Danh sách thành phố Thụy Điển

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách các thành phố của Thụy Điển. Trong ngoặc đơn là năm thành lập hoặc được công nhận là thành phố:

Bản đồ Thụy Điển
Đại học Lund
Trung tâm thành phố Gävle

Danh sách thành phố theo mẫu tựSửa đổi

Thành phố theo năm thành lập (hoặc được công nhận)Sửa đổi

Thành phố từ bắc tới namSửa đổi