Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1981:

Theo năm: 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Theo thập niên: 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện sửa

Chuyến bay đầu tiên sửa

Tháng 1

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 6e

Tháng 9

Tháng 11

Tháng 12

Bắt đầu hoạt động sửa

Tham khảo sửa