Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1947:

Theo năm: 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
Theo thập niên: 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện

sửa

Tháng 1

sửa

Tháng 3

sửa

Tháng 4

sửa

Tháng 5

sửa

Tháng 6

sửa
  • 17 tháng 6 - Pan Am bắt đầu mở tuyến đường bay từ New York đến San Francisco.
  • 19 tháng 6 - đại tá Albert Boyd lập một kỷ lục thế giới về vận tốc, đạt 623.62 mph (1.003 km/h) trên một chiếc Lockheed P-80 Shooting Star (kỷ lục này vẫn chậm hơn so với kỷ lục được người Đức thực hiện trong Chiến tranh thế giới II, nhưng không được công khai thừa nhận).

Tháng 7

sửa

Tháng 8

sửa

Tháng 9

sửa

Tháng 10

sửa

Tháng 11

sửa

Chuyến bay đầu tiên

sửa

Tháng 1

Tháng 3

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Bắt đầu hoạt động

sửa

Tháng 4

Tháng 10

Tháng 11

Tham khảo

sửa