Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1980:

Theo năm: 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
Theo thập niên: 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện

sửa

Chuyến bay đầu tiên

sửa

Tháng 5

sửa

Tháng 6

sửa

Tháng 7

sửa

Tháng 8

sửa

Tháng 9

sửa

Tháng 11

sửa

Bắt đầu hoạt động

sửa

Tháng 10

sửa
  • Seri MD-80 bắt đầu phục vụ trong hàng không dân dụng.

Tháng 11

sửa

Tháng 12

sửa

[en:1980 in aviation]

Tham khảo

sửa