000006.170 Thải loại
Messerschmitt Me 163 rocket fighter  Đức 1 tháng 9 năm 1941 1944 1945 &0000000000000370000000370 Thải loại
Messerschmitt Me 210  Đức tháng 9 năm 1939 1943 1945 &000000000000009000000090 Thải loại
Messerschmitt Me 262/Avia S-92  Đức 18 tháng 4 năm 1941 1944 1951 &00000000000014300000001.430 Thải loại
Messerschmitt Me 263  Đức tháng 2 năm 1945 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Messerschmitt Me 309  Đức 18 tháng 7 năm 1942 n/a n/a &00000000000000040000004 Hủy bỏ
Messerschmitt Me 310  Đức 11 tháng 9 năm 1943 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Messerschmitt Me 410  Đức 1942 1943 1945 &00000000000012000000001.200 Thải loại
Mikhelson/Korvin MK-1 Rybka floatplane/ski fighter  Liên Xô 1923 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-210  Liên Xô 23 tháng 7 năm 1941 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-211  Liên Xô 12 tháng 2 năm 1943 &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-220  Liên Xô tháng 7 năm 1943 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-221  Liên Xô 2 tháng 12 năm 1943 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-222  Liên Xô 7 tháng 5 năm 1944 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-224  Liên Xô 20 tháng 10 năm 1944 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-225  Liên Xô 21 tháng 7 năm 1944 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-230  Liên Xô tháng 8 năm 1942 n/a n/a &00000000000000070000007 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-231  Liên Xô 1943 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-250  Liên Xô tháng 4 năm 1945 n/a n/a &000000000000001200000012 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-70 & 270  Liên Xô tháng 12 năm 1946 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-320  Liên Xô 16 tháng 4 năm 1949 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-370/I-1/I-2  Liên Xô 16 tháng 2 năm 1955 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-380/I-3  Liên Xô 1956 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich I-75  Liên Xô 1958 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich MiG-1  Liên Xô 5 tháng 4 năm 1940 1940 1944 &0000000000000103000000103 Thải loại
Mikoyan-Gurevich MiG-3  Liên Xô 29 tháng 10 năm 1940 1941 1945 &00000000000031720000003.172 Thải loại
Mikoyan-Gurevich MiG-5/DIS  Liên Xô 11 tháng 6 năm 1941 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich MiG-7  Liên Xô tháng 5 năm 1941 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich MiG-9  Liên Xô 24 tháng 4 năm 1946 1948 &0000000000000598000000598 Thải loại
Mikoyan-Gurevich MiG-15  Liên Xô 30 tháng 12 năm 1947 1947 &000000000001800000000018.000 Thải loại
Mikoyan-Gurevich MiG-17  Liên Xô 14 tháng 1 năm 1950 1952 &000000000001060300000010.603 Thải loại
Mikoyan-Gurevich MiG-19  Liên Xô 18 tháng 9 năm 1953 1955 &00000000000021720000002.172 Thải loại
Mikoyan-Gurevich MiG-21  Liên Xô 14 tháng 2 năm 1955 1959 &000000000001149600000011.496 Vận hành
Mikoyan-Gurevich MiG-21PD VTOL fighter'  Liên Xô 16 tháng 6 năm 1966 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich MiG-23PD VTOL fighter'  Liên Xô 3 tháng 4 năm 1967 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich MiG-23/27  Liên Xô 10 tháng 6 năm 1967 1970 &00000000000050470000005.047 Vận hành
Mikoyan-Gurevich MiG-25  Liên Xô 6 tháng 3 năm 1964 1970 &00000000000011900000001.190 Vận hành
Mikoyan MiG-29[note 9]  Liên Xô 6 tháng 10 năm 1977 1983 &00000000000016000000001.600[13] Vận hành
Mikoyan MiG-31  Liên Xô 16 Th9 năm 1975 1982 &0000000000000500000000500 Vận hành
Mikoyan MiG-35  Nga 2007 &000000000000001000000010[14] Mẫu thử
Mikoyan-Gurevich SM-12  Liên Xô 21 tháng 10 năm 1957 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich Ye-150 & Ye-152  Liên Xô 1959 n/a n/a &00000000000000040000004 Hủy bỏ
Mikoyan-Gurevich Ye-8  Liên Xô 1962 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Mikoyan Project 1.44  Nga 29 tháng 2 năm 2000 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Miles M.20  Vương quốc Anh 15 tháng 9 năm 1940 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Miles M.35 Libellula  Vương quốc Anh 1 tháng 5 năm 1942 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Miles Master Fighter  Vương quốc Anh 1940 &000000000000002600000026 Thải loại
Militär Apparat (Häfeli) MA-7  Thụy Sĩ 1925 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Mitsubishi 1MF  Nhật Bản 1921 1923 1930 &0000000000000138000000138 Thải loại
Mitsubishi 1MF2  Nhật Bản tháng 5 năm 1928 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Mitsubishi 1MF9  Nhật Bản 1927 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Mitsubishi 1MF10 [2]  Nhật Bản tháng 3 năm 1933 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Mitsubishi A5M  Nhật Bản 4 tháng 2 năm 1935 1937 1945 &00000000000010940000001.094 Thải loại
Mitsubishi A6M Zero  Nhật Bản 1 tháng 4 năm 1939 1940 1945 &000000000001093900000010.939 Thải loại
Mitsubishi A7M  Nhật Bản 6 tháng 5 năm 1944 n/a n/a &00000000000000080000008 Hủy bỏ
Mitsubishi ATD-X  Nhật Bản 2014[note 2] n/a n/a &00000000000000000000000 Đề án
Mitsubishi F-1  Nhật Bản 3 tháng 6 năm 1975 1978 &000000000000007700000077 Thải loại
Mitsubishi F-2  Nhật Bản,  US[note 10] 7 tháng 10 năm 1995 2000 &000000000000009800000098 Vận hành
Mitsubishi G6M  Nhật Bản 1940 &000000000000003000000030 Thải loại
Mitsubishi J2M  Nhật Bản 20 tháng 3 năm 1942 1942 1945 &0000000000000621000000621 Thải loại
Mitsubishi J8M/Ki-200  Nhật Bản 7 tháng 7 năm 1945 n/a n/a &00000000000000070000007 Hủy bỏ
Mitsubishi Ka-8 [2]  Nhật Bản 1934 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Mitsubishi Ki-18  Nhật Bản tháng 8 năm 1935 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Mitsubishi Ki-33  Nhật Bản 1936 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Mitsubishi Ki-46-III KAI  Nhật Bản tháng 10 năm 1944 1944 1945 &0000000000000200000000200 Thải loại
Mitsubishi Ki-83  Nhật Bản 18 tháng 11 năm 1944 n/a n/a &00000000000000040000004 Hủy bỏ
Mitsubishi Ki-109  Nhật Bản 27 tháng 12 năm 1942[note 5] 1945 &000000000000002400000024 Thải loại
Morane-Saulnier L/Pflaz E.III[note 11]  Pháp 1914 1914 &0000000000000600000000600 Thải loại
Morane-Saulnier N  Pháp 1915 1915 &000000000000004900000049 Thải loại
Morane-Saulnier I  Pháp tháng 3 năm 1916 1916 1916 &00000000000000040000004 Thải loại
Morane-Saulnier V  Pháp tháng 4 năm 1916 1916 1917 &000000000000003000000030 Thải loại
Morane-Saulnier AC  Pháp 1916 1916 &000000000000003200000032 Thải loại
Morane-Saulnier AF  Pháp 23 tháng 6 năm 1917 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Morane-Saulnier AI  Pháp tháng 8 năm 1917 &00000000000012100000001.210 Thải loại
