Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1978:

Theo năm: 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Theo thập niên: 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện

sửa

Chuyến bay đầu tiên

sửa

Tháng 1

sửa

Tháng 2

sửa

Tháng 3

sửa

Tháng 4

sửa

Tháng 6

sửa

Tháng 7

sửa

Tháng 8

sửa

Tháng 9

sửa

Tháng 11

sửa

Tháng 12

sửa

Bắt đầu hoạt động

sửa

Tháng 1

Tháng 4

Tháng 6

Tháng 8

Tham khảo

sửa