Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1919:

Theo năm: 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
Theo thập niên: 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940
Theo thế kỷ: 19 20 21
Theo thiên niên kỷ: [[Thiên niên kỷ |]]


Các sự kiệnSửa đổi

Tháng 1Sửa đổi

Tháng 2Sửa đổi

  • 8 tháng 2 - Henry Farman mang 11 hành khách trên chiếc F.60 Goliath của anh ta từ Paris đến London, đây là chuyến bay thương mại đầu tiên giữa 2 thành phố.

Tháng 3Sửa đổi

Tháng 4Sửa đổi

Tháng 5Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 7Sửa đổi

Tháng 8Sửa đổi

Tháng 9Sửa đổi

Tháng 10Sửa đổi

Tháng 11Sửa đổi

Tháng 12Sửa đổi

Chuyến bay đầu tiênSửa đổi

Tháng 2Sửa đổi

Tháng 4Sửa đổi

  • Công ty vận tải thương mại hàng không Anh F.K.26 - công ty đầu tiên được thành lập với mục đích sử dụng máy bay dân dụng loại lớn

Tháng 5Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 12Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi