Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1983:

Theo năm: 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Theo thập niên: 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Theo thế kỷ: 19 20 21
Theo thiên niên kỷ: [[Thiên niên kỷ |]]


Các sự kiệnSửa đổi

Chuyến bay đầu tiênSửa đổi

Tháng 1Sửa đổi

Tháng 4Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 7Sửa đổi

Tháng 8Sửa đổi

Tháng 9Sửa đổi

Tháng 11Sửa đổi

Bắt đầu hoạt đọngSửa đổi

Tháng 1Sửa đổi

Tháng 5Sửa đổi

Tháng 11Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi