Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1944:

Theo năm: 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
Theo thập niên: 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện sửa

Tháng 1 sửa

Tháng 2 sửa

Tháng 3 sửa

Tháng 4 sửa

Tháng 5 sửa

Tháng 6 sửa

  • 5 tháng 6-6 - "D-Day" - Cuộc đổ bộ của quân Đồng minh lên đất Pháp bằng các đơn bị lính dù và máy bay.
  • 12 tháng 6 - Anh bị tấn công lần đầu tiên bằng các quả Bom bay V1.
  • 14 tháng 6-15 (trong đêm) - Bay trên một chiếc Mosquito thuộc Phi đội 605, trung úy Musgrave trở thành người đầu tiên bắn hạ được 1 quả bom bay V1.
  • 24 tháng 6-25 - Luftwaffe (không quân Đức) thực hiện cuộc tấn công đầu tiên sử dụng máy bay kết hợp "Mistel", tấn công các tàu thuyền của quân Đồng minh tại Vịnh Seine.

Tháng 7 sửa

Tháng 8 sửa

Tháng 10 sửa

Tháng 11 sửa

  • 3 tháng 11 - Những khí cầu bom Fu-Go của Nhật được phóng lên không để tấn công Hoa Kỳ.
  • 13 tháng 11 - Những chuyến bay dân sự đến London được khôi phục, và những chuyến ba đầu tiên được thực hiện bởi Railway Air Services.

Tháng 12 sửa

Chuyến bay đầu tiên sửa

Tháng 2 sửa

Tháng 4 sửa

Tháng 5 sửa

Tháng 6 sửa

Tháng 7 sửa

Tháng 8 sửa

Tháng 9 sửa

Tháng 10 sửa

Tháng 11 sửa

Tháng 12 sửa

Bắt đầu hoạt động sửa

Tháng 7

Tham khảo sửa