Mở trình đơn chính

Các sự kiệnSửa đổi

Chuyến bay đầu tiênSửa đổi

Bắt đầu hoạt độngSửa đổi

Tháng 1

Tháng 4

Tháng 6

Tháng 8

Tham khảoSửa đổi