Morane-Saulnier AN, ANL, ANR, ANS  Pháp 27 tháng 10 năm 1918 n/a n/a &00000000000000040000004 Hủy bỏ
Morane-Saulnier MoS-121  Pháp 1927 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Morane-Saulnier M.S.225  Pháp 1932 1933 1940 &000000000000007500000075 Thải loại
Morane-Saulnier M.S.325  Pháp 1933 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Morane-Saulnier MS.405  Pháp 8 tháng 8 năm 1935 n/a n/a &000000000000001800000018 Hủy bỏ
Morane-Saulnier M.S.406  Pháp 8 tháng 8 năm 1935 1938 1954 &00000000000010940000001.094 Thải loại
Morane-Saulnier MS.410  Pháp tháng 2 năm 1940 1940 &000000000000007400000074 Thải loại
Mosca MB bis  Russian Empire tháng 6 năm 1916 1917 &000000000000005000000050 Thải loại
Moskalev SAM-13  Liên Xô 1940 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ

Danh sách N tới RSửa đổi

Tên máy bay Quốc gia
xuất xứ
Chuyến bay
đầu tiên
Năm
trang bị
Năm
thải loại
Số lượng
chế tạo
Tình trạng
hiện tại
Nakajima A2N  Nhật Bản 1929 1932 &0000000000000100000000100 Thải loại
Nakajima A4N  Nhật Bản 1934 1936 &0000000000000221000000221 Thải loại
Nakajima A6M2-N  Nhật Bản 6 tháng 12 năm 1941 1942 1945 &0000000000000327000000327 Thải loại
Nakajima Army Type 91 Fighter  Nhật Bản 1928 1931 1937 &0000000000000450000000450 Thải loại
Nakajima C6N-1S  Nhật Bản 15 tháng 5 năm 1943[note 5] n/a n/a &00000000000000060000006 Hủy bỏ
Nakajima J1N  Nhật Bản tháng 5 năm 1941 1942 1945 &0000000000000479000000479 Thải loại
Nakajima J5N  Nhật Bản 13 tháng 7 năm 1944 n/a n/a &00000000000000060000006 Hủy bỏ
Nakajima Ki-8  Nhật Bản 1934 n/a n/a &00000000000000050000005 Hủy bỏ
Nakajima Ki-11  Nhật Bản 1934 n/a n/a &00000000000000040000004 Hủy bỏ
Nakajima Ki-12 & PE  Nhật Bản 1936 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Nakajima Ki-27  Nhật Bản 15 tháng 10 năm 1936 1937 1945 &00000000000033680000003.368 Thải loại
Nakajima Ki-43 Hayabusa  Nhật Bản 12 tháng 12 năm 1938 1941 1952 &00000000000059190000005.919 Thải loại
Nakajima Ki-44 Shoki  Nhật Bản tháng 8 năm 1940 1942 1945 &00000000000012250000001.225 Thải loại
Nakajima Ki-58  Nhật Bản tháng 8 năm 1939[note 5] n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Nakajima Ki-84 Hayate  Nhật Bản tháng 3 năm 1943 1944 1945 &00000000000035140000003.514 Thải loại
Nakajima Ki-87  Nhật Bản tháng 4 năm 1945 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Nakajima Ki-116  Nhật Bản 1945 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Nakajima Kikka  Nhật Bản 7 tháng 8 năm 1945 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Nakajima NAF-1 [2]  Nhật Bản 8 tháng 4 năm 1933 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Nakajima NAF-2 [2]  Nhật Bản tháng 3 năm 1934 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Nanchang J-12  Trung Quốc 26 tháng 12 năm 1970 n/a n/a &00000000000000090000009 Hủy bỏ
Nielsen & Winther Type AA  Đan Mạch 21 tháng 1 năm 1917 1917 1919 &00000000000000060000006 Thải loại
Nieuport 10  Pháp 1914 1915 1918 &0000000000000300000000300+ Thải loại
Nieuport 11 và 16[15]  Pháp tháng 8 năm 1915 1916 1918 &00000000000072000000007.200 [note 12] Thải loại
Nieuport 17, 21 và 23  Pháp tháng 1 năm 1916 1916 1921 &00000000000040000000004.000 Thải loại
Nieuport 17bis, 24, 24bis, 25, 27  Pháp 1917 1917 &0000000000000500000000500+ Thải loại
Nieuport 28  Pháp 14 tháng 6 năm 1917 1918 1930 &0000000000000300000000300 Thải loại
Nieuport-Delage NiD 29  Pháp 21 tháng 8 năm 1918 1922 1937 &00000000000012500000001.250 Thải loại
Nieuport Nie-31RH  Pháp 1919 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Nieuport-Delage NiD-32RH  Pháp 1919 1919 1924 &000000000000001000000010 Thải loại
Nieuport-Delage NiD-37  Pháp tháng 4 năm 1923 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Nieuport-Delage NiD-40  Pháp 1923 n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Nieuport-Delage NiD 42  Pháp 1924 1925 &000000000000003100000031 Thải loại
Nieuport-Delage NiD-43  Pháp 1924 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Nieuport-Delage NiD-48, 48bis & 481  Pháp 1926 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Nieuport-Delage NiD 52  Pháp 1927 1929 1937 &0000000000000135000000135 Thải loại
Nieuport-Delage NiD 62  Pháp tháng 1 năm 1928 1931 1942 &0000000000000322000000322 Thải loại
Nieuport-Delage NiD-622  Pháp tháng 9 năm 1930 1932 1942 &0000000000000314000000314 Thải loại
Nieuport-Delage NiD-626  Pháp 1932 1932 1939 &000000000000001200000012 Thải loại
Nieuport-Delage NiD-628  Pháp 8 tháng 1 năm 1932 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Nieuport-Delage NiD-629  Pháp tháng 3 năm 1932 &000000000000005000000050 Thải loại
Nieuport-Delage NiD 72  Pháp 23 tháng 1 năm 1928 &00000000000000080000008 Thải loại
Nieuport-Delage NiD 82  Pháp tháng 6 năm 1930 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Nieuport-Delage NiD.120 - NiD.125  Pháp 23 tháng 7 năm 1932 1935 &000000000000001100000011 Thải loại
Nieuport Nighthawk\Gloster Nighthawk  Vương quốc Anh 1919 1923 1938 &000000000000007000000070 Thải loại
Nikitin-Shevchenko IS  Liên Xô 6 tháng 11 năm 1940 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Nord N.2200  Pháp 16 tháng 12 năm 1949 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
North American NA-50 & P-64  Hoa Kỳ tháng 5 năm 1939 1939 1950 &000000000000001300000013 Thải loại
North American P-51 Mustang  Hoa Kỳ 26 tháng 10 năm 1940 1941 1976 &000000000001676600000016.766 Thải loại
North American P-82/F-82 Twin Mustang  Hoa Kỳ 15 tháng 6 năm 1945 1946 1953 &0000000000000270000000270 Thải loại
North American/Canadair/CAC F-86 Sabre  Hoa Kỳ 1 tháng 10 năm 1947 1949 1994 &00000000000098600000009.860 Thải loại
North American FJ-1 Fury  Hoa Kỳ 11 tháng 9 năm 1946 1947 1953 &000000000000003100000031 Thải loại
North American FJ-2/-3 Fury  Hoa Kỳ 27 tháng 12 năm 1951 1954 1962 &0000000000000741000000741 Thải loại
North American FJ-4 Fury  Hoa Kỳ 28 tháng 10 năm 1954 1955 1962 &0000000000000374000000374 Thải loại
North American YF-93  Hoa Kỳ 24 tháng 1 năm 1950 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
North American F-100 Super Sabre  Hoa Kỳ 25 tháng 5 năm 1953 1954 1982 &00000000000022940000002.294 Thải loại
North American F-107  Hoa Kỳ 10 tháng 9 năm 1956 n/a n/a &00000000000000030000003 Hủy bỏ
Northrop XFT  Hoa Kỳ 18 tháng 12 năm 1933 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Northrop XP-56 Black Bullet  Hoa Kỳ 30 tháng 9 năm 1943 n/a n/a &00000000000000020000002 Hủy bỏ
Northrop P-61 Black Widow  Hoa Kỳ 26 tháng 5 năm 1942 1944 1954 &0000000000000742000000742 Thải loại
Northrop XP-79  Hoa Kỳ 12 tháng 9 năm 1945 n/a n/a &00000000000000010000001 Hủy bỏ
Northrop F-89 Scorpion  Hoa Kỳ 16 tháng 8 năm 1948 1950 1969 &00000000000010500000001.050 Thải loại
Northrop F-5  Hoa Kỳ 30 tháng 7 năm 1959 1964 &00000000000022460000002.246 Vận h