Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1979:

Theo năm: 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
Theo thập niên: 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện sửa

Chuyến bay đầu tiên sửa

Tháng 2 sửa

Tháng 3 sửa

Tháng 4 sửa

Tháng 5 sửa

Tháng 6 sửa

Tháng 7 sửa

Tháng 11 sửa

Tháng 12 sửa

Bắt đầu hoạt động sửa

Tháng 1

Tham khảo sửa