Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1980:

Theo năm: 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
Theo thập niên: 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện sửa

Chuyến bay đầu tiên sửa

Tháng 5 sửa

Tháng 6 sửa

Tháng 7 sửa

Tháng 8 sửa

Tháng 9 sửa

Tháng 11 sửa

Bắt đầu hoạt động sửa

Tháng 10 sửa

  • Seri MD-80 bắt đầu phục vụ trong hàng không dân dụng.

Tháng 11 sửa

Tháng 12 sửa

[en:1980 in aviation]

Tham khảo sửa