Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1979:

Theo năm: 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
Theo thập niên: 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện Sửa đổi

Chuyến bay đầu tiên Sửa đổi

Tháng 2 Sửa đổi

Tháng 3 Sửa đổi

Tháng 4 Sửa đổi

Tháng 5 Sửa đổi

Tháng 6 Sửa đổi

Tháng 7 Sửa đổi

Tháng 11 Sửa đổi

Tháng 12 Sửa đổi

Bắt đầu hoạt động Sửa đổi

Tháng 1

Tham khảo Sửa đổi