Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1983:

Theo năm: 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Theo thập niên: 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện

sửa

Chuyến bay đầu tiên

sửa

Tháng 1

sửa

Tháng 4

sửa

Tháng 6

sửa

Tháng 7

sửa

Tháng 8

sửa

Tháng 9

sửa

Tháng 11

sửa

Bắt đầu hoạt đọng

sửa

Tháng 1

sửa

Tháng 5

sửa

Tháng 11

sửa

Tham khảo

sửa